Idrottsstipendier, hedersomnämnande

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut belöningar för insatser inom idrotten.

Nämnden delar ut ett idrottsstipendium, en utmärkelse till ledare för unga och ett hedersomnämnande.
Vi behöver din nominering senast 30 september.

Till unga idrottare som är lovande eller som nått stora framgångar inom sin idrott.
Idrottsstipendium kan tilldelas enskild person som uppfyller följande:

  • Inte har uppnått högre ålder än 20 år under det år stipendiet ges
  • Är bosatt i Sundsvalls kommun
  • Stipendium kan också ges till person uppvuxen i Sundsvall vars idrottsutövning har tydlig anknytning till Sundsvall samt tydlig och indirekt inverkar positivt på Sundsvalls idrottsliv.

Utmärkelse till ledare för unga som genom sina ledarinsatser uppträtt föredömligt och som en god förebild för barn och ungdomar. Utmärkelsen kan tilldelas enskild person som är verksam i en ideell förening i Sundsvalls kommun.

Nämnden kan även dela ut ett hedersomnämnande, en utmärkelse till en ideell förening eller enskild person som på berömvärt sätt arbetar med idrott eller friluftsliv  i Sundsvall.

Hedersomnämnande kan tilldelas:

  • Enskild person som är verksam i en ideell förening i Sundsvalls kommun
  • Ideell förening verksam i Sundsvalls kommun

Stipendium, utmärkelse och hedersomnämnanden utdelas efter förslag från organisation eller annan person än den som föreslås få stipendium, utmärkelse eller hedersomnämnande. Skicka in ditt förslag till stipendiat till oss per mejl eller brev märkt med “Idrottsstipendier”.
Vi behöver din nominering senast 30 september.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna i november och stipendierna delas ut i december.

Ceremonin är ett öppet offentligt arrangemang. Vi kommer fotografera under utdelningen och bilderna kan komma att publiceras på exempelvis Sundsvalls kommuns hemsida och sociala medier. Vill du veta mer om hur Sundsvalls kommun hanterar dina personuppgifter kan du läsa på vår hemsida: www.sundsvall.se/personuppgifter

Skicka mejl till:
foreningsbyran@sundsvall.se

Skicka brev till:
Sundsvalls kommun
Föreningsbyrån
851 96 Sundsvall

Kontakt

Föreningsbyrån Föreningsservice till dig och din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Stängt för besök
Telefontider
Måndag 13.00-16.00
Tisdag-torsdag 09.00-16.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.