Regler för föreningsbidrag

Här får du svar om vilka regler som gäller för föreningsbidragen

Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för att skapa förutsättningar för ett omfattande och innehållsrikt utbud av fritidsaktiviteter. Det handlar om insatser som berikar Sundsvalls kommun med aktiviteter inom idrott och kultur men också sociala insatser i lokalsamhället. Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund.

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell förening som har sitt säte i Sundsvalls kommun och bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom kommunen samt:

 • är en juridisk person,
 • har ett registrerat organisationsnummer hos Skatteverket,
 • bedriver verksamhet utan vinstsyfte,
 • har antagit stadgar och är öppen för alla,
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
 • kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

Bidrag får inte lämnas till:

 • en förening som har förfallna skulder till kommunen, eller
 • en förening som är i likvidation eller försatt i konkurs, eller
 • ett trossamfund eller en partipolitisk förening.
 • en ekonomisk förening.

Kontakt

Föreningsbyrån Bidrag och service till din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Stängt för besök
Telefontider
Måndag 13.00-16.00
Tisdag-torsdag 09.00-16.00

Telefontider i sommar
Vecka 27-31 (5 juli-6 augusti)
Måndag-torsdag 09.00-12.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.