Koulukuljetus

Haluatko hakea koulukuljetusta tai tietää hakemuksen ajankohtaisen tilanteen?

 

Ajankohtainen tilanne:

Verkkopalvelusta voit itse ottaa selville mikä koulukuljetushakemuksen status on. Jos siinä lukee, että hakemus on Käsittelyssä (Under behandling), käydään hakemustasi läpi.
Lapsesi on oikeuttu koulukuljetukseen, jos hän käy kunnan osoittamaa koulua ja täyttää koulukuljetukseen vaadittamat säännöt ja asetukset. Voit myös hakea koulukuljetusta lapsellesi, jos hän asuu vuorotellen jomman kumman vanhemman luona, erityiset syyt siihen tai valinta muuhun kouluun. Koulukuljetusta ei myönnetä vapaa-ajankotiin tai sieltä pois.

Mikäli asian käsittely on vaiheessa “Täydennystietoja odotetaan” tarkoittaa se, että kaipaamme lisätietoja tai joitakin tietoja pitää selventää. Hae tietosi esille ja lue viesti, jonka olemme sinulle lähettääneet ja täydennä tietojasi. Emme voi käsitellä asiaasi ennen täydennystietoja.

Koulukuljetushakemus syyslukukaudelle HT21

Informaation koskee oppilaita esikoululuokassa, peruskoulussa ja erityislukiossa.
Oppilaat, jotka tarvitsevat koulukuljetusta syksyllä eikä huoltajalla ole voimassa olevaa päätöstä siitä on tehtävä siitä hakemus riippumatta mistä koulukuljetusmuodosta on kysymys.

Jos sinulla on päätös, joka on voimassa pitempään kuin kevätlukukauden -21 ei tarvitse hakea uudelleen. Hakemus on jätettävä mikäli tilanne on muuttunut esimerkiksi:
• koulun vaihto
• muutto
• uusi tai vaihtunut vapaa-ajankotisijoitus
• uusi tai oppilaan muuttunut lukujärjestys vuorottain asumisesta

Huomioi, että sen vuorottain asuvan oppilaan vanhemman, joka on koulukuljetuksen tarpeessa, on jätettävä hakemus. Jos molemmat vanhemmat tarvitsevat koulukuljetuksen, on heidän molempien jätettävä hakemus kustakin osoitteesta.

Koulukuljetussääntö (ruotsiksi) / Skolskjutsreglementet (.pdf)     

Oppilaiden, jotka alkavat uuden vuosikurssin tai uudessa koulussa, tulee anoa koulukuljetusta. Tämä koskeee esikoululuokan, peruskoulun ja erityisperuskoulun oppilaita. Pääsääntöisesti myönnetään koulukuljetus yleisillä kulkuvälineillä tai koulubussilla koko kurssiajanjaksolle (F-3, 4-6, 7-9).Koulukuljetus taksilla tai muulla erityisellä ajoneuvolla myönnetään normaalisti yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Päätöksestä käy ilmi kuinka kauan oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen. Koulukuljetuksen muotoa voidaan muuttaa paikallisliikenteen muutosten mukaan esimerkiksi uudet linjat, uusi aikataulu tai pysäkkien muuttuminen.

Jos lapsesi asuu vuorottain eri vanhempien luona täytyy siitä olla todistus, aikataulu, tuomio tai vastaavaa. Nämä on liitettävä hakemukseen. Jos haet koulukuljetusta toimintarajoitteiselle lapselle tai jostain muusta erityissyystä johtuen, täytyy lääkärintodistus, josta tarve käy ilmi, lähettää mukaan.

Hae koulukuljetusta e-palvelun kautta Koulukuljetusanomus peruskoulu/ Ansökan om skolskjuts – grundskola

Sinun ei tarvitse hakea koulukuljetusta, jos lapsesi käy kunnan osoittamaa koulua ja on oikeutettu koulukuljetukseen. Oppilas saa bussikortin koulun kautta.
Jos kouluun kuljetus tapahtuu jollain muulla tavalla kuin koulubussia tai yleistä joukkoliikennettä käyttäen, täytyy sitä silloin hakea erikseen.

Jos et voi käyttää e-palvelua niin ota yhteys kouluhallintoon kyseisessä koulussa tai koulukuljetuskoordinoijaan puhelimitse 060-19 14 87 tai lähetä sähköpostia skolskjuts@sundsvall.se

Ansökan om skolskjuts – grundskola – e-tjänst/peruskoulun koulukuljetushakemus e-hakulomake

Esikoululuokka sekä vuosikurssi 3

oppilaat saavat koulukuljetuksen, jos kodin ja koulun välinen matka on vähintään kaksi kilometriä.

Vuosikurssien 4–9 oppilaat

saavat koulukuljetuksen, jos kodin ja koulun välinen matka on vähintään kolme kilometriä.

Lukion erityiskoulu

saavat koulukuljetuksen, jos kodin ja koulun välinen matka on vähintään kuusi kilometriä.

Tavallisesti koulu hoitaa koulukuljetuksia koskevan arvioinnin, käsittelyn ja tiedottamisen.

Päätöksestä käy ilmi kuinka kauan se on voimassa. Voimassaoloajan umpeuduttua on sinun lähetettävä uusi hakemus.

Uusi hakemus tarvitaan myös (voimassaolon aikana) mikäli

  • olet muuttanut tai perheolosuhteet muuttuvat
  • vuorotteluasumisen määrän muuttuminen jos sillä on vaikutusta lukujärjestykseen
  • uusi tai muuttunut vapaa-ajankotisijoitus
  • koulun vaihto

Kunnallista peruskoulua käyvä oppilas saa bussikortin oman koulun hallinnolta sen jälkeen kun hakemus on hyväksytty. Vapaissa peruskouluissa käyville oppilaille postitetaan bussikortti kotiin, kun siitä on tehty myönteinen päätös.

Lukion oppilaiden bussikorttia koskevaa tietoa löydät: oppilasmatkat ja asuminen ruotsiksi

Kadonneet/vialliset koulukortit

On erittäin tärkeää, että oppilaana pidät huolta bussikortistasi. Jos kadotat tai muulla tavoin tuhoat sen, maksaa sen korvaaminen 200 kruunua.

Jos olet kadottanut bussikorttisi ja tarvitset uuden, voit kääntyä e-palvelun puoleen otsikon ”Borttappat busskort Reskort Skola” alle. Voit maksaa e-palvelun kautta swishaamalla tai maksukorttia käyttäen. Kun asiasi on selvä, voit kääntyä kouluhallinnon puoleen tai koulun toimistoon ja hakea sieltä uuden bussikorttisi. Jos käyt vapaakoulua tai vapaata lukiota lähetetään bussikortti sinulle suoraan kotiin.

Jos et voi käyttää e-palvelua, ota yhteys koulusi toimistoon mikäli käyt kunnallista koulua, ja jos käyt vapaakoulua otat yhteyden koulukuljetukoordinoijaan.

Eikö bussikorttisi toimi?

Jos bussikortti ei toimi linja-autossa, tulee sinut ottaa kortti mukaasi kouluun ja antaa se koulun toimiston virkailijalle ennen kuin voit saada uuden kortin. Muussa tapauksessa tulkitaan se että olet hukannut korttisi.

Koulumatkan etäisyys lasketaan digitaalisesti mitattuun tietoon. Mittaamme lähimmän tien kodin (tontin ulosajo ja sisäänajo) ja koulun (koulualueen sisäänajo- ja ulosajo) välillä. Kävely- ja pyörätie lasketaan mukaan mittaukseen.

Ota yhteyttä lapsen koulukuljetusta hoitavaan yhtiöön. Jos lapsi käyttää paikallista joukkoliikennettä, ota yhteyttä Din Tur Praktiska frågor. Klikkaa otsikkoa Hittegods (löytötavarat).

Jos oppilaalla on iltapäivähoivan tarve (vapaa-ajankoti) 13 ikävuoden jälkeen päättää siitä sosiaalitoimi. Tämä myönnetään LSS-lakiin perustuen.

Lapsi- ja koulutuslautakunta on vastuussa koulun ja iltapäivähoivan välisestä kuljetuksesta, niin kutsuttu “eftis” (eftermiddagstillsyn). Kuljetus ei ole koululain mukainen vaan se on tehtävä, josta hallinto on vastuussa sen sivussa.

Mikä on voimassa?

• Kaikki kuljetukset iltapäivähoivaan arvioidaan yksilöllisesti. A
• Kuljetus arvioidaan kunkin oppilaan mahdollisuuksien mukaan.
• Kuljetus voidaan järjestää yleisillä kulkuneuvoilla.
• Matkat voidaan myöntää koulun ja iltapäivähoivan välille.
• Matkoja kodin ja iltapäivähoidon välillä ei myönnetä.
• Vaikka oppilaalle on myönnetty kuljetus koulun ja iltapäivähoivan välille, ei se tarkoita etteikö koulukuljetusta silti myönnettäisi (koulun ja kodin väillle) niinä aikoina, jolloin oppilaalla ei ole paikkaa iltapäivähoivassa. .

Iltapäivähoivaan myönnettävän kuljetuksen edelletykset:

Oppilaan tulee

• olla henkikirjoilla Sundvallin kunnassa
• asua Sundsvallin kunnassa matkustuspäivänä

• omata myönnetty LSS-lain mukainen iltapäivähoiva eikä ole oikeutta käydä koulun yhteydessä olevaa iltapäivähoivaa.

Lue lisää kuljetussäännöistä iltapäivähoivan yhteydessä ruotsiksij

Jos sinulla on mielipiteitä tai valituksia koskien koulukuljetusta, voit rekisteröidä asiasi e-palveluumme.

Synpunkt och klagomål på skolskjuts

Miten haetaan?

Voit hakea peruskoulun koulukuljetusta e-palvelusta tämän linkin kautta:

Ansökan om skolskjuts

Jos et voi käyttää e-palvelua, ota yhteys kouluhallintoon koulussasi tai koulukuljetuskoordinoijaan puhelimella 060-19 14 87 tai sähköpostilla skolskjuts@sundsvall.se

Mitkä säännöt ovat voimassa?

Katso seuraavaa linkkiä: Skolskjutsreglementet

Onko hakemus tullut perille?

Sen voit nähdä sivulta “Mina sidor”, kun kirjouttaudut sisään kuntalaisena.

Saako oppilaat jotka käyvät vapaa-ajankodissa koulukuljetuksen?

Jos vapaa-ajankotipaikka on kokopäiväinen ei koulukuljetusta myönnetä. Osapäiväinen paikka antaa mahdollisuuden kuljetukseen. Katso linkkiä: Skolskjutsreglementet

Saako esikoululuokan oppilaat koulukuljetuksen?

Kyllä, mikäli muut säännökset on täytetty.

Saako oppilaat koulukuljetuksen toiseen kuntaan?

Koulukuljetusta toiseen kuntaan tai sieltä pois ei myönnetä.

Voiko itse maksaa matkan tilatussa koulubussissa?

Se ei ole mahdollista.

Haluatko tietää lisää päätöksestä?

Ota yhteyttä sählöpostitse koordinoijaan skolskjuts@sundsvall.se

Miten etäisyys mitatataan?

Koulumatkan etäisyys lasketaan digitaalisesti mitattuun tietoon. Mittaamme lähimmän tien kodin (tontin ulosajo ja sisääntulo) ja koulun (koulualueen sisääntulo- ja ulosajo) välillä. Kävely- ja pyörätie lasketaan mukaan mittaukseen.

Miten teen valituksen?

Päätöksen yhteydessä saat tietoa miten voit valittaa. Lisätietoja ja koulukuljetuskoordinaattorilta puhelin: 060- 19 14 87.

Jos hukkaan koulukortin?

On erittäin tärkeää, että oppilaana pidät huolta bussikortistasi. Jos kadotat tai muulla tavoin tuhoat sen, maksaa sen korvaaminen 200 kruunua.

Mene koulusi toimistoon saadaksesi uuden. Maksat jälkikäteen, joten et jää ilman bussikorttia.  Jos koulukuljetuskoordinaattori on myöntänyt kortin käännyt hänen puoleensa. .

Jos koulukuljetuksen kanssa syntyy ongelmia?

Ota yhteys omaan kouluusi tai koulukuljetuskoordinaattoriin.

Mitä tapahtuu koulukuljetuksen onnettomuuden yhteydessä?

Ota yhteys vakuutusyhtiöön tai lue kunnan kotisivulta  Försäkringar

Voiko lukion oppilas matkustaa varatulla koulubussilla?

Se ei ole mahdollista.

Mikä on lukiolaiselle voimassa käteistä matka-avustusta käytettäessä?

Lue kunnan kotisivulta  Ekonomi,studiebidrag

Mitkä säännöt ovat voimassa lukiolaiselle joka käy koulua johon voi hakea koko maasta?

Sisältyy asumistukeen. Lue lisää kotisivulta: Inackorderingsbidrag.

Valittujen koulukuljetusten aikataulut

Katso Sundsvallin kunnan koulukohtaiset aikatalut ruotsinkieliseltä sivustolta. Matkat joukkoliikenteellä näet  Din Turs hemsida.

https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/skolskjuts/

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.