Skog och natur

När du ger dig ut i skog och natur så finns massor av information för dig och dina kära att ta del av men även hänvisning så du hittar rätt i naturen.

Skrängstasjön

Lokal med mycket flyttfåglar. Skrängstasjön är en slättsjö med i vissa partier rejäla vassruggar. På flera ställen går jordbruksmarker ned mot sjön och på andra är lövskogen dominerande. I den[...]

Klippstugan

Klippstugan står på kanten av Brödlösaklippen med fin utsikt mot Kovland, Sulåns dalgång och dalgången mot Indal. Hit går vandringsleder från Bergsåker och Huli. Lederna prepareras vintertid för klassisk skidåkning[...]

Långmyrberget

Långmyrbergets vindskydd norr om Bergsåker, byggt av SK Vidar 1973. Långmyrberget ligger mellan Bergsåker, Gudmundsbyn och Kovland. Berget bjuder på njutbara flacka hällmarker och inte alltför branta backar. Hit tar[...]

Midskogsbrrget

Midskogsberget erbjuder vacker utsikt mot framförallt Ljungans dalgång och Marmen, men även österut mot Omsberget och Bottenhavet. Berget har branta sluttningar, men en relativt flack platå, som sluttar svagt mot[...]

Norra Bergets utsiktsplats

Utsikten över staden från Norra Berget. Utsiktsplatsen är lättillgänglig och asfalterad. Den nås även genom Krönstigen som löper längs med bergskrönet österut.

Omsberget

Omsberget är en bergsplattå med branta slutningar och släta hällmarker. Här är utsikten lång åt många håll, såväl österut mot Sundsvallsfjärden och Bottenhavet, som söderut mot Njurundabommen och Medelpads sydligaste[...]

Prästhusberget

Gammal fornborg med branta sluttningar åt alla håll. Fin utsikt framförallt söderut mot Klingstatjärn och bergen bortom Ljungan. Parkera vid Klingsta förskola eller Klingstagården och promenera stigen som kommer upp[...]

Utsiktsplats Nolbykullen

Fantastisk panoramautsikt på Nolbykullens topp. Här är det fri sikt mot alla väderstreck. Det finns tre vägar att ta sig hit. Enklast är att följa grusvägen i slalombacken. Men trevligare[...]

Vättabergets utsiktsplats

Storslagen utsikt över Indalsälvens djupa älvdal med berg som tornar upp sig 400 meter ovan vattenytan.

Fågeltorn Mingen

Dubblett i fågeltorn vid syster-sjöarna Mingen och Skrängstasjön! Fågelsjöarna i Njurunda är välkända fågelsträcksområden. I samband med islossningen rastar t ex flera olika arter simänder och doppingar. Kring mitten av[...]

Skrängstasjöns fågeltorn

Dubblett i fågeltorn vid syster-sjöarna Mingen och Skrängstasjön! Fågelsjöarna i Njurunda är välkända fågelsträcksområden. Vanliga vårfåglar är tofsvipor med sina lustiga visselljud. Kungsörnar är inte heller en ovanlig syn där[...]