Skolfam, perhekotiin sijoitetut lapset

Skolfam on koulun erityistukimuoto, joka panostaa perhekoteihin sijoitettujen lasten koulunkäyntitulokseen.

Toiminta toteutetaan yhteistyössä Sundsvallin Lapsi- ja koulutushallinnon sekä Yksilö- ja työvoimahallinnon kanssa.

Kansainvälinen ja ruotsalainen tutkimus näyttävät, että perhekodissa kasvaneilla lapsilla on huomattavasti matalampi päättötodistuksen keskiarvo kuin muilla samanikäisillä nuorilla. Huono tai puutteellinen todistus ovat riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tulevaisuuteen epätoivotulla tavalla. Vakavan mielenterveyden häiriön, teini-ikäisenä vanhemmaksi tulemisen, itsemurhan ja sen yrittämisen, päihteiden käytön, rikollisuuden ja pitkäaikaisten toimeentulo-ongelmien riski kasvaa. Poissaolojen ennaltaehkäisy on siis tärkein lapsia ja nuoria suojaavaa tekijä.

Ennaltaehkäisevä työmalli

Skolfam on perhekotihoidon ennaltaehkäisevä työmalli. Se perustana on käytetty tosiasiaa, että perhekotiin sijoitetut lapset ovat selkeä riskiryhmä verrattuna muihin lapsiin. Toiminnan periaattena on, että kaikki osalliset sekä koulu, sosiaalitoimi, huoltajat ja perhekoti ovat vuorovaikutuksessa, jotta lapsen koulunkäynti sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Skolfam-tiimi koostuu psykologista, erityispedagogista, lapsen sosiaalisihteeristä ja perhekotisihteeristä. He kartoittavat yhdessä lapsen vahvuuksia ja tarvetta, tekevät koulutussuunnitelman ja toteuttavat lapsen auttamiseen tarvittavat toimenpiteet. Toiminta on tarkoitettu lapsille aina esikoululuokasta seitsemänteen vuosikurssiin saakka. Tämän jälkeen jokaista lasta seurataan koko peruskoulun ajan.

Sundsvallin kunnassa aloitettiin Skolfam-työ vuonna 2015. Parhaillaan Sundsvallissa ja lähikunnissa on meneillään noin 20 perhekotiin sijoitetun lapsen kartoitustyö.

Skolfam toiminnasta

Skolfam on työtä verkostossa yhdessä 28 (år 2021) ruotsalaisen kunnan kanssa ja sitä tukee ja koordinoi Allmänna Barnhuset-säätiö. Skolfam toiminta kehitettiin Helsingborissa vuonna 2005, professori Bo Vinnerljungin ja  lehtori Eva Tidemanin tutkijatuella. Skolfam on laajaa yhteistyötä edesauttava työmalli.

Lue lisää: Skolfam raportti-2021

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.