Vakuutukset

Kunnalla on useita eri vakuutusmuotoja kuten kollektiivinen tapaturmavakuutus koskien koulua ja sosiaalipalveluja, työmatkavakuutus ja potilasvakuutus.

Kunta on tehnyt sopimuksen tapaturmavakuutuksesta vakuutusyhtiö Svenska Kommun och Försäkring AB:n kanssa. Sopimus on voimassa 1. heinäkuuta 2016 lähtien. Vakuutus kattaa ainoastaan vammoja, jotka ovat aiheutuneet ruumiiseen kohdistuvasta ulkoisesta väkivallasta eikä sairaudesta. Voit esimerkiksi saada korvausta sairaalahoidosta, hammashoidosta, kuntoutuksesta ja matkakustannuksista. Tarkat tiedot siitä mitä tapaturmavakuutus koskee saat vakuutussopimuksesta.

Mikä on tapaturmavamma? Tapaturmvamma on sellainen kehon vamma, joka on aiheutunut yht’äkkisen ulkoisen tapahtuman seurauksena. (Ulkoinen ruumiiseen kohdistuva väkivalta.)

Försäkringsbrev – gäller från och med 1 januari 2018

Försäkringsvillkor – gäller från och med 1 juli 2016

Så anmäler du din skada som inträffat från och med 1 Juli 2016
Skadorna handläggs av Svenska Kommun Försäkrings AB:s skaderegleringskonsult Crawford & Co och det är vårdnadshavaren för barnet/eleven eller den skadade själv som anmäler skadan. Vid frågor om skador, kontakta Crawford & Co, telefon 010-410 7106 eller olycksfall@crawco.se

Skadeanmälan, skriv ut och fyll i, anmälan skickas till angiven adress i dokumentet , uppdaterad med ny version 2018-01-17

För skador som inträffat tidigare än 2016-07-01 ska du skicka anmälan till det försäkringsbolag som kommunen hade avtal med då, se försäkringsförteckning nedan på denna sida.

Kaikkia kunnan työntekijöitä, jotka matkustavat työssään, koskee kunnan työmatkavakuutus. Oppilaat ja työharjoittelijat kuuluvat vakuutuksen piiriin opintomatkoilla ja harjoittelunaikana. Katso lisää vakuutuksen sisällöstä seuraavassa linkissä:

Försäkringsbrev för tjänstereseförsäkring 2018

Försäkringskort för tjänstereseförsäkring 2018, kort att ta med på resan

Potilasvakuutus koskee kaikkea kunnan tarjoamaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Se koskee myös sellaista hoitoa, jota tapahtuu yksityisen antamana kunnan yrittäjäsopimuksella ja joka on yksityinen juridinen henkilö. Jos sinä olet potilaana vahingoittunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä ja haluat vaatia korvausta potilasvakuutuksesta tulee sinun tehdä vahinkoilmoitus. Sinä itse päätät haluatko ilmoittaa vai et. Lomake lähetetään: Sundsvalls Kommun, Socialförvaltningen, 851 85 Sundsvall

Skadeanmälan för patientförsäkring

Kontakt

Mathias Sjödin Säkerhetschef

060-19 15 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.