Ungdomsrådet

För att öka ungdomars inflytande i samhällsfrågor finns det ett ungdomsråd i Sundsvalls kommun. Ungdomsrådet består av ungdomar från gymnasieskolan och äldre.

Ungdomsrådet kan antingen själv driva och jobba med egna frågor eller så kan det fungera som rådgivare åt politiker och tjänstemän i kommunala frågor som berör ungdomar.

Från år 2002 och fyra år framåt arbetades ett program fram som heter ” Mål och metoder för ungdomars inflytande i Sundsvall”.

I ungdomsdemokratiarbetet ingår att hjälpa ungdomar att få internationella kontakter. Därför tar kommunen emot och skickar iväg volontärer inom ett europeiskt program.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.