Friluftscentrum Södra Berget

Personer som cyklar och löper i motionsspåret

Fritidsanläggning och skidspår med Vasaloppscenter-status. Skönt naturområde, tillgängligt för alla, tre kilometer från Sundsvalls Stenstad.

Webbkamera Friluftscentrum

Vädret senaste veckan

Vind Norr 1.4 m/s
Temperatur +3.6 grader
Luftfuktighet 100.0 %
Snödjup cm
Senast uppdaterat 2019-10-16 09:22:00

(Mätpunkten är vid sekretariatstornet på Ängen vid Friluftscentrum)

Raststugan café

Måndag-söndag  11.00-16.00
Torsdagar kvällsöppet till 20.00 (gäller 1 december-31 mars)

Öppet året runt nästan alla dagar
Stängt 23-24 december, 31 december, 1 januari, midsommarafton och midsommardagen.

Belysning i spåret

Alla elljusspår är tända till 23.00.
En del av elljusspåren är även tända på morgonen.
2,5 km vid Friluftscentrum och runt Sidsjön tänds 06.00 och släcks när det blir ljust.

Trivselregler Kallaspåret

Det asfalterade Kallaspåret består av fyra olika delar

 • Anslutningsspår till parkering och hotell
 • Tillgänglighetsbana
 • Rullskidbana
 • Asfalterad övningsyta

Anslutningsspåret delas av alla som vill ta sig till och från anläggningen. Den som går eller cyklar gör det med fördel på grusytan för att ge plats åt rullskidåkare och rullstolar på den asfalterade ytan. Här är åkriktningen dubbelriktad, och vi håller till höger vid möte.

Tillgänglighetsbanan är avsedd för rullstolar och gående.

Rullskidbanans asfalterade del är avsedd för rullskid- och rullskridskoåkare. Gående och cyklister hänvisas till den grusade delen. På rullskidbanan är åkriktningen motsols. Det gäller även den grusade delen. Du som promenerar och rastar hunden i anslutning till rullskidbanan måste hålla hunden kopplad samt givetvis städa upp efter hunden.

Asfalterad övningsyta finns i västra änden av skidstadion innanför själva banan. Den är avgränsad av en heldragen linje och avsedd för teknikträning på rullskidor. Var noga med att inte åka ut på banan.

Kartor finns att se på skidstadions anslagstavlor och på denna hemsida.

Rullskidor har inga bromsar. Åkarna kan komma i hög hastighet. Därför är det viktigt att inte stå still på platser där åkarna har svårt att stanna, som i utförslöpor, eller strax därefter. Men det är varje rullskidåkares ansvar att ha uppsyn över andra på banan och ropa när man vill köra om. Omkörning sker till vänster. Ta det extra försiktigt runt stadionområdet där det ofta vistas mycket folk, samt på infarten från parkeringen.
Om vi alla respekterar dessa trivselregler kan vi njuta av fina upplevelser på Friluftscentrum Södra Berget utan att någon olycka inträffar.

Fakta:

 • Banan blir 3.7 km där 2 km är en rundslinga för rullskidåkning, 800 meter är som tillgänglighetsbana och 900  meter en kombinerad anslutning till parkering och hotellet.
 • Totalt har 11 488 m2 asfalt lagts
 • Banan rensas från barr och grus 1-2 gånger per vecka med en stor blås på hjul som hängs efter fyrhjuling
 • Projektet har pågått sedan juli 2017, och kostnaden omfattar totalt 8 miljoner kronor
 • En handikappanpassad grillplats har anlagts i anslutning till tillgänglighetsbanan
 • Runt tillgänglighetsslingan kommer information om allemansrätten att anslås, samt vevbara högtalare med informationen på olika språk
 • Banan förenklar också prepareringen vintertid, då ytan blir slätare. Tillgänglighetsslingan kommer att sandas som bidrar till säkrare nyttjande
 • Bygget har pågått från sommaren 2017 till invigningen den 22 augusti 2018 där asfaltsbeläggningen lades under juli.
  I samband med invigningen offentliggjordes namnet på banan, Kallaspåret. Efter invigningen var det roliga tävlingar på rullskidbanan mellan skidklubbarna samt ett mixat lag bestående av Charlotte Kalla, Anna Holmlund, Peder Björk och Karin ”Svingan” Svingstedt.

Dusch- och omklädningsbyggnad har öppet:

Måndag – söndag    05.00-24.00

Avgifter dusch och omklädning

1 st entré/engångskod   25 kronor
5 st entré 100 kronor
10 st entré 200 kronor
Säsongskort 350 kronor

1st entré/engångskod är lika med att du kommer in i dusch- och omklädnings-byggnaden före och efter aktivitet under samma dag.

Nyckelkortet fyller du på med önskade entréer till byggnaden.
Engångskod köper du under Raststugans öppethållande, koden byts dagligen.

Hyror vid anläggningen

Förening
Ungdom
(9-19 år)
Förening
Vuxen
Privatperson
/företag
Ängen per timme 75 kronor 100 kronor 250 kronor
Sekretariat per timme 75 kronor 200 kronor 250 kronor
Ljudanläggning per tillfälle/dag 500 kronor 500 kronor 500 kronor
Hela anläggning per dag med ljud och dusch 4000 kronor 4000 kronor Offert
Raststugan 8.00-11.00 med AV-utrustning 500 kronor 500 kronor 500 kronor
Murrikka med gasol per dygn 400 kronor 400 kronor 400 kronor
Murrikka utan gasol per dygn 200 kronor 200 kronor 200 kronor

*  Ej bokningsbar
Kontakta raststugan vid Friluftscentrum om du vill göra en bokning.

Hel anläggning

Här ingår Ängen, sekretariat och Raststugan med café. Förhyraren avgör om de vill driva caféterian.

Ungdomsförening eller skolklass

Som ungdomsförening menas förening med barn- och ungdomsverksamhet

Vuxenförening

Hit räknas som exempelvis körer, Korpen, pensionärsförening kommunal verksamhet.

Jättekåtan

Planeras bygga en ny kåta i trä under 2020.

Här kan du äta din medhavda matsäck, köpa fika eller mjukglass i cafeterian, gå på toaletten – det finns även handikapptoalett. Här kan du även hämta kartor eller få svar på en fråga.

Ängen är ungefär 50 x 200 meter stor. Sommartid, en gräsplan perfekt för brännboll, femkamper med mera. Vintertid fungerar Ängen som skidstadion.

Här finns:

 • Skidspår/motionsspår
 • Äventyrsstigar
 • Grillning och grillkojor
 • Lek och utflykter
 • Pulkaåkning vintertid
 • Servering i Raststugan

Utvecklingsprojekt:

Vi utvecklar Friluftscentrum Södra Berget till en än mer komplett friluftsanläggning och knyter ihop anläggningen med Hillstamon, Lv5 och Sidsjön. Utvecklingen sker i samverkan med ett antal föreningar.

Genomförda projekt under 2017-2018

 • Kallaspåret, en 3 km lång rullskidbana och 1 km lång tillgänglighetsslinga anpassad för rullstolar, och rullatorer, med en rullstolsanpassad grillplats.
 • Discgolf.
 • Förslag till zonering för att rymma många olika aktiviteter, men ändå behålla naturkänslan.
 • Tarzanstigen en pedagogisk äventyrsstig med lokalhistorisk profil. Här hittar du hinder som timerbröten, vårdkasen och kolarkojan.
 • Downhillcykling utvecklas av Sundsvalls slalomklubb.
 • Hinderbana och utegym på den gamla soptippen vid Hillstamon.
 • Terrängcykelutredning.

Projekt under 2019

 • Natur- och allemansrättsinformation efter tillgänglighetsslingan.
 • Ny naturstig.
 • Skyltning av leder.
 • Barnhinderbana.
 • Uphill running leder.
 • Utveckling av leder för terrängcykling.

Äventyrsstigar och lekytor

Björnstigen har öppnat

Inte fullt klar ännu eftersom det saknas några hinder efter stigen, men öppen att prova på nu. Vi håller tummarna att vi ska hinna göra klart med alla hinder innan snön kommer.

Björnstigen är en äventyrsstig som startar vid norra delen av Ängen. Stigen är cirka 1 km lång och går lite upp och ner i klippig terräng.Längs stigen har vi byggt en del äventyr, exempelvis bergväggen, wirebron, lianen, hängbron och balansbommen. Alla äventyren är frivilliga, du kan gå förbi dem om du vill, och det är på egen risk som du går stigen.

Gymnastikskor eller liknande är bra att ha, och är du 11 år eller yngre rekommenderar vi dig att ta någon vuxen med dig. Stigen tar cirka en och en halv timme att gå, beroende på hur många och hur äventyrliga ni är.I slutet på stigen finns utsiktsplats med grillmöjligheter. Stigen är märkt med vita markeringar och WC och handikapptoalett finns vid Raststugan.

Naturstigen är stängd tills vidare

Under 2018 pågår renovering av Naturstigen och vi hoppas vara klar med jobbet och kunna öppna fullt ut inför sommaren 2019.

Naturstigen är en 1,8 km lång naturstig. Den startar strax bortom parkeringen till Friluftscentrum. Naturstigen är inte upptrampad, så följ markeringarna noga.

Grova skor eller stövlar rekommenderas. Längs stigen finns ett antal informationsstationer där vi berättar om träd, växter och djur, skogsbruk och naturvård, du lär dig naturligt. Räkna med att det tar cirka 1 timme.

Vid Raststugan finns klätterleken. Strax intill Jättekåtan finns linbanan. Resten av Skogslekparken kommer flyttas till området bredvid klätterleken.

Prova de äventyr du själv vill längs stigen! Tarzanstigen är en äventyrsstig som startar strax bakom hotellet på Södra berget. Stigen är en kilometer lång, märkt med vita markeringar och går i blandad skogsterräng.

Längs stigen har vi byggt en del äventyr som olika balans- och klätteraktiviteter med anknytning till Sundsvalls historia. Här kan du stifta bekantskap med Vårdkasen, Flottarrännan och Kolarkojan. Här finns också hällristningar och runstenar och du kan prova balansstänger och tarzangungan, samt kolla vad klockan är vid det nya soluret. Alla äventyr är frivilliga, du kan gå förbi dem om du vill, och det är också på egen risk som du går stigen.

Gympaskor eller liknande är bra att ha och är du 8-9 år eller yngre rekommenderar vi att du tar en vuxen med dig. Stigen tar 45-60 minuter att gå, beroende på hur många och hur äventyrliga ni är. Utefter Tarzanstigen finns även ett vindskydd med grillplats och utedass, närmaste stig är från Flottarrännan.

17-18 augusti

 • Backtävlingar i motorsport, backarna upp till Södra Berget
 • Hundtävlingar i motionsspåren vid Friulftscentrum Södra Berget

När det finns snö i spåren så får du här information om vilka tider det har spårats samt aktuell temperatur och vind vid Friluftscentrum.

Aktuell skidspårpreparering

Så köper du spårkort

 • Dagkort köper du i spårkortsautomaten intill informationstavlorna vid parkeringen. (betalning med kort)
 • Dagkort och säsongskort kan du köpa i Raststugan vid Friluftscentrum.
 • Säsongskort kan du köpa via Visit Sundsvall.
 • Säsongskort för medlem kan du köpa hos respektive skidklubb.

Spåravgifter

Barn
0-7 år
Ungdom
8-19 år
Vuxen
från 20 år
Företag/Fritidsklubb
Dagkort gratis 30 kronor 30 kronor
Säsongskort gratis 175 kronor 350 kronor
Säsongskort
medlem*
gratis 30 kronor 200 kronor

* Medlem i någon av de sju föreningar som är verksamma i kanonspåren

Kontakt

Friluftscentrum Södra Berget Raststugan

060-658 35 20

Öppettider

Måndag-söndag 11.00-16.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.