Näin Sundsvallin kunta käsittelee pandemiaa, Covid-19.

Sundsvallin kunta seuraa pandemiatilanteen kehitystä tarkkaan ja on valmistautunut muuttuvaan tilanteeseen.

Sundsvallin kunnan suuntautumis- ja koordinointitoiminto käsittelee pandemiatilannetta. Se tarkoittaa, että seuraamme kehitystä aktiivisti, suunnittelemme ja suoritamme toimenpiteitä pitääksemme yllä tärkeitä yhteiskunnallisia toimintoja. Teemme yhteistyötä Region Västernorrlandin, lääninhallituksen ja muiden läänin kuntien kanssa vähentääksemme tartunnan leviämistä ja antaaksemme asianmukaista tietoa.

Tärkein tavoitteemme on suojata erityisen alttiita ryhmiä ja tärkeitä yhteiskunnallisia toimintoja.

Seuraamme Kansanterveysviranomaisen ja muiden viranomaisten ohjeistuksia ja sääntöjä.

Todettua tartuntaa ja kuolemantapauksia koskeva kommunikointi

Ruotsin alueet (regioner) antavat kuntakohtaisia lukumäärätietoja todetuista tartunnoista. Viittaamme Region Västernorrlandin verkkosivuilla annettuun ajankohtaiseen tilastotietoon. Tietoa ja statistiikkaa koronaviruksesta

Käsittely ja kommunikointi hoidon ja hoivan alueella todetuista tartunnoista

Kun hoidon ja hoivan alueella on todettu tartunta, käsittelemme asian välittömästi niiden suositusten mukaan, jotka saamme Region Västernorrlandilta. Tartuntaa koskevat potilaat, omaiset ja työntekijät saavat välittömästi tilanteesta tiedon ja sekä toimintaohjeet kuhunkin tapaukseen liittyen.

Seuraamme Kansanterveysviranomaisen ja Region Västernorrlandin alueen ohjeistuksia ja sääntöjä, jolla on päävastuu tartunnan käsittelystä läänin alueella. Lääkinnällisesti vastuussa olevat sairaanhoitajat tekevät läheistä yhteistyötä tartuntayksikön kanssa ja toimintomme seuraa puolestaan heidän tarkkoja toimintaohjeitaan. Teemme tämän vahvistaaksemme asukkaittemme turvallisen hoidon ja hoivan. Koordinoimme työtämme jatkuvasti ja päivitämme rutiinit aluehallinnon kanssa sen hetkisen tilanteen mukaan.

Jos sinulla on kysyttävää pandemiasta liittyen hoitoa ja hoivaa saavaan omaiseen, ota yhteys kyseenomaiseen toimintoon yhteystietojesi avulla tai soittamalla kunnan puhelinvaihteeseen 060-19 10 00.

Suojavarustusten tarve toiminnoissamme

Sundsvallin kunnalla on vastuu työnantajana siitä, että henkilökunnan työympäristö on turvallinen. Pandemian aikana on meillä myös vastuu siitä, että tarvittavia suojavarusteita on siellä missä niitä tarvitaan suojellaksemme niin asukkaitamme kuin työntekijöitämmekin tartunnalta. Tarpeet ja ratkaisut näyttävät eri toiminnoissa erilaisilta.

Suojavarustusten tarve perustuu riskien arviointiin, jonka mukaan suojavarustus on viimeinen toimenpide välttyäksemme työympäristöä koskevilta riskeiltä. Riskien arviointi kuuluu normaaliin työnantajan vastuualueeseen, niihin työnantajapoliittisiin päätöksiin, joita olemme covid-19 vuoksi tehneet sekä niihin suosituksiin, joita viranomaiset ovat antaneet.

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.