Avgifter anläggningar och tjänster

Sammanställning över avgifter för idrottshallar, fotbollsplaner och uthyrningslokaler samt  föreningshjälp.

Avgiftskatalogen kan du skriva ut eller spara ner

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.