Lähetä sähköinen viesti kunnan kirjelaatikkoon

Kun lähetät sähköpostia johonkin viranomaiskirjelaatikkoomme lähetämme postisi edelleen virkamiehelle, joka voi käsitellä asiasi.

 

Kaikilla lautakunnilla, ja niihin liittyvillä toiminnoilla, on viranomaiskirjelaatikko. Jos et tiedä minkä toiminnon kirjelaatikkoon asiasi kuuluu lähetä kysymyksesi suoraan sähköpostiosoitteella sundsvalls.kommun@sundsvall.se. Välitämme viestisi oikeaan toimintoon.

Tiedäthän että voit ottaa yhteyttä suomeksi mikäli asia koskee sinua ja kunnan toimintoa.

/behandling-av-personuppgifter/ henkilötietojen käsittely

Viranomaiskirjelaatikot

Sinulle, joka tiedät mihinkä lautakuntaan tai toiminnon alueeseen asiasi kuuluu, seuraavat sähköpostiosoitteet:

Barn- och utbildningsförvaltningen / Lapsi- ja koulutustoiminto

skolan@sundsvall.se

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen/ Yksilö- ja työmarkkinatoiminto

ian@sundsvall.se

Kommunstyrelsekontoret / Kunnanhallituksen konttori

kommunstyrelsen@sundsvall.se

Kultur- och fritidsförvaltningen / Kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminto

kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Lantmäterikontoret, lantmäterinämnden / Maanmittauskonttori, maanmittauslautakunta

lantmaterinamnden@sundsvall.se

Miljökontoret/ Ympäristökonttori

miljonamnden@sundsvall.se

Vård- och omsorgsförvaltningen / Hoito- ja hoivatoiminto

VON@sundsvall.se

Stadsbyggnadskontoret/Rakennuskonttori

stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Valnämnden / Vaalilautakunta
val@sundsvall.se

Överförmyndarkontoret/ Yliholhouskonttori

overformyndarnamnden@sundsvall.se

Övriga myndighetsbrevlådor/ Muut viranomaiskirjelaatikot

Kommunarkivet/ Kunnanarkisto

kommunarkivet@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.