Avgifter vid hyra av idrottsanläggningar

Sammanställning över hyror, avgifter, villkor och regler för idrottshallar, fotbollsplaner och uthyrningslokaler samt  föreningshjälp.

Hyres- och avgiftsfoldern kan du skriva ut eller spara ner

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.