Opinnonohjaus

Opinnonohjauksen tarkoituksena on antaa oppilaille, joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, tukea kouluaineissa koulutustavoitteiden saavuttamiseksi.

Opinto-ohjaajilla Monikielisen opetuksen keskuksessa (CFL) on eri pätevyyksiä, usein hyviä matematiikan taitoja. Useimmat opinto-ohjaajista omaavat akateemisen koulutuksen ja toisinaan heillä on opettajan pätevyys jostain muusta maasta kuin Ruotsista. Valitettavasti meillä ei ole opinto-ohjaajia kaikissa kielissä.

Oppilaan omien tietojen kartoittaminen on välttämätöntä lisätavoitteiden täyttämiseksi. Kaikkien oppilaiden tulee kehittyä edelleen omalta tasoltaan, löytää motivaatiota ja onnistua ruotsalaisessa koulussa.

Kansallinen kartoitusmateriaali

Työ oppilaiden muun äidinkielen kuin ruotsin ja jo omattujen tietojen esiin nostamisen kartoittaminen.

Kouluviraston kartoitusmateriaali

Koulu hakee opinnonohjausta, jonka on perustuttava oppilaan yksilölliseen kehityssuunnitelmaan (IUP), tai opintosuunnitelmaan, joka osoittaa oppilaan opinnonohjauksen tarpeen. Kun  CFL voi täyttää anomuksen mukaisen tarpeen, tehdään siitä päätös ja opinto-ohjaaja ottaa yhteyttä kouluun sisällön ja aikojen suunnittelemiseksi.

Näin se tapahtuu

Kun me CFL:ssa saamme anomuksen, otamme kantaa siihen voimmeko tarjota opinnonohjausta vai ei. Se johtuu viran suuruudesta ja kuinka paljon tilaa lukujärjestys antaa matkoineen ja ainepätevyyksineen. Opinnonohjausta ruotsin kielessä ei myönnetä; se on koulun vastuulla. Sitävastoin voimme tarjota opinnonohjausta englannin kielessä.  Voimme tarjota opinnonohjausta joko paikan päällä tai etäohjauksena. Joissakin tapauksissa voi se tapahtua jonkun ulkopuolisen toimijan avulla, joka hallitsee kielen, jota me emme pysty tarjoamaan tai meillä ei ole siihen tilaa.

Tarkistaminen

Opinnonohjaus annetaan kahdeksan viikon jaksoissa. Ennen jakson päättymistä tehdään tietojen tarkistus vastaamalla tiettyyn määrään kysymyksiä, jotka koskevat oppilaan tiedonkehitystä ja tavoitteiden täyttymistä. Tämän jälkeen voimme päättää opinnonohjauksen jatkumisesta tai päättymisestä. Opinnonohjaus päättyy, jos oppilas on poissa ilman pätevää syytä.

Rehtori päättää opinnonohjauksen anomuksen käsittelystä.

Kouluvirasto on julkaissut opinnonohjauksen tukimateriaalia Tukimateriaali opinnonohjaukseen äidinkielenopetuksessa, sekä vihkosen ‘Greppa språket’, joka käsittelee kielenkehittämisen työskentelytapoja tavoitteena kaikkien oppilaiden tietojen kehittäminen. Kouluvirasto on myös tehnyt filmin ja opinnonohjauksesta verkkoversion.

Yhteys

Centrum för flerspråkigt lärande, Monikielisen opetuksen keskus

060-19 84 61

Södra järnvägsgatan 39 A
852 85 Sundsvall

Martina Lundberg Biträdande chef

070-180 73 26, 060-19 84 39

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.