Lähetä sähköinen viesti kunnan kirjelaatikkoon

Kun lähetät sähköpostia johonkin viranomaiskirjelaatikkoomme, ottaa kirjaaja sen vastaan ja lähettää sen sitten viranhaltijalle, joka voi käsitellä asiasi.

 

Kaikilla lautakunnilla, ja niihin liittyvillä toiminnoilla, on viranomaiskirjelaatikko. Jos et tiedä minkä toiminnon kirjelaatikkoon asiasi kuuluu lähetä kirjeesi sähköpostiosoitteella sundsvalls.kommun@sundsvall.se. Välitämme viestisi oikeaan toimintoon.

Tiedäthän että voit ottaa yhteyttä suomeksi mikäli asia koskee sinua ja kunnan toimintoa.

/behandling-av-personuppgifter/ henkilötietojen käsittely

Viranomaiskirjelaatikot ja kirjaajat

Sinä, joka tiedät mihinkä lautakuntaan tai toiminnon alueeseen asiasi kuuluu, löytyy seuraavat sähköpostiosoitteet kunkin toiminnon kirjelaatikkoon ja kirjaajalle:

Barn- och utbildningsförvaltningen / Lapsi- ja koulutustoiminto

skolan@sundsvall.se

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen/ Yksilö- ja työmarkkinatoiminto

ian@sundsvall.se

Kommunstyrelsekontoret / Kunnanhallituksen konttori

kommunstyrelsen@sundsvall.se

Kultur- och fritidsförvaltningen / Kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminto

kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Lantmäterikontoret, lantmäterinämnden / Maanmittauskonttori, maanmittauslautakunta

lantmaterinamnden@sundsvall.se

Miljökontoret/ Ympäristökonttori

miljonamnden@sundsvall.se

Vård- och omsorgsförvaltningen / Hoito- ja hoivatoiminto

VON@sundsvall.se

Stadsbyggnadskontoret/Rakennuskonttori

stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Valnämnden / Vaalilautakunta
val@sundsvall.se

Överförmyndarkontoret/ Yliholhouskonttori

overformyndarnamnden@sundsvall.se

Övriga myndighetsbrevlådor/ Muut viranomaiskirjelaatikot

Kommunarkivet/ Kunnanarkisto

kommunarkivet@sundsvall.se

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.