Hyror och avgifter vid bokning av anläggningar och hallar

Sammanställning över hyror, avgifter, villkor och regler för idrottshallar, fotbollsplaner och uthyrningslokaler samt föreningshjälp.

Här nedan följer under den första fliken möjlighet att ladda ner en sammanställning över samtliga avgifter för hyror och avgifter för idrottshallar, fotbollsplaner och uthyrningslokaler. Under de följande flikarna finner du en överskådlig bild över olika sorters hyror och avgifter, uppdelade i olika kategorier.

Hyres- och avgiftsfoldern kan du skriva ut eller spara ner.

All information återfinns i denna folder gällande hyror och avgifter för uthyrningslokaler, idrottshallars publikkapacitet och ansökningsperioder för lokaler och idrottshallar.


Här nedan presenteras en överskådlig bild över vad de kommunala anläggningarna för fotboll, friidrott och ishall kostar att hyra per timme för träning. De är indelade utifrån fem olika priskategorier. Dessa kategorier återfinns även i hyres och avgiftsfoldern som du kan ladda ner eller skriva ut.

Anläggning

Ungdomsverksamhet

Vuxenverksamhet

Privat/företag

Kategori 1:

Balders 7- man 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Kuben, Backaplan
7- man
45 kronor 100 kronor 120 kronor
Kuben Konstgräs 5- och 7-man 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Midälva 7-man grus 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Kuben, Tuvan 5- man 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Hamnen, Ungdomsfält
5- och 7- man
45 kronor 100 kronor 120 kronor

Kategori 2:

Baldershov 11- manna grus 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Balders konstgräs halvplan 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Midälva 11-manna grus 55 kronor 120 kronor 170 kronor

Kategori 3:

Kubenfältet 65 kronor 155 kronor 220 kronor
Sjukhusplan 9-manna 65 kronor 155 kronor 220 kronor

Kategori 4:

Baldershov IP A Plan 90 kronor 220 kronor 330 kronor
Baldershov konstgräs 90 kronor 220 kronor 330 kronor
Gärdehov bandy 90 kronor 220 kronor 330 kronor
Gärdehov ishall B 90 kronor 220 kronor 330 kronor
Kuben IP A plan 90 kronor 220 kronor 330 kronor
Kuben konstgräs 90 kronor 220 kronor 330 kronor
Västhagen*

Kategori 5:

Gärdehov ishall A 130 kronor 285 kronor 655 kronor
Nordichallen*
NP3 Arena*

* Västhagen, Nordichallen och NP3 Arena har egen prislista

Nedanstående kostnader gäller under vecka 10-18 samt vecka 41-43. Uppvärmd plan.

Kostnaderna visar vad Västhagen kostar att hyra per timme.

Träning

Pris per timme och helplan

Pris per timme och del av plan A-B-C

Verksamhet Ungdom Vuxen Privat/företag Ungdom Vuxen Privat/företag
Måndag-söndag    08.00-22.00 375 kronor 500 kronor 770      kronor 160 kronor 275 kronor 390      kronor

Match

Verksamhet Ungdom Vuxen Privat/företag Ungdom Vuxen Privat/företag
Måndag-söndag    08.00-22.00 600 kronor 770 kronor 1540 kronor** 200 kronor 275 kronor 440      kronor

** Arrangemangsförhandling. Publika arrangemang och större event.

 

Nedanstående kostnader gäller under vecka 19-40.

Träning

Pris per timme och helplan

Pris per timme och del av plan A-B-C

Verksamhet Ungdom Vuxen Privat/företag Ungdom Vuxen Privat/företag
Måndag-söndag    08.00-22.00 90   kronor 220   kronor 330       kronor 55 kronor 120 kronor 170        kronor

Match

Verksamhet Ungdom Vuxen Privat/företag Ungdom Vuxen Privat/företag
Måndag-söndag    08.00-22.00 120 kronor 330 kronor* 850     kronor** 55 kronor 120 kronor 300        kronor

* Allsvenskan, Superettan, Elitettan och Division 1: 1000 kronor per timme min 3 timmar.
** Arrangemangsförhandling. Publika arrangemang och större event.

Kostnaden visar vad Nordichallen kostar att hyra per timme.

Träning

Pris per timme och helplan

Pris per timme och del av plan A-B-C

I priser ingår 1 omklädningsrum och träningsbelysning
Verksamhet Ungdom Vuxen Privat/företag Ungdom Vuxen Privat/företag
Måndag – söndag 08.00 – 22.00 935 kronor 1120 kronor 1515          kronor 330 kronor 460 kronor 605               kronor

Match

Pris per timme och helplan

I priset ingår 2 omklädningsrum och matchbelysning
Verksamhet Ungdom Vuxen Privat/företag
Hela veckan 1155 kronor 1395 kronor 1890         kronor

 

Nedanstående kostnader gäller under vecka 10-18 samt vecka 41-43. Uppvärmd plan.

Kostnaderna visar vad Idrottsparken kostar att hyra per timme.

Träning

Pris per timme och helplan

Verksamhet Ungdom Vuxen Privat/företag
Måndag-söndag  08.00-21.45 440 kronor 550 kronor 820      kronor

Match

Verksamhet Ungdom Vuxen Privat/företag
Måndag-söndag  08.00-21.45 660 kronor 820 kronor 1640 kronor**

** Arrangemangsförhandling. Publika arrangemang och större event.

 

Nedanstående kostnader gäller under vecka 19-40.

Träning

Pris per timme och helplan

Verksamhet Ungdom Vuxen Privat/företag
Måndag-söndag  08.00-21.45 145 kronor 285 kronor 655      kronor

Match

Verksamhet Ungdom Vuxen Privat/företag
Måndag-söndag  08.00-21.45 330 kronor 660 kronor* 1320 kronor**

* Allsvenskan, Superettan, Elitettan och Division 1: 1000 kronor per timme min 3 timmar.
** Arrangemangsförhandling. Publika arrangemang och större event.

Här nedan presenteras en överskådlig bild över vad de kommunala idrottshallarna kostar att hyra per timme för träning. De är indelade utifrån fem olika priskategorier. Dessa kategorier återfinns även i hyres och avgiftsfoldern som du kan ladda ner eller skriva ut.

Idrottshall

Storlek (kvm)

Ungdoms-verksamhet

Vuxen-verksamhet

Privat/företag

Kategori 1:

Allsta 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Bergsåker lilla Idrottshall 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Bredsand Idrottshall 16 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Essviks Idrottshall 16 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Gångvikens Idrottshall 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Lidens Idrottshall 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Lucksta Idrottshall 16 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Sankt – Olofs Idrottshall 16,5 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Skönsmon Idrottshall 14 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Solede Idrottshall 14 x 8 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Stige Idrottshall 20 x 10 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Södermalms Idrottshall 14 x 8 45 kronor 100 kronor 120 kronor
Österro 45 kronor 100 kronor 120 kronor

Kategori 2:

Bosvedjans Idrottshall 27,5 x 14 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Gustav Adolfsskolans Idrottshall 20 x 12 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Haga lilla Idrottshall 36 x 10 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Hedbergska Idrottshall 24 x 12 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Högom – Granlo Idrottshall 26 x 11,5 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Katrinelund Idrottshall 32 x 16 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Kyrkmon Idrottshall 22 x 10 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Sporthallen C 26 x 13 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Uslands Idrottshall 21,5 x 10,5 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Vallen Idrottshall 21,5 x 10,5 55 kronor 120 kronor 170 kronor
Åkersvik 28 x 14 55 kronor 120 kronor 170 kronor

Kategori 3:

Baldershallen plan 4 36 x 18 65 kronor 155 kronor 220 kronor
Baldershallen plan 5 36 x 18 65 kronor 155 kronor 220 kronor
Bergsåker stora Idrottshall 36 x 18 65 kronor 155 kronor 220 kronor
Granbergsskolans Idrottshall 36 x 18 65 kronor 155 kronor 220 kronor
Ljustadalens Idrottshall 36 x 18 65 kronor 155 kronor 220 kronor
Nacksta Idrottshall 36 x 18 65 kronor 155 kronor 220 kronor
Stöde Idrottshall 36 x 18 65 kronor 155 kronor 220 kronor
Vibacke Idrottshall 36 x 18 65 kronor 155 kronor 220 kronor

Kategori 4:

Matforshallen 36 x 18 90 kronor 220 kronor 330 kronor
Njurundahallen A- hall 38 x 18 90 kronor 220 kronor 330 kronor
Sundsvalls Sporthall B- hallen 36 x 18 90 kronor 220 kronor 330 kronor

Kategori 5:

Hagahallen 40 x 20 130 kronor 285 kronor 655 kronor
Höglunda Idrottshall 40 x 20 130 kronor 285 kronor 655 kronor
Skönsbergs Idrottshall 40 x 20 130 kronor 285 kronor 655 kronor
Sundsvalls Sporthall A- hallen 40 x 20 130 kronor 285 kronor 655 kronor

Vill du även se vilken publikkapacitet det finns i en del av de olika idrottshallarna?
Läs mer under idrottshallar. 

Här nedan presenteras en överskådlig bild över vad de kommunala idrottshallarna kostar att hyra per timme för match, tävling samt arrangemang. De är indelade utifrån fem olika priskategorier. Under ovanstående flikar ser du vilken kategori som respektive anläggning tillhör. Dessa kategorier återfinns även i hyres och avgiftsfoldern som du kan ladda ner eller skriva ut.

Anläggning och kategori

Ungdoms- verksamhet

Vuxen- verksamhet

Privat

Företag eller kommersiell verksamhet

Idrottshall

Kategori 1 45 kronor 100 kronor 120 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 2 90 kronor 180 kronor 300 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 3 100 kronor 240 kronor 730 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 4 120 kronor 330 kronor* 850 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 5 165 kronor 660 kronor*
1650 kronor**
special- arrangemang Enligt överenskommelse

Fotboll- friidrott

Ungdoms- verksamhet

Vuxen- verksamhet

Privat

Företag eller kommersiell verksamhet

Kategori 1 45 kronor 100 kronor 120 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 2 55 kronor 120 kronor 180 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 3 100 kronor 240 kronor 730 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 4 120 kronor 330 kronor* 850 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 5 Enligt överenskommelse

Ishall/isbana

Ungdoms- verksamhet

Vuxen- verksamhet

Privat

Företag eller kommersiell verksamhet

Kategori 1 Enligt överenskommelse
Kategori 2 55 kronor 105 kronor 210 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 3 Enligt överenskommelse
Kategori 4 120 kronor 330 kronor* 850 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 5 165 kronor 660 kronor*
1650 kronor**
special- arrangemang

Simhallar

Ungdoms- verksamhet

Vuxen- verksamhet

Privat

Företag eller kommersiell verksamhet

Kategori 1 Enligt överenskommelse
Kategori 2 special- arrangemang Enligt överenskommelse
Kategori 3 100 kronor 240 kronor 730 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 4 120 kronor 330 kronor 850 kronor Enligt överenskommelse
Kategori 5 165 kronor 660 kronor special- arrangemang Enligt överenskommelse

* Div 1 och högre minimum 3 timmar. Div 2 och lägre minimum 2 timmar
** Entrébelagt arrangemang över 500 åskådare

Simhall

Kostnad per timme

Alnöbadet 600 kronor
Matforshallen 600 kronor
Njurundahallen 600 kronor
Stödehudet 500 kronor

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.