Esikoulu 1-5-vuotiaille lapsille

Kaikilla Ruotsissa asuvilla lapsilla on oikeus saada tarjous esikoulupaikasta yhden vuoden iästä lähtien vanhempien sitä toivoessa.

Esikoulupaikka määräytyyy lapsen ja vanhempien tarpeiden mukaan.

Esikoulupaikkojen ja pedagogisen hoivan säännöt ruotsiksi

Esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen hoivan maksut

Hae esikoulupaikkaa (ruotsiksi): E-palvelut

Työssäolevan tai opiskelevan vanhemman lapsen tuntimäärä esikoulussa määritellään vanhemman työ- tai opiskeluajan pohjalta. Sundsvallin kunta tarjoaa osapäiväpaikkaa (enintään 25 tuntia viikossa) ja kokopäiväpaikkaa (yli 25 tuntia viikossa).

Vanhempainvapaalla oleva

Jos olet vanhempainvapaalla nuoremman sisaruksen kanssa, jolla ei ole esikoulupaikkaa,  tarjoamme lapselle esikoulupaikan 15 tuntia viikossa.

Työnhakija

Jos yksi tai molemmat vanhemmista ovat työnhakijoita, tarjoaa kunta lapselle esikoulupaikan 15 tuntia viikossa.

3 – 5-vuotiaalla lapsella, jolla ei ole esikoulupaikkaa johtuen siitä, että vanhempi on työssä, opiskelee, on työnhakija tai vanhempainvapaalla, on oikeus yleiseen esikoulupaikkaan 15 tuntia viikossa kouluvuoden aikana sen vuoden syyslukukaudesta lähtien jolloin lapsi täyttää 3 vuotta. Kesälomalla on lapsi vapaalla esikoulusta.

Ota yhteys sijoituskäsittelijöihin Barn och Utbildningskontoret, jos haluat lapsesi käyvän kunnallista esikoulua. Yhteystiedot:   forskolan.sundsvall.se tai puhelimitse: 060-19 89 50

Joskus saattaa olla erityisiä syitä siihen, että lapsi tarvitsee paikan esikoulussa. Kysymyksessä voi olla lapsen omat tarpeet tai tilanne lapsen ympäristössä, jonka vuoksi esikoulupaikka on lapselle tärkeä. Tällaiseen paikkaan vaaditaan erityishakemus.

Suomenkielinen esikoulu sijaitsee Johannedalin koulun lähellä Sundsbrukin kaupunginosassa, Solstrålenin esikoulussa, osasto Pikkutähtöset. Klikkaa lenkkiä suoraan esikoulun verkkosivulle. Informaatio ruotsiksi ja suomeksi. Nyt myös Timrån suomenkieliset esikoululaiset ovat tervetulleita Pikkutähtösiin!

suomenkielinen esikoulu/solstralens-forskola/

Suomenkielinen esikoulu hallintoalueella

Suomenkielisellä vähemmistöllä on oikeus Koululain mukaan saada esikouluopetusta suomeksi joko kokonaan tai suuremmilta osin, jos vanhemmat näin lapsilleen haluavat. Tästä on myös vanhempia tiedotettava. Oheisena lain kohta, johon oikeudesta viitataan ruotsiksi:

Förskola och annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk

25 kap. 5 a §  Skollagen: En kommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och som tillhandahåller sådan verksamhet som avses i 2 eller 5 § ska sträva efter att erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i sådan verksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Om kommunen erbjuder verksamhet enligt 2 eller 5 § ska vårdnadshavare som ansöker om sådan verksamhet tillfrågas om de önskar plats i verksamhet som bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Om en kommun som ingår i ett förvaltningsområde anordnar öppen förskola enligt 3 § ska kommunen, om det finns sådan efterfrågan, sträva efter att erbjuda hela eller en väsentlig del av verksamheten på finska, meänkieli respektive samiska. Lag (2018:1368).

Täällä voit lukea joitakin tavallisimpia esikoulupaikan hakemiseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Onko edunmukaista tehdä hakemukseni aikaisin ennen toivottua aloitusaikaa?

Ei, hakemuksesi käsitellään vastaanottettuna Lapsi- ja koulutuskonttoriin (Barn- och utbildningskontoret) neljä kuukautta ennen toivottua paikkapäivämäärää (kunnan käsittelyaika). Tämä koskee myös suomenkielistä esikoulupaikkaa tai pedagogista hoitoa. On kuitenkin hyvä kunnan paikkasuunnittelun puolesta lähettää hakemus hyvissä ajoin.

Mitä tapahtuu, jos hakemukseni on myöhässä?

Olettakaamme, että olet tehnyt hakemuksesi toukokuussa ja toivot paikkaa elokuuksi. Kunnan käsittelyaikaa (neljä kuukautta) silmällä pitäen on mahdollista, että sinulle tarjotaan paikkaa syyskuussa. Jos vapaita paikkoja on elokuussa, tarjotaan sinulle paikka silloin.

Voinko toivoa erityistä osastoa?

Kyllä, mikäli kyseessä on suomenkielinen esikoulupaikka.

Voinko muuttaa hakemusvaihtoehtoja hakemuksessani?

Kyllä.

Mitä tapahtuu hakemukselleni kun olen hyväksynyt sen verkossa?

Kun hakemuksesi on hyväksytty saat vahvistuksen sähköpostiisi. Jos et ole ilmoittanut sähköpostiosoitetta saat kopion hakemuksesta postitse. Voit itse nähdä hakemuksesi käsittelyn, kun menet sivuille e-tjänst-palvelun kautta.

Kuinka nopeasti saan tiedon paikasta?

Neljä kuukautta ennen toivomaasi ajankohtaa aloittaa sijoituskäsittelijä avoimien paikkojen jaon niitä hakevien perheiden kesken. Tavoitteena on, että saat tarjouksen mahdollisimman pian sijoitustyön alkamisesta. Joskus, kun on pulaa paikoista voi se valitettavasti viedä aikaa.

Kuinka saan tiedon vapaista paikoista?

Kun sijoituskäsittelijä voi tarjota lapsellesi paikan saat tiedon sähköpostiisi että viesti on tullut e-tjänst-sivustolle. Tarjoukseen on vastattava 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta jonka jälkeen tarjous ei enää ole voimassa ja sinun on tehtävä uusi hakemus. Kun olet vastannut paikkatarjoukseen saat vahvistuksen siitä uudelleen sähköpostiisi, että lapsesi on saanut paikan esikoulusta. Vahvistuksen saatuasi täytyy sinun ottaa yhteys esikouluun voidaksesi sopia totutteluajankohdasta.

Meillä on lapsestamme yhteinen huoltajuus, mutta emme asu yhdessä – miten teemme?

Kumpi tahansa huoltajista voi tehdä anomuksen e-tjänst-palvelun kautta. Kun olet tehnyt anomuksen lähetetään siitä tieto kirjeitse tai sähköpostilla sille huoltajalle, joka ei ole tehnyt hakemusta. Tarjous paikasta lähetetään anomuksen tehneelle huoltajalle. Molempien huoltajien täytyy vahvistaa tarjous ennen kuin lapsi voi aloittaa esikoulun. Jos molemmilla huoltajilla on tarve hoitopaikasta tulee heidän kummankin erikseen hakea paikkaa, niin sanottua Jaettua paikkaa. Lue siitä lisää otsikon Växelvis boende och Delad plats. (Vuorottainen asuminen ja Jaettu paikka).

Saanko sen esikoulun jota olen lapselleni hakenut?

Tavoitteenamme on tarjota lapsellesi toivomasi esikoulu. Koska paikkamäärä esikouluissa on rajoitettu ei se aina ole mahdollista ja silloin tarjoamme seuraavasti:

1. Paikka toisessa esikoulussa samalla kouluotanta-alueella.

Lapsesi jonotuspaikka otetaan pois. Jos kuitenkin haluat vaihtaa hakemaasi esikouluuun teet uuden anomuksen.
Poikkeus: Erityistukea tarvitsevat lapset koululain 8. luku 7 § mukaan (2010:800).

2, Paikka esikoulussa toisella kouluotanta-alueella.

Lapsi säilyttää jonotuspaikkansa.

Kuinka kauan joudun odottamaan voidakseni vaihtaa esikoulua?

Se riippuu siitä kuinka monta lasta odottaa vaihtoa ja kuinka monta vapaata paikkaa esikoulussa avautuu.

Muutamme toiselle asuntoalueelle

Jos haluat paikan uudelta asuntoalueeltasi teet uuden anomuksen. Pidät jäljellä “vanhan” esikoulupaikkasi kunnes sinulle tarjotaan paikkaa uudelta asuntoalueeltasi.

Saako lapseni pitää paikkansa, kun saamme perheenlisää?

Kyllä. Lapsellasi on oikeus esikoulupaikkaan 15 tuntia viikossa. Tuntien jako saattaa vaihdella esikoulusta toiseen, mutta siitä neuvotellaan yhdessä vanhempien kanssa. Muutos 15 tunnin vanhempainvapaaseen tapahtuu automaattisesti ja astuu voimaan uuden lapsen syntymän jälkeisenä päivänä.

Voinko pitää 15 tunnin aikoja kun käytän lapsipäiviä kesän aikana?

Et. 15 tunnin vanhempainvapaan voi ainoastaan lapsesi pitää kun sinä tai toinen lapsen huoltajista on kotona nuoremman sisaruksen kanssa, jolla ei ole paikkaa esikoulussa.

Olen joutunut työttömäksi; vaikuttaako se lapseni esikoulupaikkaan?

Kyllä. Työttömän vanhemman lapsella on oikeus esikoulupaikkaan 15 tuntia viikossa. Tuntien jako vaihtelee esikoulusta toiseen, mutta siitä neuvotellaan yhdessä vanhempien kanssa. Joutuessasi työttömäksi teet muutokset tarpeesta ja tuloista i e-tjänst-palveluun.

Saako lapsi vapaata esikoulusta kun olen itse vapaalla?

Ollessasi vapaalla (kesäloma, suunniteltu vapaa tai muu loma) on myös lapsesi vapaalla.

Kuinka pitkä on irtisanomisaika?

Irtisanomisaika on yksi kuukausi ja maksat hoitomaksun irtisanomiskuukauden ajalta. Jos lapsesi lopettaa esikoulun tapahtuu irtisanominen tapahtuu e-tjänsten-palvelussa tai lomakkeella. Henkilökunnalle suoraan ilmoittaminen ei riitä lapsen esikoulun lopettamiseen.


Teidän, jotka olette vuorotteluasuvien lasten huoltajia, on kummankin tehtävä oma hakemus esikoulupaikasta. Tätä kutsutaan jaetuksi paikaksi.

Jaettu paikka tarkoittaa, että

  • Molempien huoltajien on tehtävä oma hakemus.
  • Jos lapsen molemmat huoltajat jo aiemmin käyttävät samaa esikoulupaikkaa tulee sen huoltajan, joka ei enää ole kirjoilla lapsen osoitteessa hakea omaa esikoulupaikkaa lapselleen.
  • Kummatkin paikanhaltijat omaavat paikkansa ja muuttavat sijoituksen omien tarpeittensa mukaan.
  • Paikanhaltijoilla saattaa olla erilainen esikoulupaikantarve, ja siksi sama lapsi saattaa käyttää kulloinkin kyseessä olevaa paikkaa erilaajuisesti.

Mitä tarkoitetaan paikanhaltijalla?

Paikanhaltijalla tarkoitetaan paikkaa hakenutta ja sen hyväksynyttä huoltajaa tai huoltajia.

Maksut ja tulot

Laskemme maksun kunkin talouden yhteisten tulojen ja lapsen päivähoitotarpeen perusteella. Paikanhaltijoiden maksua alennetaan 50 prosenttia eikä yhteenlaskettu maksu saa ylittää enimmäistaksaa. Jos lapsi ei asu edellä kuvatulla tavalla vanhempiensa luona vuorotellen tai jos ainoastaan toineen vanhemmista tarvitsee paikan, ei paikkaa lasketa jaetuksi ja päivähoitomaksua ei alenneta.

Yhteystiedot

Sijoituskäsittelijä

060-19 89 50

Aukioloajat

Puhelinaika 10.00-12.00 maanantai-perjantai
Muina aikoina viitataan sähköpostiin forskolan@sundsvall.se
Perinnät ja muistutukset viitataan numeroon 060-19 84 24

 

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Öppettider

Telefontid 10.00-12.00 måndag-fredag
Övriga tider hänvisas till forskolan@sundsvall.se
Inkassokrav och påminnelser hänvisas till 060-19 84 24

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.