Pedagoginen hoito, kunnallinen päivähoitaja

Voit vanhempana valita esikoulun ja vapaa-ajankodin sijasta kunnallisen pedagogisen hoidon päivähoitajan muodossa.

Kunnalla on perhepäivähoitajia Njurundan alueella – Essvik, Hemmanet, Nolby ja Njurundabommen.

Perhepäivähoitajat Njurundassa (ruotsiksi) / Dagbarnvårdare i Njurunda 

Hae perhepäiväkotipaikkaa E-tjänst förskola/fritidshem

Lisätietoja

Pedagoginen päivähoito, Kouluvirasto (ruotsiksi)

Annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk

Kunta on velvollinen tiedottamaan vähemmistöön kuuluvia oikeudesta esikouluun, kouluun ja pedagogiseen hoivaan omalla äidinkielellä Koululain (2010:800) mukaan. Voimassa oleva lainkohta ruotsiksi:

5 a §   En kommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och som tillhandahåller sådan verksamhet som avses i 2 eller 5 § ska sträva efter att erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i sådan verksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Om kommunen erbjuder verksamhet enligt 2 eller 5 § ska vårdnadshavare som ansöker om sådan verksamhet tillfrågas om de önskar plats i verksamhet som bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Om en kommun som ingår i ett förvaltningsområde anordnar öppen förskola enligt 3 § ska kommunen, om det finns sådan efterfrågan, sträva efter att erbjuda hela eller en väsentlig del av verksamheten på finska, meänkieli respektive samiska. Lag (2018:1368).

Sundsvallin kunta tarjoaa suomenkielistä esikoulutoimintaa Solstrålenin esikoulussa Ljustadalenissa. Ota yhteys esikoulun rehtoriin: rita.myrann.tjernberg@sundsvall.se

Suomenkielinen esikoulu ja pedagoginen hoiva Solstrålenin esikoulu

Virallinen kotisivu minoritet.se/raddaspraken

Yhteystiedot

Sijoituskäsittelijä

060-19 89 50

Aukiolojat

Puhelinajat 10.00-12.00 ma-pe
Muina aikoina: forskolan@sundsvall.se
Perintäasiat ja maksumuistutukset 060-19 84 24

 

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Öppettider

Telefontid 10.00-12.00 måndag-fredag
Övriga tider hänvisas till forskolan@sundsvall.se
Inkassokrav och påminnelser hänvisas till 060-19 84 24

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.