Tungos ja valvonta tarjoilupaikoissa

Ympäristökonttori valvoo tarjoilupaikkojen sääntöjen noudattamista tartuntojen leviämisen vähentämiseksi. Jos koet, että sääntöjä rikotaan ota yhteyttä e-palveluun.

 

Monet kahvilat ja ravintolat kantavat suuren vastuun tartuntojen estämisestä.

Ohjeet selventävät paremmin millaisia toimia tarjoilupaikkojen tulee tehdä tungoksen ehkäisemiseksi ja näin vähentää covid-19 tartunnan leviämisriskejä.

Nämä ohjeistukset ovat voimassa 1. heinäkuuta 2021 lähtien:

Istuvien seurueiden välissä täytyy olla vähintään metrin etäisyys niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Seurueen koko sisätiloissa saa olla enintään kahdeksan henkilöä. Mikäli seurue on suurempi pitää se jakaa useimpiin pöytiin vähintään metrin etäisyydellä toisista seurueista. Ulkotarjoilussa ei ole rajoituksia seurueen koon suhteen.

Tarjoilupaikat ovat vastuussa

että

 1. tungosta ei synny tarjoilupaikan tiloissa ja se koskee myös ulkona tapahtuvaa tarjoilua, maksutilannetta ja käymälöitä sekä sisäänkäyntiä. Asiakkaille on luotava edellytykset pitää etäisyyttä (vähintään 1 metri), esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
 • uudelleen kalustamisella tai muulla tavoin luoda lisätilaa,
 • merkitsemällä etäisyys lattiaan tai muulla tavoin merkitä millä etäisyydella asiakkaat voivat oleskella,
 • rajoittaa tarjoilupaikassa kävijöiden lukumäärää samanaikaisesti
 • käyttää vaihtoehtoisia ratkaisuja jonotukseen kuten numerolappuja.
 1. että asiakkaat istuvat syödessään ja juodessaan. Asiakkaat saavat noutaa ruokaa ja juomaa tarjoilutiskiltä, noutopöydästä tai vastaavasta, jos se tapahtuu ilman tungosta ja että etäisyys istuviin asiakkaisiin on vähintään yksi metri.
 2. että seurue pitää etäisyyttä toisiin seurueisiin vähintään metrin verran ja seurueen lukumäärä yhdessä pöydässä on sisätiloissa korkeintaan kahdeksan henkilöä. Suuremmat seurueet on jaettava useampiin pöytiin vähintään metrin etäisyydelle toisistaan koskien istuvia asiakkaita.
 3. että asiakkaille annetaan mahdollisuus pestä kätensä saippualla ja vedellä tai tarjota asiakkaille käsidesinfiointiainetta.
 4. että varmistetaan henkilökunnan saavan tietoa tartuntateistä ja hygieniarutiineista estääkseen tartunnan leviämistä asiakkaiden välillä.

 

Sinun vastuusi asiakkaana:

 • Jää kotiin, jos sinulla on covid-19 -taudin oireita
 • Pidä huolta hyvästä käsihygieniasta
 • Syö ja juo istuallasi
 • Vältä menemästä ulos isoissa seurueissa
 • Pidä etäisyyttä muihin seurueisiin, vähintään yksi metri
 • Pysyttele oman seurueesi mukana, älä siirry seurueesta toiseen
 • Vältä jonoja odottamalla jonon lyhentymistä
 • Odota ruokaasi siellä mihin ravintola sinut osoittaa, tai paikassa jossa ei muodostu tungosta
 • Vältä tungosta myös ulkoilmaravintolassa

 

Vihjaa tungoksesta ravintolassa e-palvelumme kautta. Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä.

Vihjaa tungoksesta tarjoilupaikassa

Ulkoilmaravintoloissa soitettavaa musiikkia koskevat tilapäiset säännöt

Ulkoilmaravintoiloissa on kesälomakauden aikana sallittua musiikin soittaminen myöhempään illalla. Tästä on päättänyt ympäristölautakunta 14. huhtikuuta 2021. Poikkeuksena on, kuten myös vuonna 2020, tukea ravintoloita, jotka ovat kärsineet koronapandemiasta erityisen kovasti.

Seuraavat säännöt ovat voimassa:

Kesäkuun 25. päivästä elokuun 22. päivään saa musiikkia soittaa ulkoilmaravintoloissa korkeintaa 80 desibelin voimakkuudella kello 23.00 asti. Perjantaisin ja lauantaisin se on sallittua kello 24.00 asti.

Toukokuun 1. päivästä ja kesäkuun 24. päivään sekä elokuun 23. päivästä syyskuun 30. päivään on voimassa tavalliset säännöt eli ulkoilmaravlintoloissa saa soittaa musiikkia korkeintaan 80 desibelin voimakkuudella kello 22.00 saakka.

Yllä mainittujen aikojen jälkeen tulee toiminnon harjoittajan pitää huolta siitä ettei äänen voimakkuus ylitä 55 desibeliä asuintalon ulkoseinustalla. Se tarkoittaa, että kaikenlaisen musiikin ulkona soittaminen näiden aikojen jälkeen on kielletty ja tarjoilupaikkojen ikkunat ja ovet on pidettävä kiinni niin hyvin kuin mahdollista.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.