Vakuutukset

Kunnalla on useita eri vakuutusmuotoja kuten kollektiivinen tapaturmavakuutus koskien koulua ja sosiaalipalveluja, työmatkavakuutus ja potilasvakuutus.

Kunta on tehnyt sopimuksen tapaturmavakuutuksesta vakuutusyhtiö Svenska Kommun och Försäkring AB:n kanssa. Sopimus on voimassa 1. heinäkuuta 2016 lähtien. Vakuutus kattaa ainoastaan vammoja, jotka ovat aiheutuneet ruumiiseen kohdistuvasta ulkoisesta väkivallasta eikä sairaudesta. Voit esimerkiksi saada korvausta sairaalahoidosta, hammashoidosta, kuntoutuksesta ja matkakustannuksista. Tarkat tiedot siitä mitä tapaturmavakuutus koskee saat vakuutussopimuksesta.

Sundsvallin kunnan tapaturmavakuutus 2021 ruotsiksi

Mikä on tapaturmavamma?

Tapaturmvamma on sellainen kehon vamma, joka on aiheutunut yht’äkkisen ulkoisen tapahtuman seurauksena. (Ulkoinen, ruumiiseen kohdistuva väkivalta.)

Näin teet vahinkoilmoituksen tapahtumasta 1. heinäkuuta 2016 lähtien:

Vahinkoilmoitus kotisivulla Svenska kommuns Försäkrings AB

Vahingot, jotka ovat tapahtuneet ennen 2016-07-01 – lähetä vahinkoilmoitus siihen vakuutusyhtiöön, jonka kanssa kunnalla oli sopimus tänä aikana. Katso tämän sivun alalaidassa olevaa vakuutusluetteloa.

Kaikkia kunnan työntekijöitä, jotka matkustavat työssään, koskee kunnan työmatkavakuutus. Oppilaat ja työharjoittelijat kuuluvat vakuutuksen piiriin opintomatkoilla ja harjoittelunaikana. Katso lisää vakuutuksen sisällöstä seuraavissa linkeissä:

Vakuutuskortti matkalle mukaan:

Sundsvallin kunnan vakuutuskortti

Sundsvallin kunnan vakuutuspolicy

Potilasvahinko on henkilövahinko, joka on syntynyt joidenkin niiden tilanteiden johdosta ja jotka kuvataan potilasvahinkolain 6 § mukaan seuraavasti:

1. tutkimus, hoito, käsittely tai vastaava toimenpide
2. viallinen tarvike tai sairaanhoidossa käytettävien varusteiden väärä käyttö
3. virheellinen diagnoosi
4. tartunta-aineen siirtyminen ja joka on johtanut infektioon tutkimuksen, hoidon, käsittelyn tai vastaavan yhteydessä
5. tutkimuksen, hoidon, käsittelyn tai vastaavan yhteydessä tapahtunut onnettomuus tai mikäli se on tapahtunut sairaankuljetuksen yhteydessä tai tulipalo tai muu vahinko hoitotiloissa tai varusteissa
6. lääkkeiden hoitomääräys vastoin säännöksiä

Jos olet joutunut potilasvamman uhriksi Sundsvallin kunnassa voit kääntyä suoraan vakuutusyhtiömme puoleen Svenska Kommuns Försäkrings AB ja täyttää vanhinkoilmoitus heidän kotisivullaan http://www.skfab.se/ ja lähettää se vakuutusyhtiöön. Voit myös pyytää kunnalta apua sen täyttämisessä ja vanhinkoilmoituksen teossa.

Skadeanmälan för patientförsäkring, pdf

Vahinkoilmoitus lähetetään täytettynä sähköpostilla osoitteeseen kundteam@skfab.se tai kirjeitse postissa:

Svenska Kommun Försäkrings AB
Drottninggatan 35
803 11 Gävle

 

Kontakt

Mathias Sjödin Säkerhetschef

060-19 15 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.