Natur- och friluftsrådet

Natur- och friluftsrådet är ett samarbete mellan olika aktörer inom natur, friluftsliv, folkhälsa, kulturmiljö och turism.

Vi byter idéer, kunskaper och jobbar tillsammans med till exempel föreläsningar och exkursioner med olika teman.

Kalender för natur och friluftsevenemang, visitsundsvall.

Föreningar och organisationer med inriktning på natur och friluftsliv är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med och ni kan få era evenemang publicerade på sundsvall.se. Även företag som bedriver verksamhet inom detta område är välkomna. Hör av er och berätta om hur ni kan bidra med er organisation. Kontakta oss för mer information.

Vi är ett öppet och transparent råd som samverkar ideellt med frågor och aktiviteter inom natur- och friluftsliv. Rådet ska skapa ökat intresse för natur- och friluftsliv i Sundsvall genom samverkan mellan föreningar, företag och med kommunen.

Rådets uppgifter är

  • Skapa nätverk mellan föreningarna och med företag
  • Genomföra gemensamma arrangemang som Skogens dag och Skidans dag
  • Marknadsföra föreningarnas aktiviteter
  • Information till medlemmarna om nya exploateringsprojekt som är ute för samråd
  • Information till medlemmarna om kommunala naturvårdsåtgärder och utveckling i friluftsanläggningarna
  • Arbeta fram idéer till LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt) och ansöka om LONA-bidrag

Rådet träffas 8 gånger per år i januari, februari, mars, april, augusti, september, oktober och november. Till rådet kallas föreningar och myndigheter verksamma inom natur- och friluftsliv.

 

Kontakt

Anders Erlandsson Friluftstrateg

073-398 03 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.