Utveckling Södra Berget

Vi utvecklar Friluftscentrum Södra Berget till en än mer komplett friluftsanläggning och knyter ihop anläggningen med Hillstamon, Lv5 och Sidsjön.

Utvecklingen sker i samverkan med ett antal föreningar.

Genomförda projekt

 • Förslag till zonering framtagen i samverkan mellan olika förvaltningar och föreningar. Tanken är att ge en långsiktig struktur för att rymma många friluftsaktiviteter, men ändå behålla naturkänslan.
 • Terrängcykelutredning har genomförts med mycket dialog mot föreningsliv och företag.
 • Motionsspåren har markerats med nya spårmarkeringar utifrån det nya skyltprogram för friluftslivet som tagits fram under året.
 • Kallaspåret, en 3 km lång rullskidbana och 1 km lång tillgänglighetsslinga.
  • Rullskidbanan framtagen i samverkan med skidförbund och föreningar, med fokus på nybörjare och ungdomar. Ca 50 personer besöker banan varje dag.
  • Tillgänglighetsslingan är anpassad för rullstolar, och rullatorer, med en rullstolsanpassad grillplats i anslutning till banan. Den har planerats i samverkan med det kommunala funktionshindersrådet och funktionshindersföreningar, samt med stöd från LONA
 • Discgolfbana anlagd med 6 hål i skogsterräng. Fortsättning med ytterligare 12 hål under 2019
 • Tarzanstigen en pedagogisk äventyrsstig med lokalhistorisk profil. Här hittar du hinder som timmerbröten, vårdkasen och kolarkojan. Till stigen finns också en pedagogisk handledning för skolklasser som vill använda den för undervisning.
 • Downhillcykling utvecklas av Sundsvalls slalomklubb med stöd från kommunen och framför allt arvsfonden.
 • Hinderbana och utegym på den gamla soptippen vid Hillstamon. Här har stadsbyggnadskontoret och kultur och fritid samverkat för att göra om den gamla soptippen till en aktivitetsyta för träning och samvaro.

Projekt under 2019

 • Natur- och allemansrättsinformation efter tillgänglighetsslingan med stöd från LONA.
 • Ny naturstig med stöd från LONA.
 • Hänvisningsskyltar och informationstavlor för alla leder i området.
 • Barnhinderbana vid Hillstamon, för att komplettera den bana som byggts för vuxna under 2018.
 • Uphill running leder från Hillstamon upp till Södra Berget, för att ännu tydligare knyta samman staden med berget.
 • Utveckling av leder för terrängcykling.

Kontakt

Friluftscentrum Södra Berget Raststugan

060-658 35 20

Öppettider

Måndag-söndag 11.00-16.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.