Esikoulu ja pedagoginen päivähoito

Lakimuutos 1. tammikuuta 2019 lähtien oikeudesta suomenkieliseen esikoulutoimintaan

Förskola på nationella minoritetsspråk
12 a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola som avses i första stycket. Lag (2018:1368).

Esikoulu vähemmistökielellä

Koululain 8.luvun 12 a § mukaan hallintoalueeseen kuuluvan kunnan on lain (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä mukaan tarjottava lapselle, jonka huoltaja sitä pyytää, paikka esikoulutoiminnassa, jossa toiminta on kokonaan tai suurimmilta osin suomenkielistä, meänkielistä tai saamen kielistä.

Huoltajalta, joka hakee esikoulupaikkaa lapselleen, on kysyttävä haluavatko he tällaisen paikan esikoulusta, joka mainitaan ensimmäisessä kappaleessa. Laki 2018:1368.

Solstrålenin esikoulu Johannedalissa tarjoaa syyslukukauden 2019 alusta suomenkielistä esikoulutoimintaa.

Kahdeksas osasto Pluto (1-5 vuotiaille)
Sundsvallin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja tarjoaa syyslukukauden 2019 lähtien suomenkielistä esikoulutoimintaa. Suomenkielisen osaston tavoitteena on säilyttää ja kehittää lasten kieltä ja kulttuuria. Solstrålenin esikoulun osasto Johannedalissa tarjoaa suomenkielistä esikoulutoimintaa 1-5 vuotiaille lapsille. Myös muuta äidinkieltä puhuvilla on mahdollisuus saada paikka osastolta. Työntekijät puhuvat sekä suomea että ruotsia.

Hakeminen osastolle tapahtuu normaalisti e-lomaketta käyttäen. Lisätietoja esikoulun johtajalta Rita Tjernberg Myrannilta tai vähemmistökoordinaattorilta Pirjo Linnalta puhelin 070-180 5560 tai pirjo.linna@sundsvall.se

 

Yhteystiedot:

Rita Myrann Tjernberg Förskolechef
070-399 93 57

rita.myrann.tjernberg@sundsvall.se

 

Solstrålens förskola
Aprilvägen 217
863 35 Sundsbruk
Öppettider
Måndag – Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.