Idrottsstipendier, hedersomnämnande

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut belöningar för insatser inom idrotten. Nämnden delar ut två stipendier och ett hedersomnämnande.

Till unga idrottare som är lovande eller som nått stora framgångar inom sin idrott.
Idrottsstipendium kan tilldelas enskild person som uppfyller följande:

  • Inte har uppnått högre ålder än 20 år under det år stipendiet ges
  • Är bosatt i Sundsvalls kommun
  • Stipendium kan också ges till person uppvuxen i Sundsvall vars idrottsutövning har tydlig anknytning till Sundsvall samt tydlig och indirekt inverkar positivt på Sundsvalls idrottsliv.

Stipendium till ledare för unga som genom sina ledarinsatser uppträtt föredömligt och som en god förebild för barn och ungdomar. Stipendium kan tilldelas enskild person som är verksam i en ideell förening i Sundsvalls kommun.

Nämnden kan även dela ut ett hedersomnämnande, en utmärkelse till en ideell förening eller enskild person som på berömvärt sätt arbetar med idrott eller friluftsliv  i Sundsvall.

Hedersomnämnande kan tilldelas:

  • Enskild person som är verksam i en ideell förening i Sundsvalls kommun
  • Ideell förening verksam i Sundsvalls kommun

Stipendium och hedersomnämnanden utdelas efter förslag från organisation eller annan person än den som föreslås få stipendium eller hedersomnämnande. Skicka in ditt förslag till stipendiat till oss per mejl eller brev märkt med “Idrottsstipendier”.
Vi behöver din nominering senast 30 september.

Skicka mejl till:
foreningsbyran@sundsvall.se

Skicka brev till:
Sundsvalls kommun
Föreningsbyrån
851 96 Sundsvall

Kontakt

Föreningsbyrån Föreningsservice till dig och din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Besök
Måndag-tisdag 13.00-15.00
Onsdag-torsdag 10.00-12.00

Telefontider
Måndag 13.00-16.00
Tisdag-torsdag 09.00-16.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.