Äidinkielen kokeet

Joka haluaa peruskoulun tai lukion todistuksen on oikeutettu kokeeseen yhdessä tai useammassa aineessa.

 

 

Oppilaalla on oikeus suorittaa koe usemman kerran yhdessä aineessa saadakseen todistuksen. Kokeen suorittanut voi halutessaan jatkaa opiskelua samalla kurssilla.

Kouluviraston asettamien Modernien kielten opettajahenkilötodistusta (lärarlegitimation) koskevien vaatimusten mukaisesti emme voi vuodesta 2015 lähtien enää tarjota tutkintoa useassa kielessä. Tämä mahdollisuus oli ennen Monikielisyyden oppimiskeskuksella. Vain kiinan kielessä voimme tarjota kokeen. Muissa kielissä tullaan tarjoamaan koemahdollisuutta aina sen mukaan miten opettajamme saavat opettajahenkilötodistuksen.

Koetilaisuus tarjotaan kerran lukuvuodessa lukion oppilaille maaliskuun aikana.

Kevätlukukausi 2021

Viimeinen ilmoittautumispäivä:
25. helmikuuta 2021

Koetilaisuus:
25. maaliskuuta 2021

Kokeita tarjotaan seuraavissa aineissa:

  • äidinkieli vuosikurssi  9
  • äidinkieli 1 ja 2 (100 pistettä kummassakin)
  • aktiivinen kaksikielisyys 100 p

Äidinkielen opettaja tarjoaa oppilaalle/oppilaille mahdollisuuden tiedotustilaisuuteen, jossa kerrotaan mitä koetilaisuus pitää sisällään ja miten oppilaan/oppilaiden tulee valmistautua. Tiedotuspaperi, josta käy ilmi aika, paikka, kokeen sisältö ja osaamisvaatimukset aineessa jaetaan tässä tilaisuudessa.

Ansökan om provning i modersmalet gymnasiet – lomake /Anomus äidinkielen lukion tutkintoon

Saat käytännön tietoa koepäivästä ja kokeen sisällöstä ja mahdollisuuden esittää kysymyksiä niille opettajille, jotka muotoilevat tutkintotilaisuuden.

Meneillään olevasta koronapandemiasta johtuen ei fyysisiä informaatiotilaisuuksia tulla järjestämään.

Sen sijaan kokeeseen ilmoittautuja saa kaiken tarvittavan tiedon e-postin välityksellä tai kirjaillisena noin kuukautta ennen koetilaisuutta.

Då  får du praktisk information om hur du kan förbereda dig och
kontaktuppgifter till lärare i respektive modersmål, dit du kan vända dig för att ställa eventuella frågor kring prövningens innehåll.

Yhteys

Centrum för flerspråkigt lärande

060-19 84 61

 

Kontakt

Anna Hammar Administrativ Samordnare

070-190 36 42, 060-19 84 78

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.