Allemansrätten

Naturen står öppen för oss alla, men både naturen och andras egendom kräver att vi är varsamma.

Inte störa – inte röra är huvudregeln för oss som är gäster i naturen.

Du får jogga, cykla, rida och åka skidor över någon annans mark – men inte över någon annans tomt, plantering och växande gröda. Håll avstånd till bostadshus. Du som rider måste vara särskilt försiktig så att du inte skadar marken.

 • Om du passerar genom betesmark måste du stänga grinden efter dig. Du får inte störa djuren och inte skada stängsel.
 • Du får tälta i markerna. Men du måste ha tillåtelse för att få tälta nära boningshus, i grupp eller flera dygn på samma plats.
 • Motorfordon är förbjudna i terrängen.
 • Du får förtöja båten, gå i land och bada vid annans strand utom i närheten av boningshus eller där landstigningsförbud gäller.
 • Lämna djurens bo och ungar i fred. Håll alltid hunden under uppsikt.
  Tiden 1 mars – 20 augusti ska hunden vara kopplad ute i naturen.
 • För fiske krävs särskilt tillstånd. Stör inte yrkesfisket. Kasta aldrig fiskelinor utomhus – de kan bli dödsfällor för fåglar och djur.
 • Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada växande träd på annat sätt.
 • Det är förbjudet att skräpa ned. Både djur och människor kan skadas av krossat glas, rostiga burkar och plastförpackningar. Lämna din rastplats så som du själv skulle vilja finna den.
 • Vid minsta risk för brand får du inte elda – du kan bli skadeståndsskyldig om elden sprider sig. Släck mycket noga. Elda aldrig på klippor – de kan spricka.

Naturvårdsverket har mer omfattande information om Allemansrätten, samt information på många olika språk.

Allemansrätten, naturvårdsverket.se

Allemansrätten på andra språk, naturvårdsverket.se

Kontakt

Fritidsinformation Information om din fritid

060-19 20 10

Adress: Kommunhusets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.