Skolfam, perhekotiin sijoitetut lapset

Skolfam panostaa perhekoteihin sijoitettujen lasten tulokseen koulussa.

Toiminta toteutetaan  Lapsi- ja koulutushallinnon ja Sosiaalihallinnon yhteistyössä Sundsvallissa.

Kansainvälinen ja ruotsalainen tutkimus näyttävät, että perhekodissa kasvaneilla lapsilla on huomattavasti matalampi päättötodistuksen keskiarvo kuin muilla samanikäisillä nuorilla. Huono tai puutteellinen todistus ovat riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tulevaisuuteen epätoivotulla tavalla. Vakavan mielenterveyden häiriön, teini-ikäisenä vanhemmaksi tulemisen, itsemurhan ja sen yrittämisen, päihteiden käytön, rikollisuuden ja pitkäaikaisten toimeentulo-ongelmien riski kasvaa. Poissaolojen ennaltaehkäisy on siis tärkein lapsia ja nuoria suojaavaa tekijä.

Ennaltaehkäisevä työmalli

Skolfam on perhekotihoidon ennaltaehkäisevä tyomalli. Se perustana on käytetty tosiasiaa, että perhekotiin sijoitetut lapset ovat selkeä riskiryhmä verrattuna muihin lapsiin. Toiminnan periaattena on, että kaikki osalliset sekä koulu, sosiaalitoimi, huoltajat ja perhekoti ovat vuorovaikutuksessa, jotta lapsen koulunkäynti sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Skolfam-tiimi koostuu psykologista, erityispedagogista, lapsen sosiaalisihteeristä ja perhekotisihteeristä. He kartoittavat yhdessä lapsen vahvuuksia ja tarvetta, tekevät koulutussuunnitelman ja toteuttavat lapsen auttamiseen tarvittavat toimenpiteet. Toiminta on tarkoitettu lapsille aina esikoululuokasta seitsemänteen vuosikurssiin saakka. Tämän jälkeen jokaista lasta seurataan koko peruskoulun ajan.

Skolfam aloitti toimintansa Sundsvallin kunnassa syksyllä 2015. Parhaillaan Sundsvallissa ja lähikunnissa on meneillään noin 20:n perhekotiin sijoitetun lapsen kartoitustyö.

Skolfam toiminnasta

Skolfam on työtä verkostossa yhdessä 26:n ruotsalaisen kunnan kanssa (joulukuussa 2015), jota tukee ja koordinoi Allmänna Barnhuset-säätiö. Skolfam toiminta kehitettiin Helsingborissa vuonna 2005, professori Bo Vinnerljungin ja  lehtori Eva Tidemanin tutkijatuella. Skolfam on laajaa yhteistyötä edesauttava työmalli.

 

Yhteystiedot

Karina Johansson Erityispedagogi

070-649 72 17

Ola Johnels Psykologi

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.