Äidinkieli – oikeus

Äidinkielenopetuksen tarkoituksena on kehittää oppilaan taitoja äidinkielessä ja -kielellä.

Äidinkielenopetus antaa oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, mahdollisuuden lukea omaa äidinkieltään kouluaineena. Äidinkielen hallitseminen helpottaa kielen kehitystä ja oppimista muilla eri alueilla.

Oikeus äidinkieleen – klikkaa alla olevaa linkkiä. Se johtaa sinut Kouluviraston ruotsinkieliselle kotisivulle, josta voi lukea lisää oikeudesta äidinkielenopetukseen.

Kouluvirasto – oikeus äidinkielenopetukseen

Oppilailta, jotka haluavat lukea perus- tai lukiokoulussa jotain seuraavista vähemmistökielistä – saamen kieli, suomen kieli, meänkieli, romani chib tai jiddisch äidinkielenä, ei vaadita perustavaa kielitaitoa äidinkielen opiskeluun. Vähemmistökielen opetukseen ei myöskään vaadita vähintään viiden oppilaan ryhmää vaan siihen ovat oikeutetut lapset ryhmäkoosta riippumatta.

Vähemmistökieltä voi lukea peruskoulun ja lukion aineena.

Kouluvirasto – opetus vähemmistökielissä

Koululain (Skollagen 8 kap.10 §) ja (Lpfö18) Opetussuunnitelman mukaan tulee esikoulun vaikuttaa siihen että lapsi, joka puhuu muuta äidinkieltä kuin ruotsia, saa mahdollisuuden kehittää sekä ruotsin kieltä että omaa äidinkieltään.

Kouluvirasto – monikielisyys esikoulussa jatkuu esikoululuokassa

Sundsvallissa voi esikoulu hakea tukea kielen- ja tiedonkehityksellisiin työtapoihin Monikielisen opetuksen keskukselta (CFL). Vastuussa oleva CFL, esikoulun rehtori ja pedagogit suunnittelevat yhdessä tavat miten työskennellä lapsen äidinkielen kehittämisen hyväksi. Tämä saattaa näyttää erilaiselta eri esikouluissa riippuen siitä miten kyseessä oleva esikoulu haluaa suunnitella työnsä.

Lapset voivat saada esikoulussa kielitukea, ja koulussa on oppilailla oikeus äidinkielenopetukseen. Tämä koskee perheitä, joissa ainakin yksi vanhemmista käyttää kieltään kotona päivittäin. Tämä ei koske vähemmistökieliä.

Oppilaat, joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, ovat oikeutettuja kehittämään äidinkieltään ruotsalaisessa koulussa. Aine noudattaa äidinkielen kurssisuunnitelmaa ja antaa kuten muutkin aineet todistukseen arvosanan. Ainetta on mahdollisuus lukea sekä perus- että lukiokoulussa.

Lapsilla, jotka kuuluvat suomenkieliseen ja saamenkieliseen vähemmistöön on oikeus saada esikouluopetusta äidinkielellään joko kokonaan tai suuremmilta osin hallintoalueen sisällä. Sundsvallin kunta kuuluu suomen kielen ja saamen kielen hallintoalueeseen. Suomenkielinen esikoulu aloitti toimintansa vuoden 2019 syksyllä. Se sijaitsee Sundsbrukin kunnanosassa, esikoulu Solstrålenin tiloissa ja on nimeltään Pikkutähtöset. Jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä suomen kielen koordinaattoriin Pirjo Linna, puh. 070-180 5560 suomeksi tai esikoulun rehtoriin Rita Myrann Tjernberg, puh. 070-399 9357.

Vanhemmilta, jotka haluavat yllä mainittua opetusta lapsilleen, on aktiivisesti kysyttävä asiaa.

Äidinkielenopettajan tulee tehdä hyvää yhteistyötä oppilaan koulun kanssa, ja voi myös toimia lenkkinä luokanopettajan ja vanhempien välillä kysymyksissä, jotka koskevat yleistä neuvonantoa, tehtäviä tai koulun sääntöjä.
Kun oppilailla on kansallinen koe (nationellt prov) voi äidinkielenopettaja tai opinto-ohjaaja olla paikalla ja selittää vaikeiden sanojen tai merkitysten sisältöä.

Äidinkielenopettaja työskentelee esikoulussa, peruskoulussa ja lukiossa. Lukiossa voi oppilas lukea äidinkieltä vaihtoehtoina Äidinkieli1, Äidinkieli2 ja Aktiivinen kaksikielisyys. Peruskoulussa ja lukiossa annetaan todistus. Kurssiin sisältyy kielen kehittäminen ja tietoja kotimaan kulttuurista ja historiasta.

Kurssisuunnitelma äidinkieli peruskoulu
Kurssisuunnitelma äidinkieli lukio

Kouluviraston modernien kielten kurssisuunnitelma-lukio  tasot 1-7

Täytä hakemus ja anna se luokanopettajalle/mentorille tai lähetä postissa. Osoite käy ilmi hakemuksesta. Vaihtoehtoisesti lähetä se sähköpostilla osoitteeseen boucfl@sundsvall.se

Molempien huoltajien on allekirjoitettava peruskoulun opetusta koskeva hakemus. Lukion oppilaat voivat allekirjoittaa sen itse.

Hakemus äidinkielenopetukseen peruskoulussa

Hakemus äidinkielenopetukseen lukiossa

Jos oppilas tai huoltaja haluavat lopettaa osallistumisensa äidinkielenopetukseen, on meille siitä ilmoitettava irtisanomiskaavakkeella. Allekirjoita ja lähetä se meille.

Irtisanominen äidinkielenopetuksesta peruskoulussa

Irtisanominen äidinkielenopetuksesta lukiossa

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.