Sundsvalls Sportfiskeklubb

Fisket innefattar Sidsjön samt sjöar, åar och bäckar från Holmsjöändan till Selångeråns utlopp i centrum av Sundsvall.

Sundsvalls sportfiskeklubb arbetar aktivt med fiskevård, bland annat havsöringsbeståndet i åsystemet.

Här kan du köpa fiskekort

 • Jaktia, Cupolen Birsta
 • ICA Kovland
 • Via Sundsvalls Sportfiskeklubbs hemsida.
 • Här kan du köpa fiskekort på nätet.
 • Betala med swish på nummer 123 66 88 220. Ange i meddelanderutan vilken sjö ni fiskar i och i vilket namn. Om det är flera personer som ingår i SWISH betalningen, så ska namn på dessa också skrivas in i meddelanderutan. Det är viktigt, annars blir ert fiskekort ogiltigt.

Fiskekortpriser

Gäller från 1 januari 2021

 • Gratis fiske i Sidsjön och Selångersån upp till inloppet för Selångersfjärden, därefter gäller fiskekort uppströms.
 • Dagkort Djupsjön och Öravattnet 150 kr/dag/kort, fiske från 06.00 – 24.00
 • Årskort för medlem 300 kr + medlemskap, fiske från 06.00 – 24.00
 • Årskort för familj 400 kr + medlemskap. Barn upp tom 19 år, fiske från 06.00 – 24.00
 • Årskorten inkluderar, fiske för medlemmar i Djupsjön och Öravattnet. Gäller ej “Årskort övriga vatten”.
 • Årskort övriga vatten 50 kr, (Gäller hela familjen), fiske från 06.00 – 24.00

Fiskekortet ska medföras vid fiskets utförande och på anmodan uppvisas för polis eller fisketillsyningsman. Ungdomar under 15 år får fiska gratis i målsmans sällskap under förutsättning att målsman löst fiskekort. Delad kvot gäller, det vill säga att fiskar tas upp inom målsmans korts fiskekvot.

Övriga fiskeregler som ska följas:

 • Vid mete är maggot, mask och räka tillåtet i alla klubbens arrenderade vatten. Allt annat bete är förbjudet.
 • Fiske får utövas med spö fört från hand, spinn, mete, fluga eller pimpel. Alla former av latmete och ryckfiske är förbjudet.
 • I Djupsjön och Öravattnet får max fyra laxartade fiskar per kort tas upp.
 • Minimimått: Harr 25 cm, Röding 30 cm, Öring 30 cm i (Djupsjön), Öring 35 cm i (Selångerån – Sättnaån).
 • Fiskeförbud råder i Sulådammen och kvarnen i Kovland (Solums kvarn). Fiskegränser, se skyltar på platsen.
 • Rörligt fiske gäller när flera delar fiskeplats, 30 minuter sedan platsbyte i den ordning man kommer till fiskeplatsen.

Fiske i Djupsjön och Öravattnet öppet för fiske mellan klockan 06.00-24.00 alla dagar utom vid fiskeförbud.
Fiskeförbud i strömmande vatten under tiden 15/9 – 31/10.
Bevakning sker – överträdelser beivras.

Sidsjön

 • Fiske från båt och kanot förbjudet.
 • Fiske med fasta redskap förbjudet.
 • Flytring tillåtet.
 • Kräftfiske förbjudet.

Selångersån/Sättnaån/Sulån

 • Fiske från båt och kanot förbjudet.
 • Fiske med fasta redskap förbjudet.
 • Flytring tillåtet.
 • Fiskeförbud från 15 september till 31 oktober.

Selångerfjärden(selångersjön)

 • Fiske från båt och kanot förbjudet.
 • Fiske med fasta redskap förbjudet.
 • Flytring tillåtet.

Norrsjön

 • Fiske från båt tillåtet.
 • Fiske med fasta redskap förbjudet.
 • Flytring tillåtet

Djupsjön

 • Endast klubbens båtar får användas vid fiske.
 • Fiske med fasta redskap förbjudet.
 • Flytring tillåtet.
 • Båtmotor/elmotor ej tillåtet
 • Fiskeförbud från 1 oktober till 15 november.

Öravattnet

 • Fiske från båt och kanot förbjudet.
 • Fiske med fasta redskap förbjudet.
 • Flytring tillåtet.

Sulsjön

 • Fiske med båt tillåtet.
 • Fiske med fasta redskap förbjudet.
 • Flytring tillåtet.

Sundsvalls sportfiskeklubb arrenderar fisket i Sidsjön och inom Selångeråns fiskevårdsområde som innefattar sjöar, åar och bäckar från Holmsjöändan till Selångeråns utlopp i centrum av Sundsvall.

Via länken nedan kan du se de sjöar inom fiskeområdet som är lodade.
Sulsjön1
Sulsjön2
Segersjön
Bölesjön

Djupkartor för sjöar finner du här

Vid Sulsjön, cirka 200 meter innan vindskyddet vid norra stranden, finns möjlighet att sätta i båt. I Norrsjön finns en ramp bredvid vindskyddet.

Sundsvalls sportfiskeklubb
Muninvägen 8
857 40 Sundsvall
E-post: sundsvalls.sportfiskeklubb@telia.com

Telefonnummer till styrelsens medlemmar hittar du på Sundsvalls Sportfiskeklubbs hemsida.

Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta över Sundsvalls sportfiskeklubb

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.