Peruskoulun valitseminen, kouluun sijoittaminen

Kaikilla lapsilla on koulunkäyntivelvollisuus saman vuoden syyslukukauden alusta, kun lapsi täyttää kuusi vuotta.

Kaikilla lapsilla on oikeus kunnalliseen koulupaikkaan ja niin kutsuttu kotikoulu määräytyy väestökirjanpidossa olevan osoitteen mukaan. Huoltajalla on oikeus valita lapselleen jokin toinen koulu, joko kunnallinen tai yksityinen, kuin se josta lapsi on saanut paikan läheisyysperiaatteen mukaan.

Lue lisää Kouluviraston säännöistä 

Vapaakouluissa erityiskiintiö

Vapaakoululla, johon joutuu jonottamaan, saattaa olla erityiskiintiö niiden oppilaiden osalta, jotka ovat asuneet maassa vain vähän aikaa.

Lue lisää laista koskien vapaakouluja -Valtiopäivät

Ensimmäisenä vuorossa

Oppilaat, jotka ovat väestökirjoilla kouluunottoalueella ja jotka haluavat aloittaa “kotikoulussaan”. Näille oppilaille jaetaan paikat seuraavassa järjestyksessä:
1. erityistukea tarvitsevat oppilaat (rehtorin arvion mukaan)
2. oppilaat, joilla on sisaruksia kyseisessä koulussa
3. muut kouluunottoalueella olevat oppilaat, joilla on lyhin matka väestökirjanpito-osoitteen ja kyseisen koulun välillä.

Toisena vuorossa

Oppilaat, jotka asuvat kouluunottoalueen ulkopuolella, mutta ovat väestökirjoilla kunnassa. Näille oppilaille jaetaan paikat seuraavassa järjestyksessä:
1. oppilaat, joilla on sisaruksia kyseisessä koulussa
2. oppilaat, joilla on lyhin matka väestökirjanpito-osoitteen ja kyseisen koulun välillä.

Kolmantena vuorossa

Toisessa kunnassa väestökirjoilla olevat oppilaat.

Kun paikat eivät riitä

Jos lapselle ei ole paikkaa haetussa koulussa, tarjotaan paikkaa toisesta kodin lähellä sijaitsevasta koulusta.

Sundsvallin Montessorikoulu

Sundsvallin Montessorikoulun oppilaaksiottoaluetta on koko kunta. Seuraavat vuorojärjestyssäännöt ovat voimassa (sen lisäksi, että kouluun hakiessaan oppilaan tulee olla väestökirjoilla Sundsvallin kunnassa):

•Sisarusetusija – oppilas, jolla on vanhempia sisaruksia Sundsvallin Montessorikoulussa

•Montessoritausta – oppilas, joka on vähintään kahden vuoden ajan, kolmena viimeksi kuluneena vuotena käynyt Montessori-pedagogien ohjaamassa Montessoritoiminnassa

•Sundsvallin Montessorikoulun hakupäivä

Ansökan till Sundsvalls Montessoriskola – lomake

Lue lisää kunnallisista peruskouluista: Kunnalliset peruskoulut

Jos haluat lapsellesi paikan vapaakoulusta tulee sinun itse ottaa yhteyttä kyseiseen kouluun. Alla olevasta linkistä löydät yhteystiedot kaikkiin Sundsvallin vapaisiin peruskouluihin.

Fristående grundskolor

Vapaissa peruskouluissa on eri päämies kuin kunnan koulussa. (Yksityiskoulu).

Lisätietoja sundsvall.se

Fritidshemsplats, fritids / ruotsiksi

Lisätietoa sundsvall.se/suomeksi:

Lomat-lukuvuosi-ja-vapaat

Esikoulu ja koulutus – ajankohtaista suomeksi

Monikielisen oppimisen keskus – Äidinkieli – oikeus

 

Kontakt

Christina Wiklund Administrativ samordnare

060-19 14 98

Maritha Jonasson Administrativ samordnare

060-19 14 15

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.