Lotteritillstånd

Är ni en ideell förening och vill anordna lotteri?

Om ni vill som ideell förening anordna lotteri där lotterna kostar mer än sju kronor styck eller vill sälja lotter till allmänheten behöver ni tillstånd.
Vi behöver din ansökan om lotteritillstånd senast fyra veckor innan lotteriet ska startas.

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. Lotteritillståndet söker din förening hos Sundsvalls kommun, Föreningsbyrån.

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

En förening kan komma ifråga att beviljas lotteritillstånd förutsatt att följande grundläggande punkter uppfyllda.

 • Ideell förening med verksamhet i Sverige
 • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
 • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Syfte med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.
 • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

Det finns två sorters tillstånd att söka, dels när endast ett lotteri ska anordnas (§ 16) och dels när man vill anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod (§ 17).

Kommunen tar ut en avgift för registrering och tillstånd av lotterier.

 • Paragraf 17 kostar 500 kr.
 • Paragraf 16 kostar 800 kr om försäljningen av lotteriet beräknas vara över fem prisbasbelopp, annars är avgiften 300 kr.

Ansökan om tillfälligt lotteritillstånd § 15 och 16

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Vinstplan
 • Ekonomisk plan för lotteriet
 • Protokollsutdrag angående beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriföreståndare.
 • Föreningens årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse)
 • Uppdatering till föreningsregistret
 • Föreningens stadgar

Ansökan om registrering för lotteritillstånd § 17

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 (lotterilagen), med en omsättning av 20 basbelopp under en treårsperiod.

 • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
 • föreningens årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse)
 • Uppdatering till föreningsregistret
 • Föreningens stadgar

Kom ihåg att informera er lotterikontrollant när ni startar nytt lotteri under er treårsperiod!

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Redovisningen genomför på en speciell blankett.

Lotterikontrollanten får ett arvode baserat på 3 % av försäljningen från lotteriet. Lägsta arvodet är 400 kr och högsta är 7 000 kr med undantag för särskilda fall då annat arvode kan bestämmas. Om 3 % av försäljningen från lotteriet är lägre än 400 kr betalar kommunen mellanskillnaden upp till 400 kr.

Kontrollanten kan också få ersättning för resor kopplade till uppdraget. Reseersättning står kommunen för.

Ansökan och redovisning av lotterier skickas till:

Sundsvalls kommun
Kultur & Fritid, Föreningsbyrån
851 85 Sundsvall

Märk kuveret med Lotteritillstånd

Den myndighet som ytterst har ansvar för lotterier och spel är Lotteriinspektionen. På deras webbplats kan du bland annat läsa mer om kommunala lotterier.

 

Kontakt

Föreningsbyrån Föreningsservice till dig och din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Besök
Måndag-tisdag 13.00-15.00
Onsdag-torsdag 10.00-12.00

Telefontider
Måndag 13.00-16.00
Tisdag-torsdag 09.00-16.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.