För arrangörer

Vill du anordna en konsert, föreställning eller föreläsning? Vi på Scenservice hjälper dig att göra verklighet av din idé – stora som små evenemang.

Scenservice lokaler och scener hyrs i första hand ut till publika scenkonstevenemang. Kulturmagasinet, Teaterkvarteret och Tonhallen hyr endast ut till företag, föreningar, organisationer och förvaltningar. Hedbergska Paradvåningen hyrs även ut till privatpersoner.

Bokning görs via respektive bokare, står angivet på respektive lokal. Ni kan alltid nå någon av oss via vår växel: 060-19 97 10 (dagtid) eller via e-post: scenservice@sundsvall.se.

  • Kulturmagasinet
    • Lars Ahlins Torg
    • Programsalen.

Bokning: Anna-Carin Nylén

Bokning: Andreas Lindman

Bokning: Scenservice

Bokning: Scenservice

Taxorna är differentierade beroende på scen och på vem som ansvarar för evenemanget.

Kommunen tillämpar en subventionerad hyreskostnad för lokalt föreningsliv och förvaltningar i Sundsvalls kommun samt för Scenkonst Västernorrland AB. Arrangemang som vänder sig till barn och ungdomar har en större subvention än arrangemang för vuxna.

Hyrestaxor för teaterkvarteret och Tonhallen (pdf)

Att hyra lokal i Kulturmagasinet (pdf)

Hyrestaxa för Hedbergska Paradvåningen 2019

Prislista Scenkonst Västernorrland (pdf)

Kulturmagasinet

Teater ÄSCH Café

Tonhallen

Tonhallens café drivs i egen regi av Scenservice. Caféet är öppet i samband med evenemang och öppnar då en timme innan evenemangsstart.

Teaterkvarteret

Berg & Hjort – Foajén.
Catering bokas via evenemangskoordinator Andreas Lindman

Kontakt

Scenservice

060-19 97 10

Kulturmagasinet
Packhusgatan 4
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.