Natur- och friluftsrådet

Natur- och friluftsrådet är ett samarbete mellan olika aktörer inom natur, friluftsliv, folkhälsa, kulturmiljö och turism.

Vi byter idéer, kunskaper och jobbar tillsammans med till exempel föreläsningar och exkursioner med olika teman.

Kalender för natur och friluftsevenemang, visitsundsvall.

Föreningar och organisationer med inriktning på natur och friluftsliv är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med och ni kan få era evenemang publicerade på sundvall.se. De syns då även på startsidan. Kontakta oss för mer information.

Natur- och friluftsrådet ska skapa ökat intresse för natur- och friluftsliv i Sundsvall genom samverkan mellan föreningar och med kommunen.

Rådets uppgifter är

  • Skapa nätverk mellan föreningarna
  • Genomföra gemensamma arrangemang som Skogens dag och Skidans dag
  • Marknadsföra föreningarnas aktiviteter
  • Information till föreningarna om nya exploateringsprojekt som är ute för samråd
  • Information till föreningarna om kommunala naturvårdsåtgärder och utveckling i friluftsanläggningarna
  • Arbeta fram idéer till LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt) och ansöka om LONA-bidrag

Rådet träffas 8 gånger per år i januari, februari, mars, april, augusti, september, oktober och november. Till rådet kallas föreningar och myndigheter verksamma inom natur- och friluftsliv.

Kontakt

Anders Erlandsson Friluftstrateg

073-398 03 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.