Hoito ja hoiva, Covid-19

Näin vaikuttaa koronavirus hoivan ja avunannon toimintoihin. 

 

LSS-lain mukaan oikeutetuille ja sosiaalipsykiatrian asiakkaille tarkoitetut päivätoimintakeskukset ovat toistaiseksi suljettu syyskuun 1. päivään asti. Sulkemisen tarkoituksena on suojella henkilöitä ja työntekijöitä koronaviruksen Covid-19 leviämisen välttämiseksi.

Lue lisää mitä toimintakeskusta ja yritysryhmiä päätös koskee

Tapaamispisteet (kuten Sumppi-Saluuna) ja Aktiviteettikeskus on toistaiseksi suljettu syyskuun 1. päivään asti. Tämä on tartunnan leviämisen estämiseksi tehty päätös. Kehotamme kävijöitämme pitämään edelleen yhteyttä läheisiinsä puhelimitse ja Internetin kautta.

Covid-19 -taudin leviämisen estämiseksi on hallitus tehnyt päätöksen tilapäisestä vierailukiellosta hoivakoteihin 1. huhtikuuta 2020 alkaen. Sundsvallin kunta noudattaa päätöstä eikä salli vierailijoiden pääsyä vanhusten hoivakoteihin. Koko maata koskeva vierailukielto on voimassa 31. elokuuta asti. Keskitymme edelleen minimoimaan tartuntariskin ja suojaamaan iäkkäitä asukkaitamme.

Onko olemassa poikkeussääntöjä?

Poikkeuksia voidaan tehdä, jos on olemassa erityisiä syitä siihen. Yksiköiden johtajat päättävät riskianalyysin tehtyään mikäli poikkeusjärjestelyt ovat ajankohtaisia. Mikäli haluat saada tietoa siitä mikä koskee juuri sinun omaistasi, tulee sinun ottaa yhteyttä kyseiseen hoivakotiin.

Vierailua koskevia poikkeustapauksia voivat olla:

 • Vierailu yksilön luona elämän loppuvaiheessa, jotta lähimmäiset voivat hyvästellä ja lohduttaa.
 • Tapaukset, jolloin vierailija itse on elämänsä loppuvaiheessa ja haluaa tavata omaisensa hoivakodissa.
 • Henkilö, joka on hyvin huolissaan eikä löydä lohdutusta muulla tavoin kuin vierailemalla omaisensa luona.
 • Henkilö, joka on alle 18-vuotias on oikeutettu vierailemaan vanhempansa tai muun henkilön luona ja jonka kanssa asuu tai on asunut yhdessä.

Teemme voitavamme niin nopeasti kuin mahdollista, että voisit tavata lähimmäisesi, mutta meidän on tehtävä se tavalla, joka estää henkilökunnan ja asukkaan sairastumisen virukseen.

Vanhustenkodeissa mahdollisuus tartuntaturvalliseen vierailuun

Kesäkuun aikana asennamme plexilasisuojia kaikkiin vanhustenkoteihin voidaksemme helpottaa vierailuja ja samalla välttäen tartuntoja. Kesällä on myös mahdollisuus puhua omaisten kanssa taulutietokoneen (tabletti) ja Skype-verkon kautta. Ota yhteyttä kyseiseen vanhustenkotiin lisätietoja saadaksesi.

Sundsvallin kunta ei anna julkisuudelle tietoja työntekijänsä tai oppilaansa terveydentilasta. Nämä ovat aina lain mukaan suojattuja tietoja.

Koronavirus, covid-19, vaikuttaa meihin kaikkiin, mutta erityisen vakavasti niihin ihmisiin, jotka kuuluvat riskiryhmiin.
Jos sinua koskee alla mainitut neljä määritelmää, voit saada meiltä apua sinä aikana kun Kansanterveysviraston rajoitukset ovat voimassa.

 • Asut Sundsvallin kunnassa
 • Olet täyttänyt 70 vuotta tai kuulut muuhun riskiryhmään
 • Ostat normaalisti ruokasi itse, mutta viranomaisen kehoituksesta et voi tehdä sitä nyt.
 • Sinulla ei ole lähiomaisia tai ketään muuta, joka voi auttaa sinua käymään kaupassa.

Näin se toimii

 • Soita numeroon 060-19 25 50 ja jätä puhelinnumerosi vastaajaan.
 • Soitamme sinulle takaisin, otamme vastaan tilauksesi ja sovimme toimituksen ajasta ja paikasta.
 • Ruokatavarat toimitetaan ulko-ovellesi. Tämä rutiini vähentää tartunnan leviämistä, mutta suojaa myös sinua eikä sinun tarvitse aukaista ovea tuntemattomille henkilöille.
 • Maksat ruokatavarat jälkikäteen laskutuksen kautta. Et maksa mitään silloin kun käymme ostoksilla ja toimitamme tavarat kotiisi.

Tietoa sinulle, joka voit saada apua muulla tavoin

Jos sinulla on mahdollisuus saada apua kaupassakäyntiin omaisiltasi, tuttaviltasi tai kotipalvelun kautta tulee sinun ensi kädessä ottaa apu vastaan samalla tavalla myös jatkossa. Tämä tarjous on tarkoitettu sinulle, jolta täysin puuttuu nämä mahdollisuudet etkä ole oikeuttu kunnan tavanomaisiin hoivapalveluihin.

Henkilökunta saa jatkuvaa informaatiota ja koulutusta esimiehiltään ja kunnan sisäisen verkkopalvelun kautta. Kansanterveysviraston, kunnan terveys- ja sairaanhoitoviranomaisen ja muiden viranomaisten suositukset ovat pohjana annettavalle koulutukselle, informaatiolle ja ohjeistuksille.

Teemme jatkuvasti työtä varmentaaksemme suojavarusteiden, desinfiointiaineiden ja käsidesin saatavuuden. Tämä työ tulee jatkumaan niin kauan kuin siihen on tarve. Seuraamme voimassaolevia terveyden- ja sairaanhoidon rutiineja viranomaisten ohjeistuksien mukaan suojavarusteiden käytön suhteen.

Lähikontakteissa iäkkäiden ja heikkokuntoisten hoivaa tarvitsevien tulee kotipalvelun ja asuntojen, mukaa lukien LSS-lain toiminta-alue, henkilökunnan käyttää kokonaan suojavaa visiiriä. Tämä tehdään riskien minimoimiseksi niin ettei henkilökunta, jolla on lieviä oireita, tartuta hoivan saajaa. Kattavaa visiiriä käyttää henkilökunta tilanteissa, joissa työskennellään kaksi metriä lähempänä hoivan saajaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi suihkuttamisessa tarvittava apu, henkilökohtaisen hygienian hoito, pukeminen ja riisuminen sekä ruokailutilanteet.

Meidän toiminnoissamme seuraavat henkilökuntamme selviä rutiineja, kunnan terveys- ja hoitotoiminnon, Västernorrlandin alueen ja muiden viranomaisten suositusten mukaan kun on kyseessä hoivattava, jolla on oireita ja todettu tartunta. Kuntamme hoito ja hoivatoiminnossa on erikoiskoulutettu Covidtiimi (Covidteam), joka perusterveydenhuollon lääkärin ohjeiden mukaan suorittaa koronatestejä epäiltyjen oireiden perusteella.

Jos työntekijä saa oireita tulee hänen jäädä työstä kotiin. Jos oireet ilmaantuvat työajan aikana tulee työntekijän ilmoittaa siitä esimiehelleen ja välittömästi poistua työpaikaltaan. Myös näiltä osin on henkilökunnalla rutiinit, joista he ovat tietoisia. Henkilökunnan testaaminen covid-19 tartunnasta kuuluu Västernorrlandin alueen vastuulle.

Työtilanne on haastava ja henkilökuntamme on suuresti palautumisen tarpeessa. Meillä on toimintasuunnitelmat tilanteen hallintaan. Kesälomien ajaksi on erityisen suuri tarve sijaisista ja lisähenkilökunnasta. Haluamme että kaikki, jotka saattavat ajatella voivansa auttaa tilanteessa ja tehdä töitä hoidon ja hoivan parissa ilmoittavat siitä lähettämällä meille siitä ilmoituksen.

Lähetä ilmoitus halustasi tehdä työtä hoidon ja hoivan parissa

Tarvitsemme erityisen paljon apua päivittäin. Jos tunnet voivasi auttaa ja tehdä töitä hoidon ja hoivan parissa olet tervetullut ilmoittamaan siitä e-palvelun kautta.

Ilmoita kiinnostuksesti avunannosta

Kunta tekee myös yhteistyötä Siviilipuolustusliiton kanssa ja koordinoi vapaaehtoisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka haluavat auttaa eri tavoin covid-19 kriisin aikana.

Haluatko mukaan vapaaehtoistyöhön

Ennenkuin päivätoiminta suljettiin tarkistettiin, että jokainen henkilö selviää arjestaan huolimatta siitä ettei voi käydä päivätoiminnassa. Ratkaisut ovat yksilöllisiä, mutta se voi sisältää esimerkiksi että asumisen yhteydessä on lisähenkilökuntaa, ylimääräisiä aktiviteetteja suunniteltiin tai jotain muuta. Tavoitteena on luoda jokaiselle henkilölle mielekästä päivätoimintaa heidän edellytyksensä huomioon ottaen tämänhetkisestä tilanteesta huolimatta.

*Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta

Hoito ja hoiva-asuminen

Katso aiempaa sivun otsikkoa hoivakodeissa vierailusta.

[/utfallbar

Kesän aikana jaamme tablettitietokoneita kaikkiin vanhustenkoteihin. Skypen kautta voivat omaiset näin kohdata toisensa ja läheisensä Videokeskustelun kautta. Keskustelu varataan henkilökunnan avulla, joka myös tulee auttamaan kytkennässä ja keskustelun käsittelyssä. Vanhustenkodin yksikön johtaja voi antaa sitten tiedon siitä milloin tällainen puhelu on mahdollista.

Yleissääntönä on, että hoito- ja hoivahallinto ei suosittele matkustamista, mutta emme voi myöskään estää ketään matkustamasta. Jos isäsi kuitenkin haluaa lähteä matkalle kanssanne ovaat seuraavat ohjeistukset voimassa – isäsi hyväksymistä edellyttäen:

 • Hyväksymisen jälkeen – seitsemän päivän karanteeni, toisin sanoen hänen tulee olla omassa huoneistossaan eikä saa lupaa vierailla vanhustentalon yhteisissä tiloissa.
 • Koronatestiä suositellaan ennen matkustamista ja sen jälkeen
 • Uusi koe viiden päivän kuluttua kotiinpalun jälkeen (karanteeniajan sisällä)

Aktiviteetteja pidetään edelleen niin sisätiloissa kuin ulkonakin, mutta tavalla jolla minimoimme tartunnan leviämisen riskejä. Millaisin aktiviteetteja on tarjolla eri asumismuodoissa? Joitakin esimmerkkejä on ääneen luku, istumajumppa, palapelit, pelit, leipominen ja ulkoaktiviteetit. Henkilökuntamme kreatiivinen kyky keksiä mielekkäitä ja hauskoja aktiviteetteja on suuri.

Asunnoissa järjestettäviin aktiviteetteihin voit osallistua, koska henkilökunta on tehnyt arvion siitä syntyykö etteivät ne lisää tartuntariskejä jos vain noudattaa voimassa olevia suosituksia. On myös itse ajateltava etäisyyden pitämisestä toisiin ja tarkkaan noudatettava kaikkia hygieniavaatimuksia.

Kyllä, on olemassa henkilöitä Sundsvallin kunnan hoito- ja hoiva-asumisissa, joilla on todettu covid-19. Potilaan ja henkilökunnan kannalta on erittäin tärkeää, että noudatamme potilaiden henkilösuojaa. Västernorrlandin alue kertoo vahvistetuista tapauksista, joita on löydetty hoito- ja hoiva-asunnoista, mutta itse hoitokodin nimeä ei mainita. Västernorrlandia koskevaa tilastoa löydän alueen verkkosivulta:

Haluatko tietää lisää

Emme anna yleistä tietoa muille asukkaille tai heidän omaisilleen. Suoraan kysymykseen tartunnasta kerromme tilanteen, mutta emme sitä kuka on sairastunut tai sellaisia tietoja, joista potilas voidaan tunnistaa. Asukans joka on altistunut tartuntaan ja/tai on oireellinen eristetään muista asukkaista ja hoidetaan erikseen oman henkilökunnan avulla, niin kutsutta Kohortointihoitoa.*

Kerromme kuitenkin hoivan asukkaille ja heidän omaisilleen mikäli on olemassa riski siitä että asukas on saanut joltakin tartunnan. On tärkeää huomioida mahdollisia sairastumisen merkkejä. Kerromme myös asukkaille ja heidän omaisilleen jos on olemassa riski että asukas on saanut tartunnan henkilökunnalta, joka on sairastunut. Tämä olemassa oleva riski on saattanut syntyä, kun työntekijä on käynyt asukkaan luona samana päivänä kun on sairastunut. Pienemmissä yksiköissä kuten esimerkiksi Tuki ja hoiva yritämme todetun tartunnan yhteydessä saada hyväksynnän tartunnan saaneelta asukkaalta ja tämän omaisilta, jotta voisimme kertoa siitä muille asukkaille sillä muuten saattaa arjen hallinta tulla liian vaikeaksi. Tietysti informoimme asukasta ja hänen omaisiaan asukkaalla itsellään todetusta tartunnasta.

*Kohortointi= hoitotapa, joka tarkoittaa, että tartunnan saaneet henkilöt eristetään omaan hoitoyksikköönsä tai omaan huoneeseensa ja heillä on oma henkilökunta, joka ei käy muiden hoidettavien luona.

Tartunnan saaneet tai epäillyt tartunnan saaneet henkilöt ovat potilassuojan kattavia. Potilasta koskeva vaitiolovelvollisuus koskee sairautta koskevia tietoja, sekä myös tietoja henkilökohtaisesta tilanteesta esimerkiksi asuinpaikkakunta ja työpaikka. Potilasta koskeva vaitiolovelvollisuus koskee myös sairautta koskevia tietoja sekä tietoja henkiökohtaisesta tilanteesta kuten esimerkiksi asuinpaikkakuntaa tai työpaikkaa. Asukkaamme voivat aina tuntea luottamusta hoitoon ja kunnalliseeen hoivaan – siksi on vaitiolovelvollisuuden ylläpitäminen tärkeää.

Harvoin koskee yhden henkilön todettu tartunta kaikkia asukkaita. Asumisen henkilökuntaa koskevat tiukat rutiinit, kun asukas on todettu tartunnan saaneeksi. Rajoitamme silloin henkilökunnan liikkuvuutta sisätiloissa niin että henkilökunta ei liiku osastolta toiselle, kaikki tämä tartunnan leviämisen estämiseksi.

Ei, Emme kerro koskaan miksi henkilö, joka on asunut hoito- ja hoivakodissa on kuollut. Se koskee myös henkilöitä, jotka ovat kuolleet covid-19 johtuvista komplikaatioista. Västernorrlandin alue raportoi omassa kommunikaatiossaan ajankohtaisesta tartuntatilanteesta läänissä ja myös mahdollisista kuolleiden lukumäärästä niin sairaalassa kuin hoito- ja hoivakodeissakin. Asuinpaikan nimeä ei koskaan mainita.

Me kehotamme kaikkia lähimmäisiä välttämään vierailemista LSS-asunnoissa toistaiseksi – vaikka tuntisitkin olosi terveeksi. Jos on todella välttämätönta vierailla omaisen luona haluamme että ensin otatte yhteyttä yksikön esimieheen. Sen sijaan että vierailisit lähimmäisesi luona kehotamme omaisia Aina soittamaan puhelimella tai käyttämään yhteydenpidossa Skypeä, Facetimea tai muuta digitaalista tekniikkaa yhteydenpidon ylläpitämiseksi.

* LSS-asuminen = Asuminen viitaten Lakiin eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta

Kotipalvelu

Jos omaisesi, jolla on kotipalvelu, käy tavallisesti itse kaupassa voidaan apua laajentaa koskemaan kaupassa käyntiä mikäli omainen kuuluu riskiryhmään. Jos omaisella itsellään ei ole kotipalvelua eikä voi käydä kaupassa voidaan Kansanterveysviraston suositusten mukaan myöntää siihen apua. Lue lisää sivun yläosan ensimmäisen kysymyksen kohdalta.

Kotipalvelun henkilökunnalla on kokemusta tartuntojen ja infektioiden käsittelemiseksi päivittäin kohdatessaan vanhuksia ja henkilöitä sairauksineen ja jotka ovat erityisen alttiita silloin kuin tartunnat leviävät. Kotipalvelu tekee jatkuvasti työtä tartuntojen ehkäisemiseksi, kaikenlaisten tartuntojen, ja omaa tarvittavat rutiinit, joilla estetään tartunnan leviäminen edelleen. Itse hoitotilanteessa, joka sisältää etäisyyden vähemmän kuin kaksi metriä, tulee aina käyttää kattavaa visiiriä.

Kotipalvelu tekee yhteistyötä kotisairaanhoidon kanssa ja seuraa erityisiä rutiineja joiden avulla kotipalvelun vastaanottaja saa hyvää hoitoa ja hoivaa. Olemme tarkkoja sen suhteen, että emme levitä tautia edelleen. Noudatamme esimerkiksi tarkkaa käsihygieniaa ja käytämme aina suojavarusteita Kansanterveysviraston suositusten mukaan. Lisäksi jaamme erityisen henkilökunnan siten, että he työskentelevät ainoastaan sairaan luona.

Henkilökuntaan kuuluva, jolla on vilustumisoireita, on jäätävä kotiin kunnes he ovat oireettomia kahden päivän ajan. Jos joku henkiökunnasta sairastuu työpäivän aikana tulee hänen välittömästi keskeyttää työnsä ja lähtee kotiin..

Tällöin tulee kotipalvelu laittaa tärkeysjärjestykseen tehtävät tietyn ajanjakson aikana. Tärkeimmät tehtävät ovat ruoka, lääkkeet ja henkilökohtainen hygienia. Parasta aikaa teemme kovasti työtä saadaksemme lisää henkilökuntaa korvaamaan vakituisen henkilökunnan sairauden ja kesäloman ajaksi.

Tietojen mukaan ei kukaan henkilö ole sairastunut ruokaa syömällä tai vettä juomalla. Koronavirus, joka aiheuttaa covid-19 -sairauden, tarttuu ensikädessä ihmisten välillä niin kutsutun pisaratartunnan kautta. Se tarkoittaa, että tauti tarttuu limakalvoilta toisiin kuten silmien, nenän tai suun kautta ja pisarat leviävät ilmaan, kun sairas ihminen yskii ja aivastaa.

Elintarvikeviranomaisen kotisivu koronatartunnasta ruotsin kielellä:

http://www.livsmedelsverket.se/corona

Huom!

Kaikkea kotipalveluun kuuluvaa tietoa ei ole käännetty suomeksi.

Lisätietoja ruotsiksi kunnan kotisivun kautta: sundsvallkoronavirusta koskevaa ohjeistusta hoidon ja hoivan osalta

Otamme yhteyden niihin henkilöihin, joita muutokset rutiineissamme ja toiminnoissamme Covid-19 vuoksi koskevat. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys kontaktihenkilöösi tai soita kunnan puhelinvaihteeseen numero 060-19 10 00.

Sisäisessä tiedotusverkossa ‘Inloggad’ on lähempää tietoa siitä miten Covid-19 vaikuttaa työhösi.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.