Yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen henkilökunnan tarve esikoulun tai vapaa-ajankodin toimintaan

Voidaksemme estää covid-19 leviämistä voi hallitus, kunta tai yksityinen päämies tehdä päätöksen esikoulun, vapaa-ajankodin tai pedagogisen hoivan sulkemisesta.

Huoltajalle, joka tekee työtä yhteiskunnallisesti tärkeässä toiminnossa, voidaan tietyissä olosuhteissa tarjota lastenhoitoa, vaikka normaali toiminta olisi suljettu.

Huoltaja keskustelee toiminnon johtajan (työnantaja) kanssa siitä tekeekö huoltaja yhteiskunnallisesti tärkeää työtä. Toiminnon johtaja ratkaisee tarvitaanko työntekijää toiminnossa vai ei mahdollisen esikoulun tai koulun sulkeutuessa.

Ruotsin Turvallisuusvirasto – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),  antaa ohjeistusta siitä mikä on yhteiskunnallisesti tärkeää toimintoa. Lue lisää viranomaisen omalta kotisivulta ruotsiksi:

http://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet/foreskrift-om-omsorg

Esikoulun ja koulun sulkemisen tarkoituksena on estää tartunnan leviämistä. Tämän vuoksi on sinulla oikeus lastenhoitoon jos:

1. olet töissä yhteiskunnallisesti tärkeässä toiminnossa ja esimiehesi on ilmoittanut sinua tarvittavan toiminnossa esikoulun ja koulun sulkeutuessa.
2. lapsen toinen huoltaja on myös töissä yhteiskunnallisesti tärkeässä toiminnossa ja häntä tarvitaan toiminnossa esikoulun ja koulun sulkeutuessa.
3. ei ole muuta aikuista, joka voisi ottaa lapsen hoidettavaksi.

Jos sinut on arvioitu kuuluvan yhteiskunnallisesti tärkeään toimintoon ja olet lastenhoidon tarpeessa, niin teet siitä ilmoituksen kotikuntaasi tai yksityiselle toimijalle. Sinun tulee, mikäli Sundsvallin kunta sitä vaatii, voida todistaa hoidon ja hoivan tarpeesi.

Sundsvallin kunta inventoi lastenhoidon tarvetta niiden vanhempien osalta, joilla on yhteiskunnallisesti tärkeä työ. Jos olet tehnyt e-palvelun kautta ilmoituksen tai jättänyt lomakkeen ennen marraskuun 16. päivää, ei se ole enää voimassa ja sinun täytyy tehdä uusi ilmoitus.

Jos sinulla on yhteiskunnallisesti tärkeä työ ja lapsesi on esikoulun tai vapaa-ajankodin tarpeessa etkä voi muulla tavoin järjestää lastenhoitoa tulee sinun siitä ilmoittaa tämän e-palvelun kautta.

e-palvelu

Jos sinulla ei ole ruotsalaista henkilönumeroa tai e-henkilötodistusta tai olet sijaiskoti voit tulostaa oheisen lomakkeen:

Yhteiskunnallisesti tärkeän toiminnon palveluksessa olevan huoltajan tarve esikoulu- tai vapaa-ajankodin paikasta 

Yhteys:

grundskolan@sundsvall.se

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.