Kunnallinen aikuiskoulutus

Kunnallisesta aikuiskoulutuksesta käytetään usein myös lyhennettä Komvux.

Kunnallisen aikuiskoulutuksen perustaso on tarkoitettu sinulle:

 • joka olet suorittanut loppuun ruotsin kielen opinnot vieraana kielenä (SFI) tai
 • jolta puuttuu peruskoulun päästötodistus

Voit suorittaa tutkinnon perustasolta lähtien, jos olet saanut alhaisimman arvosanan ruotsin kielen tai ruotsi vieraana kielenä, englannin kielen, matematiikan ja yhteiskuntaopin kaikista osakursseista. Useimmissa tapauksissa vaaditaan hyväksytty todistus perustasolta, mikäli haluat opiskella edelleen lukiotasolla. Usein voidaan myös perustason opiskelut täydentää lukiokursseilla ja tietyissä tapauksissa myös SFI-opiskelu.

Lue lisää perustason opiskelusta Kouluviraston kotisivulta Skolverkets hemsida

Perustaso on oikeus

Koululain mukaan olet oikeutettu saamaan koulutusta perustasolla täytettyäsi 20 vuotta, jos

 • asut maassa,
 • sinulta puuttuu sellaiset tiedot, jotka normaalisti saadaan peruskoulussa, ja
 • sinulla on edellytykset hyödyntää koulutus.

Lue lisää Koululaista, luku 20, pykälä 11 Valtiopäivien kotisivulta

Lukion kurssit

Voit opiskella saavuttaaksesi täydellisen lukiotutkinnon tai lukion todistuksen. Voit myös opiskella kursseja, jotta voi saada pätevyyden lisäopiskeluihin tai voidaksesi hakea työtä.

Lukiotason ammattikoulutus

Lukiotason ammattikoulutus antaa sinulle hyvä mahdollisuuden työn saantiin koulutuksen päätyttyä. Koulutuksemme on laadittu vastaamaan työmarkkinoiden kysyntää. Tämä tarkoittaa, että ammattialueet, joissa on suurin kysyntä koulutetusta henkilökunnasta. Kaikki ammattikoulutukset sisältävät vähintään 15 prosenttia työpaikkaharjoittelua (APL) päivisin työpaikalla ja näin voit oppia lisää tulevasta ammatistasi.

Pätevyys, täytätkö vaatimukset?

Sinun on täytettävä neljä perusvaatimusta:

 1. Olet 20 vuotisas ja suorittanut lukion – Olet pätevä toisesta kalenteripuolivuodesta lähtien (1. heinäkuuta) samana vuonna kun täytät 20 vuotta. Jos olet suorittanut lukion (tutkinto tai opintotodistus) olet pätevä myös 20 ikävuotta aiemmin. Sinulla saattaa myös olla joitakin erityisiä syitä miksi et ole suorittanut lukiota loppuun; siinä tapauksessa tekee rehtori päätöksen.
 2. Väestörekisterissä kunnassa – Sinun täytyy asua Ruotsissa ja kunnan väestörekisterissä.
 3. Et saa opiskelle sitä jo mitä osaat – Edellytyksenä on niiden tietojen puuttuminen, joita täydentääksesi aioit opiskelle. Jos sinulla jo on hyväksytty lukiotodistus, voit lukea ainoastaan kurssin uudellen erityissyistä. Voit tosin aina suorittaa kokeen.
 4. Sinulla on edellytykset selviytyä opiskelusta – Miltä tasolta voit alkaa? Laissa mainitaan, että sinulla on oltava “edellytykset koulutuksen hyödyntämiseen”. Monet kurssit rakentuvat toistensa päälle ja silloin on sinulla oltava tiedot, jotka vastaavat aikaisempaa alempaa kurssia.

Pätevyys ei aina tarkoita opiskelupaikkaa

Pätevyys ei automaattisesti tarkoita, että kaikki saavat opiskelupaikan. Tietyissä tapauksissa on sinulla laillinen oikeus opiskella:

 • Koululaki määrää, että sinun on täytettävä neljä yllä olevaa kohtaa voidaksesi opiskella kursseja ja näin saavuttaa perustava pätevyys korkeakouluun/yliopistoon sekä perustava pätevyys ammattikorkeakouluun.
 • Kun olet saavuttanut perustavan pätevyyden, on sinulla myös oikeus opiskella useampia erityispätevyyksiä korkeakoulua tai ammattikorkeakoulua varten.

Lue lisää Koululaista, luku 20, pykälät19-20 Valtopäivien kotisivulta

Valinta – kuka saa opiskelupaikan?

Valintaa ei suoriteta mikäli sinulla on oikeus osallistua opiskeluun yllä olevan tekstin perusteella. Jos koulutuspaikat tämän jälkeen eivät riitä, tehdään valinta perustuen hakemukseen annettujen tietojen perusteella. Kunnalla saatta myös olla rajoitettuja resursseja ottaa vastaan kaikkia hakijoita.

Etusija myönnetään hakijalle, jolla on lyhyt aiempi koulutus ja joka:

 1. Haluaa suorittaa loppuun opinnot, jotka on aloittanut henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan,
 2. Tarvitsee suorittaa koulutus täydentääkseen vähennetyn ohjelman tai annan pätevyystäydennyksen, tai
 3. Tarvitsee koulutuksen meneillään olevaan ammattinharjoitukseen tai suunniteltuun ammatinvalintaan.

Lue lisää valinnasta Aikuiskoulutuksen säännöistä, luku 3, pykälä 7  Valtiopäivien kotisivulta

Valinta – kuka saa paikan ammattikoulutuksesta?

Jos kaikkia päteviä hakijoita ei voida ottaa vastaan valtion rahoittamaan ammattikoulutukseen, annetaan etusija sille, jolla on lyhyt aiempi koulutus ja heikko asema työmarkkinoilla.

Lue lisää valinnasta Valtion rahoittaman ammattikoulutuksen ja tietyn teoreettisen aikuiskoulutuksen säännöistä lukiotasolla, lukul 13, pykälä 3  Valtionpäivien kotisivu

Peruskoulutus ruotsin kielessä.

Jos olet muuttanut Ruotsiin ja haluat opiskella ruotsin kieltä on sinun valittava SFI. Yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa opit puhumaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan, lukemaan ja ymmärtämään ruotsia. Kurssit on tarkoitettu sinulle, jolla ei ruotsin kieli ole äidinkieli. Kun olet valmis SFI-koulutuksesta voi hakea töitä Ruotsissa tai jatkaa opiskeluja.

Olet pätevä SFI-opiskeluun jos:

 • olet täyttänyt 16 vuotta,
 • olet väestörekisterissä Ruotsin kunnassa,
 • ei ole äidinkielenään ruotsi ja
 • omaat henkilönumeron (tai EU-kansalaisena tilapäisen henkilönumeron).

Opintosuunnat ja kurssit

Ruotsi vieraan kielenä (SFI) muodostuu kolmesta opintosuunnasta (1,2, ja 3) sekä neljästä kurssista (A, B, C JA D). KursSI B JA C voivat olla joko vasta-alkajille tarkoitettuja tai jatkokursseja riippuen siitä mihin opintosuuntaan ne sisältyvät. Minkä opintosuunnan tai kurssin aiot lukea riippuu siitä kuinka hyvin ruotsia osaat ja mikä on aikaisempi koulutustaustasi. Opintosuunnitelma on henkilökohtainen ja sovelletettu tarpeisiisi.

Voit yhdistää SFI-opiskelut perustason koulutukseen, ammattikoulutukseen tai työharjoitteluun.

Edellytyksenä on, että täytät voimassa olevat pätevyysvaatimukset.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.