Esikoululuokka

Kunnallinen esikoululuokka on pakollinen koulumuoto sen vuoden syyslukukaudesta alkaen jolloin lapsi täyttää 6 vuotta.

Kaikki kuusivuotiaat saavat paikan kunnallisessa esikoululuokassa. Paikka on niin kutsuttu kotikoulu perustuen väestökirjanpidossa olevaan asumisosoitteeseen. Sinä voit huoltajana hakea paikkaa lapsellesi myös jostain muusta koulusta, kunnallisesta tai vapaakoulusta. (Esikoululuokka on pakollinen koulumuoto vuoden 2018 tammikuusta lähtien.)

Lue lisää pakollisesta esikoululuokasta hallituksen kotisivulta:

Läs mer på regeringens hemsida om skolplikt i förskoleklass

Vapaakouluissa erityiskiintiö

Vapaakouluilla, joihin joutuu jonottamaan, saattaa olla erityinen kiintiö niille lapsille, jotka eivät ole asuneet Ruotsissa kauan aikaa.

Läs mer om särskild kvot i fristående skolor / lue lisää vapaakoulujen erityiskiintiöstä

Läs mer på regeringens hemsida om skolplikt i förskoleklass/ lue lisää hallituksen kotisivulta esikoululuokan pakollisuudesta

Lapsesi saa automaattisesti paikan siitä kunnallisesta esikoululuokasta, jonka alueeseen lapsi väestökirjanpidon mukaan kuuluu.

Tieto esikoululuokan paikasta lähetetään postitse

Saman vuoden alussa jolloin lapsesi täyttää kuusi vuotta lähetetään huoltajalle postitse tieto esikoululuokkapaikasta. Jos olet tyytyväinen koulusijoitukseen ei sinun tarvitse tehdä mitään muuta.

Esikoululuokkapaikka toisesta kunnallisesta koulusta?

Jag vill byta till en annan kommunal förskoleklass /haluan vaihtaa toiseen kunnalliseen esikoululuokkaan

Vaihtoanomuksen toiseen kouluun voit tehdä aikaisintaan silloin, kun olet saanut tiedon alkuperäisestä koulusijoituksesta. Koulun rehtori päättää siitä onko koulussa tilaa lapsellesi.

Esikoululuokka vapaakoulussa

Jos haluat paikan vapaakoulun esikoululuokalta ota yhteys kyseiseen kouluun.

Vapaakoulut / Fristående grundskolor

Sinulla on vanhempana (huoltajana) oikeus valita lapselle muu kuin kodin lähellä oleva koulu, johon lapsi kuuluu, niin kutsuttu kotikoulu.

Joskus hakijoita voi olla enemmän kuin vapaita paikkoja. Siksi lapsi- ja koulutuslautakunta on vahvistanut esikoululuokkia ja peruskoulua koskevat vuorojärjestyssäännöt. Paikkojen jakamisesta vastaa koulun rehtori.

Ensimmäisenä vuorossa

Oppilaat, jotka ovat väestökirjoilla kouluunottoalueella ja jotka haluavat aloittaa “kotikoulussaan”. Näille oppilaille jaetaan paikat seuraavassa järjestyksessä:

  • erityistukea tarvitsevat oppilaat (rehtorin arvion mukaan)
  • oppilaat, joilla on sisaruksia kyseisessä koulussa
  • muut kouluunottoalueella olevat oppilaat, joilla on lyhin matka väestökirjanpito-osoitteen ja kyseisen koulun välillä.

Toisena vuorossa

Oppilaat, jotka asuvat kouluunottoalueen ulkopuolella, mutta ovat väestökirjoilla kunnassa. Näille oppilaille jaetaan paikat seuraavassa järjestyksessä:

  • oppilaat, joilla on sisaruksia kyseisessä koulussa
  • oppilaat, joilla on lyhin matka väestökirjanpito-osoitteen ja kyseisen koulun välillä.

Kolmantena vuorossa

Toisessa kunnassa väestökirjoilla olevat oppilaat.

Kun paikat eivät riitä

Jos lapselle ei ole paikkaa haetussa koulussa, paikkaa tarjotaan toisesta kodin lähellä sijaitsevasta koulusta.

Sundsvallin Montessorikoulu

Sundsvallin Montessorikoulun otantaalueena on koko kunta. Seuraavat vuorojärjestyssäännöt ovat voimassa (ja että kouluun hakiessaan oppilaat ovat kirjoilla Sundsvallin kunnassa):

  • Sisarusetusija: oppilas, jolla on vanhempia sisaruksia Sundsvallin Montessorikoulussa
  • Montessoritausta: oppilas, joka on vähintään kahden vuoden ajan, kolmena viimeksi kuluneena vuotena käynyt Montessori-pedagogien ohjaamassa Montessoritoiminnassa.
  • Sundsvallin Montessorikouluun toimitetun hakemuksen päivämäärä

Hakemus Sundsvallin Montessorikouluun – lomake / Ansökan till Sundsvalls Montessoriskola – blankett

Vapaa-ajankodissa esikoululuokkalainen voi olla ennen koulupäivää ja sen jälkeen. Leikki, luovuus ja fyysinen aktiivisuus ovat vapaa-ajankotitoiminnassa keskeisiä. Toiminta sopeutetaan lasten mukaan. Vapaa-ajankoteja on usein koulutiloissa

Onko sinulla lapsia, jotka aloittavat kunnan esikoululuokalla tämän vuoden syksyllä?

Maalis-huhtikuun aikana saat kotiin informaatiota vapaa-ajankodeista ja siitä, kuinka vapaa-ajankodista haetaan paikkaa.Jos jo nyt tiedät, milloin lapsesi aloittaa vapaa-ajankodissa, voit tehdä hakemuksen seuraavien linkkien kautta.Vapaa-ajankodit avautuvat tuleville esikoululuokkalaisille elokuun ensimmäisenä maanantaina.

Hae kunnallista vapaa-ajanpaikkaa

Jos haluat lapsellesi vapaa-ajanpaikan (fritids) on sinun anottava sitä.

Ansök om plats på fritids

Jos et ole väestökirjoilla Ruotsisa (sinulla ei ole 10-numeroista henkilötunnusta) tai henkilötietosi ovat suojatut, käytä yllä olevaa lomaketta.

Maksu

Kunta perii maksun vapaa-ajankotipaikasta.

Så kostar fritidshemsplatsen/ vapaa-ajanpaikan hinnat ruotsiksi

Esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen toiminnan maksut suomeksi

Onko lapsellasi paikka kunnallisessa esikoulussa?

Jos lapsesi päättää esikoulun jo kesän aikana on sinun itse irtisanottava paikka. Jos et tee näin päättyy oikeus automaattisesti 3. elokuuta.

Sano irti esikoulupaikka ennen koulun alkamista:

Voit irtisanoa paikan e-lomakkeella tai lähettää alla oleva lomake postissa.

Säg upp förskoleplats -lomake

Vapailla peruskouluilla (Vapaakoulut) on usein omaa vapaa-ajantoimintaa. Ota yhteyttä kyseiseen vapaakouluun hakeaksesi paikkaa.

Vapaat esikoulut

Vapaat-esikoulut-ja-yksityinen-pedagoginen-paivahoito/suomeksi

Skönsmonin kunnanosassa on yksityinen vapaa-ajankoti, joka ei ole liittyneenä mihinkään vapaakouluun.

Fritidshemmet Loppan

Kouluviraston verkkosivulta voi ladata peruskoulun, esikoululuokan ja vapaa-ajankodin opetussunnitelman ruotsiksi.  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Kouluviraston verkkosivulta www.skolverket.se löydät suomen kielen kurssisuunnitelman peruskouluille ja muuta kouluun liittyviä tietoja koskien kaikkia vähemmistökieliä. Dokumentit ruotsiksi.

Kansalliset vähemmistöt esikoulussa Gå till Minoritet.selänk till annan webbplats

Katso filmit Kymmenen tikkua ilmassa Se filmerna från Tio pinnar i luftenlänk till annan webbplats

Koulutusradion vähemmistökielisiä ohjelmia Lyssna på sagorna på UR:s webbplatslänk till annan webbplats

Kuulutko suomenkieliseen vähemmistöön ja haluat tietää lapsesi oikeuksista suomenkieliseen esikouluun?

Sundsvallin kunnallinen suomenkielinen esikoulu avattiin syyslukukaudella 2019 Sundsbrukin (Johannedal) kaupunginosassa, Solstrålenin esikoulussa, uusi osasto on nimeltään Pluto, ja se on tarkoitettu 1-5 vuotiaille lapsille.  Vanhempana sinulla on oikeus vähemmistölain turvin toivoa lapsellesi tällaista esikoulutoimintaa tai muuta pedagogista esim. perhepäiväkotitoimintaa tai avointa esikoulua joko kokonaan tai olennaisilta osin. Kuntamme järjestää äidinkielen tukea suomen kielellä esikouluissa niille lapsille, joiden vanhemmat sitä haluavat. Haet paikkaa e-lomakkeiden avulla.

Kunnan on tarjottava paikka suomenkieliseen toimintaan neljän kuukauden sisällä.

Ota yhteyttä suomen kielen hallintoaluekoordinaattoriin:

Pirjo Linna  (puhuu suomea)

060-19 1000 tai 070-180 5560

pirjo.linna@sundsvall.se

Christina Wiklund, Administrativ samordnare

060-19 14 98

Maritha Jonasson Administrativ samordnare

060-19 14 15

 

Ansök om plats i förskola och fritidshem Ansök om plats på fritids – blankett som du kan fylla i och skriva ut

Om du inte är folkbokförd i Sverige (saknar 10-siffrigt personnummer) eller har skyddade personuppgifter måste du använda blanketten.

Avgift

För plats på fritids tar kommunen ut en avgift.

Fristående fritids

De fristående grundskolorna har ofta egen fritidshemsverksamhet. Kontakta aktuell friskola för att söka plats.

Fristående grundskolor

På Skönsmon finns ett fristående fritids vilket drivs som föräldrakooperativ.

Fritidshemmet Loppan– länk till annan webbplats

Har ditt barn plats på kommunal förskola (dagis)?

Om ditt barn ska sluta på förskolan redan under sommaren måste du själv säga upp platsen.

Säger du inte upp platsen upphör den automatiskt den 6 augusti.

Säg upp förskoleplatsen innan skolstart

Du kan säga upp platsen via vår e-tjänst eller genom att skicka in en blankett.

Förskolan på webben

Säg upp förskoleplats – blankett

Ansök om plats i förskola och fritidshem Ansök om plats på fritids – blankett som du kan fylla i och skriva ut

Om du inte är folkbokförd i Sverige (saknar 10-siffrigt personnummer) eller har skyddade personuppgifter måste du använda blanketten.

Avgift

För plats på fritids tar kommunen ut en avgift.

Fristående fritids

De fristående grundskolorna har ofta egen fritidshemsverksamhet. Kontakta aktuell friskola för att söka plats.

Fristående grundskolor

På Skönsmon finns ett fristående fritids vilket drivs som föräldrakooperativ.

Fritidshemmet Loppan– länk till annan webbplats

Har ditt barn plats på kommunal förskola (dagis)?

Om ditt barn ska sluta på förskolan redan under sommaren måste du själv säga upp platsen.

Säger du inte upp platsen upphör den automatiskt den 6 augusti.

Säg upp förskoleplatsen innan skolstart

Du kan säga upp platsen via vår e-tjänst eller genom att skicka in en blankett.

Förskolan på webben

Säg upp förskoleplats – blankett

Ansök om plats på fritids – blankett som du kan fylla i och skriva ut

Om du inte är folkbokförd i Sverige (saknar 10-siffrigt personnummer) eller har skyddade personuppgifter måste du använda blanketten.

Avgift

För plats på fritids tar kommunen ut en avgift.

Fristående fritids

De fristående grundskolorna har ofta egen fritidshemsverksamhet. Kontakta aktuell friskola för att söka plats.

Fristående grundskolor

På Skönsmon finns ett fristående fritids vilket drivs som föräldrakooperativ.

Fritidshemmet Loppan– länk till annan webbplats

Har ditt barn plats på kommunal förskola (dagis)?

Om ditt barn ska sluta på förskolan redan under sommaren måste du själv säga upp platsen.

Säger du inte upp platsen upphör den automatiskt den 6 augusti.

Säg upp förskoleplatsen innan skolstart

Du kan säga upp platsen via vår e-tjänst eller genom att skicka in en blankett.

Förskolan på webben

Säg upp förskoleplats – blankett

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.