Esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen toiminnan maksut

Täällä voit lukea maksuista ja säännöistä, jotka koskevat kunnallista esikoulua, vapaa-ajankotia tai muuta pedagogista toimintaa.

Sähköinen palvelu esikoulu/vapaa-ajankoti    E-tjänst förskola/fritidshem  

Regler för plats i förskola och pedagogisk omsorg- pdf – säännöt ruotsiksi

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg – hinnat ruotsiksi

Betala med E-faktura eller autogiro – maksutapa

Uusi tulokatto esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen hoivan maksuihin

Tammikuun 1. päivästä 2021 lähtien on Kouluvirasto nostanut tulokaton enimmäistaksan 50 340 kruunuun. Se tarkoittaa, että taloudet joiden yhteiset tulot ylittävät 49 280 kruunua (entinen taksa) maksavat hoivasta enemmän. Jos maksat esikoulusta enimmäistaksan mukaan ja sinulla on esimerkiksi yksi 1-2 vuotias lapsi nousee kuukausimaksusi 32 kruunulla. Jos maksat vapaa-ajankodista enimmäistaksan mukaan yhdestä lapsesta (täysiaikainen hoiva), nousee kuukausimaksusi 21 kruunulla.

Jos taloutesi yhteiset bruttotulot (tulon ennen veroja) kuukaudessa ovat pienemmät kuin enimmäistaksan tulokatto, täytyy sinun rekisteröidä tulosi meillä oikean maksun määrittämiseksi.

Sen voit tehdä kirjoittautumalla E-palveluun esikoulu/vapaa-ajankoti. Voimassaolevan tulokaton löydät – Sundsvallin kunnan maksut esikouluun, vapaa-ajankotiin ja pedagogiseen hoivaan  sekä otsikoiden Förskola – tämän se maksaa ja Vapaa-ajankoti – tämän se maksaa – alta.

Eikö sinulla ole henkilötunnusta verkossa? Tulosta lomake:Inkomstuppgift för plats i förskola och fritidshem- tulotiedot

Esikoulun ja pedagogisen hoivan enimmäistaksa.

Katso maksut tämän ruotsinkielisen verkkosivun kautta

Maksut taulukossa on laskettu tulokaton enimmäistaksan mukaan, 50 340 kr kuukaudessa 1. tammikuuta 2021 alkaen. Tulokaton alittavat tulot ja niistä maksettavat maksut voit itse laskea käyttämällä taulukon prosenttilukua. Perheen nuorin, hoitoon sijoitettu lapsi on aina lapsi numero 1. Esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen hoivan maksut lasketaan talouden yhteisten tulojen perusteella (ennen veroja).

Katso maksut tämän ruotsinkielisen verkkosivun kautta

Maksut taulukossa on laskettu tulokaton enimmäistaksan mukaan, 50 340  kr (voimassa 1. tammikuuta alkaen 2021) kuukaudessa. Tulokaton alittavat tulot ja niistä laskettavat maksut voit itse laskea käyttämällä taulukon prosenttilukua. Perheen nuorin, hoitoon sijoitettu lapsi on aina lapsi numero 1. Esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen hoivan maksut lasketaan talouden yhteisten tulojen perusteella (ennen veroja).

Enimmäistaksa vuodelle 2021 Kouluvirasto

Yhteystiedot

Sijoituskäsittelijä

060-19 89 50

Aukiolo-ajat

Puhelinaika 10.00-12.00 ma-pe. Muina aikoina sähköpostitse förskolan.sundsvall.se. Perintäasiat ja maksumuistutukset 060-19 84 24

forskolan@sundsvall.se

 

 

För ett hushåll med, till exempel, en 2-åring på heltid i förskolan innebär det en höjning med 26 kronor per månad om inkomsten är 45 390 kr eller mer per månad.

Förskola/pedagogisk omsorg

1-2 år Heltid Avgift Deltid Avgift 15 tim Avgift
Barn 1 3 % 1 362 kr 2.10 % 953 kr 1.26 % 572 kr
Barn 2 2 % 908 kr 1.40 % 635 kr 0.84 % 381 kr
Barn 3 1 % 454 kr 0.70 % 318 kr 0.42 % 191 kr

 

3-5 år Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2.10 % 953 kr 1.40 % 635 kr
Barn 2 1.40 % 635 kr 0.90 % 409 kr
Barn 3 0.70 % 318 kr 0.40 % 182 kr

 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Beräkna avgift för förskola och fritidshem

För ett hushåll med, till exempel, en 2-åring på heltid i förskolan innebär det en höjning med 26 kronor per månad om inkomsten är 45 390 kr eller mer per månad.

Förskola/pedagogisk omsorg

1-2 år Heltid Avgift Deltid Avgift 15 tim Avgift
Barn 1 3 % 1 362 kr 2.10 % 953 kr 1.26 % 572 kr
Barn 2 2 % 908 kr 1.40 % 635 kr 0.84 % 381 kr
Barn 3 1 % 454 kr 0.70 % 318 kr 0.42 % 191 kr

 

3-5 år Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2.10 % 953 kr 1.40 % 635 kr
Barn 2 1.40 % 635 kr 0.90 % 409 kr
Barn 3 0.70 % 318 kr 0.40 % 182 kr

 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Beräkna avgift för förskola och fritidshem

 

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Öppettider

Telefontid 10.00-12.00 måndag-fredag
Övriga tider hänvisas till forskolan@sundsvall.se
Inkassokrav och påminnelser hänvisas till 060-19 84 24

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.