Koulukuljetus, bussikortti

Haluatko tietää koulukuljetusanomuksen ajankohtaisen tilanteen?

E-palvelusta voit itse ottaa selville mikä koulukuljetusanomuksen status on. Jos siinä lukee, että hakemus on Käsittelyssä (Under behandling), käydään hakemustasi läpi.
Lapsesi on oikeuttu koulukuljetukseen, jos hän käy kunnan osoittamaa koulua ja täyttää koulukuljetukseen vaadittamat säännöt ja asetukset. Voit myös anoa koulukuljetusta lapsellesi, jos hän asuu vuorotellen jomman kumman vanhemman luona, erityiset syyt tai valinta muuhun kouluun. Koulukuljetusta ei myönnetä vapaa-ajankotiin tai sieltä pois.

Koulukuljetushakemus syyslukukaudelle HT21

Informaation koskee oppilaita esikoululuokassa, peruskoulussa ja erityislukiossa.
Oppilaat, jotka tarvitsevat koulukuljetusta syksyllä eikä huoltajalla ole voimassa olevaa päätöstä siitä on tehtävä siitä hakemus riippumatta mistä koulukuljetusmuodosta on kysymys.
Jos sinulla on päätös, joka on voimassa pitempään kuin kevätlukukauden -21 ei tarvitse hakea uudelleen. Hakemus on jätettävä mikäli tilanne on muuttunut esimerkiksi:
• koulun vaihto
• muutto
• uusi tai vaihtunut vapaa-ajankotisijoitus
•uusi tai oppilaan muuttunut lukujärjestys vuorottain asumisesta

Huomioi, että sen vuorottain asuvan oppilaan vanhemman, joka on koulukuljetuksen tarpeessa, on jätettävä hakemus. Jos molemmat vanhemmat tarvitsevat koulukuljetuksen, on heidän molempien jätettävä hakemus kustakin osoitteesta.

Hakulomakkeet ovat ruotsin kielellä.

Koulukuljetussääntö (ruotsiksi) / Skolskjutsreglementet (.pdf)     

Oppilaiden, jotka alkavat uuden vuosikurssin tai uudessa koulussa, tulee anoa koulukuljetusta. Tämä koskeee esikoululuokan, peruskoulun ja erityisperuskoulun oppilaita. Pääsääntöisesti myönnetään koulukuljetus yleisillä kulkuvälineillä tai koulubussilla koko kurssiajanjaksolle (F-3, 4-6, 7-9). Koulukuljetus taksilla tai muulla erityisellä ajoneuvolla myönnetään normaalisti yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Päätöksestä käy ilmi kuinka kauan oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen. Koulukuljetuksen muotoa voidaan muuttaa paikallisliikenteen muutosten mukaan esimerkiksi uudet linjat, uusi aikataulu tai pysäkkien muuttuminen. Jos lapsesi asuu vuorottain eri vanhempien luona täytyy siitä olla todistus, aikataulu, tuomio tai vastaavaa. Nämä on liitettävä hakemukseen. Jos anot koulukuljetusta toimintarajoitteiselle lapselle tai jostain muusta erityissyystä johtuen täytyy lääkärintodistus, josta tarve käy ilmi, lähettää mukaan.

Hae koulukuljetusta e-palvelun kautta Koulukuljetusanomus peruskoulu/ Ansökan om skolskjuts – grundskola

Sinun ei tarvitse hakea koulukuljetusta, jos lapsesi käy kunnan osoittamaa koulua ja on oikeutettu koulukuljetukseen. Oppilas saa bussikortin koulun kautta.
Jos kouluun kuljetus tapahtuu jollain muulla tavalla kuin koulubussia tai yleistä joukkoliikennettä käyttäen, täytyy sitä silloin hakea erikseen.

Jos et voi käyttää e-palvelua niin ota yhteys kouluhallintoon k.o. koulussa tai koulukuljetuskoordinoijaan puhelimitse 060-19 14 87

Ansökan om skolskjuts – grundskola – e-tjänst/peruskoulun koulukuljetushakemus e-hakulomake

Huoltaja täyttää ja palauttaa lomakkeen Barn- och utbildningskontoret (Lapsi- ja koulutustoimisto), 851 85 Sundsvall tai sähköpostitse skolskjuts@sundsvall.se.

Esikoululuokka sekä vuosikurssi 3

oppilaat saavat koulukuljetuksen, jos kodin ja koulun välinen matka on vähintään kaksi kilometriä.

Vuosikurssien 4–9 oppilaat

saavat koulukuljetuksen, jos kodin ja koulun välinen matka on vähintään kolme kilometriä.

Lukion erityiskoulu

saavat koulukuljetuksen, jos kodin ja koulun välinen matka on vähintään kuusi kilometriä.

Tavallisesti koulu hoitaa koulukuljetuksia koskevan arvioinnin, käsittelyn ja tiedottamisen.

Voit lukea lisää lukiokoulua koskevista matkoista: Regler för bidrag till elevresor i gymnasieskolan.

Bussikortin voi saada, jos koulumatka on vähintään 6 km pituinen. Bussikorttia ei saa, jos oppilaalla on täysihoitolisä.

Käteistä matkalisää voi saada, jos linja-autoyhteyttä ei ole koko koulumatkalle tai osalle matkaa. Voit myös saada käteistä matkalisää jos joudut maksamaan itse kuljetuksen esimerkiksi kuljetuspalvelua käyttäen.

Matkalisän hakeminen

Matkalisähakemus pitää toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen lukukauden alkua. Jos haluat kysyä lisää matkalisästä ota yhteys koulukuljetuskoordinoijaan 060-19 14 87 tai sähköpostilla skolskjuts@sundsvall.se

Hakemus käteisestä matkalisästä, lomake (ruotsiksi) / Ansökan om kontant resetillägg, blankett

Harjaantumiskoulun oppilailla, joilla on paikka vapaa-ajankodissa, on oikeus koulukuljetukseen autoilla (Kommuntransport). Koulukuljetusta voidaan myös myöntää lukuvuoden lomien aikana (ei kesäloma).
Jos tarvitset henkilökohtaisen avustajan tukea koulukuljetuksen yhteydessä ota yhteys: Personlig assistans .

Päätöksestä käy ilmi kuinka kauan se on voimassa. Voimassaoloajan umpeuduttua on sinun lähetettävä uusi hakemus.

Uusi hakemus tarvitaan myös (voimassaolon aikana) mikäli

  • olet muuttanu tai perheolosuhteet muuttuvat
  • vuorotteluasumisen määrän muuttuminen jos sillä on vaikutusta lukujärjestykseen
  • uusi tai muuttunut vapaa-ajankotisijoitus
  • koulun vaihto tai matkan pituuden muuttuminen vuosikurssien 3 ja 4 välillä
  • koulukuljetus taksilla, joka on myönnetty korkeintaan vuodeksi kerrallaan

Löydät lisää ajankohtaista tietoa vanhemmille sivuilta Koulu verkossa (ruotsiksi) / Skolan på webben.

Kunnallista peruskoulua tai lukiota käyvä oppilas saa bussikortin oman koulun hallinnolta. Sama koskee myös vapaiden lukiokoulujen oppilaita. Vapaissa peruskouluissa käyville oppilaille postitetaan bussikortti kotiin, kun siitä on tehty myönteinen päätös.

Kadonneet/vialliset koulukortit

On erittäin tärkeää, että oppilaana pidät huolta bussikortistasi. Jos kadotat tai muulla tavoin tuhoat sen, maksaa sen korvaaminen 200 kruunua. Maksu lähetetään laskuna kotiosoitteeseesi.

Eikö bussikorttisi toimi?

Jos bussikortti ei toimi linja-autossa, tulee sinut ottaa kortti mukaasi kouluun ja antaa se koulun toimiston virkailijalle ennen kuin voit saada uuden kortin. Muussa tapauksessa tulkitaan se että olet hukannut korttisi.

Koulumatkaksi mitataan matka, jonka oppilas voi kävellä ja joka on helppokulkuinen ja turvallinen. Kävely- ja pyörätie lasketaan mukaan mittaukseen. Koulumatkaksi ei siis mitata linnuntietä eikä kodin ja koulun välistä autotietä.

Ota yhteyttä lapsen koulukuljetusta hoitavaan yhtiöön. Jos lapsi käyttää paikallista joukkoliikennettä, ota yhteyttä Din Tur Praktiska frågor. Klikkaa otsikkoa Hittegods (löytötavarat).

Miten haetaan?

Voit hakea peruskoulun koulukuljetusta täyttämällä lomakkeen tämän linkin kautta: Koulukuljetuksen anomislomake ruotsiksi – peruskoulu

Mitkä säännöt ovat voimassa?

Katso seuraavaa linkkiä: Skolskjutsreglementet – dokument pdf

Onko pakkoa hakea?

Sinun ei tarvitse hakea koulukuljetusta lapsellesi, jos hän käy sitä joulua,johon hänet on osoitettu ja on saanut oikeuden koulukuljetukseen. Oppilas saa bussikortin koulusta. Jos koulukuljetus tapahtuu jollain muulla kulkuvälineellä kuin tilatulla bussilla tai yleisillä kulkuvälineillä täytyy sinun sitä anoa kunnan koulukuljetuskoordinaattorilta.

  • jos haet koulukuljetusta voidaksesi käydä jotain muuta koulua kuin mihin sinut on osoitettu
  • jos haet koulukuljetusta vuorotteluasumisen yhteydessä. Jos sinulla on siitä todistus, sopimus, tuomio tai muuta vastaavaa lähetä se hakemuksen mukana.
  • jokin muu erityinen syy
  • Jos haet koulukuljetusta toimintarajoitteiselle lapselle tai jostain muusta syystä täytyy sinun lähettää tarpeesta lääkärintodistus.

Onko hakemus tullut perille?

Ota yhteyttä koulukuljetuskoordinaattoriin: 060- 19 14 87.

Saako oppilaat jotka käyvät vapaa-ajankodissa koulukuljetuksen?

Jos vapaa-ajankotipaikka on kokopäiväinen ei koulukyytiä anneta. Osapäiväinen paikka antaa mahdollisuuden kyytiin. Katso linkkiä: Skolskjutsreglementet – dokument pdf.

Saako esikoululuokan oppilaat koulukuljetuksen?

Tällä hetkellä ei koulukyytiä anneta esikoululuokkaa käyville oppilaille. Syyslukukaudesta 2018 lähtien tulee esikoululuokka pakolliseksi. Sundsvallin kunta tulee sitä ennen tarkistamaan koulukuljetussäännöt ja miten ne tulevat koskemaan näitä oppilaita.

Saako oppilaat koulukuljetuksen toiseen kuntaan?

Koulukuljetusta toiseen kuntaan tai sieltä pois ei myönnetä.

Voiko itse maksaa matkan tilatussa koulubussissa?

Se ei ole mahdollista.

Milloin tarvitaan lääkärintodistus koulukuljetuksen myöntämiseksi?

Lue lisää  Skolskjutsreglementet kohta  23 . Lääkärintodistus vaaditaan hakemuksen liitteenä.

Haluatko tietää lisää päätöksestä?

Ota yhteyttä sählöpostitse koordinoijaan skolskjuts@sundsvall.se

Miten etäisyys mitatataan?

Mittaus tapahtuu digitaalisen tieverkon kautta.

Miten teen valituksen?

Päätöksen yhteydessä saat tietoa miten voit valittaa. Lisätietoja ja koulukuljetuskoordinaattorilta puhelin: 060- 19 14 87.

Jos hukkaan koulukortin?

Det är väldigt viktigt att du som elev är rädd om ditt busskort. Tappar du det eller på annat sätt förstör det, kommer det att kosta 159 kr. Avgiften skickas ut via en faktura till din hemadress.

Jos olet hukannut bussikorttisi?

Mene koulusi toimistoon saadaksesi uuden. Maksat jälkikäteen, joten et jää ilman bussikorttia.  Jos koulukuljetuskoordinaattori on myöntänyt kortin käännyt hänen puoleensa. .

Jos koulukuljetuksen kanssa syntyy ongelmia?

Ota yhteys omaan kouluusi tai koulukuljetuskoordinaattoriin.

Mitä tapahtuu koulukuljetuksen onnettomuuden yhteydessä?

Ota yhteys vakuutusyhtiöön tai lue kunnan kotisivulta  Försäkringar

Voiko lukion oppilas matkustaa varatulla koulubussilla?

Se ei ole mahdollista.

Mikä on lukiolaiselle voimassa käteistä matka-avustusta käytettäessä?

Lue kunnan kotisivulta  Ekonomi,studiebidrag

Mitkä säännöt ovat voimassa lukiolaiselle joka käy koulua johon voi hakea koko maasta?

Sisältyy asumistukeen. Lue lisää kotisivulta: Inackorderingsbidrag.

Huom! Katso koulukohtaiset aikataulut ruotsinkieliseltä sivustolta:

https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/skolskjuts/

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.