Kuka voi saada uskotun miehen tai edunvalvojan?

Henkilö, joka terveydentilansa vuoksi tarvitsee apua, voi saada avukseen uskotun miehen tai edunvalvojan.

Saadaksesi oikeuden uskottuun mieheen täytyy sen tueksi olla dokumentoitu lääkinnällinen diagnoosi kuten kehitysvamma tai muu toimintarajoitteisuus, psyykkinen sairaus tai muistisairaus. Vaaditaan myös todiste siitä, että terveydentila ja avuntarve ovat yhteydessä toisiinsa; toisin sanoen että sairaus tai toimintarajoitteisuus aiheuttaa avuntarpeen.

Uskottua miestä ei myönnetä mikäli henkilö voi pärjätä vähemmällä avulla esimerkiksi sukulaisen, naapurin, kunnan sosiaalitoimen, kuraattorin, hoitohenkilökunnan, pankin, luottamushenkilön kautta tai valtakirjan avulla.

Edunvalvojaa ei nimetä henkilölle, joka voi saada tukea pienempien rajoitusten muodossa, esimerkiksi uskotun miehen avunannolla.

Uskotun miehen saaminen vapaaehtoista

Uskotun miehen saaminen perustuu vapaaehtoisuuteen mikä tarkoittaa, että henkilön joka tarvitsee uskottua miestä tulee hyväksyä avunanto kirjallisesti. Poikkeuksena on jos henkilön tilanne on sellainen, että hyväksymistä ei voi saada. Tällainen tilanne on todistettava lääkärintodistuksella.

Tarve edunvalvojasta perustuu aina lääkärintodistukseen.

Varallisuus on suojattu

Henkilö, jolla on uskottu mies eli toisin sanoen päämies (edun saaja), omaa silti täyden oikeudellisen toimintakykynsä ja voi tallentaa tai nostaa rahojansa, tehdä erilaisia sopimuksia ja vastaavaa.

Uskottu mies avaa tavallisesti siirtotilin, josta laskut maksetaan. Päämiehen muut tilit suljetaan niin kutsutulla yliholhoussululla. Se tarkoittaa, että uskottu mies tarvitsee Yliholhouslautakunnan hyväksymisen päämiehen varallisuuteen koskemisesta. Tämä tehdään varallisuuden suojaamiseksi.

Kuka maksaa?

Uskottu mies on oikeutettu palkkioon. Päämies maksaa palkkion mikäli henkilön tulot ovat suuremmat kuin 2,65 kertaa perusmääräraha ja/tai varallisuus on suurempi kuin kaksi kertaa perusmäärärahä. Muussa tapauksessa kuntaa maksaa palkkion. Vuoden 2022 perusmääräraha on 49 300 kruunua.

Lisätietoja sundsvall.se/suomeksi

Mitä uskottu mies ja edunvalvoja tekee?

Ryhdy uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi

vapaaehtoinen-sosiaalinen-työ

uskottu-mies-edunvalvoja-holhooja

Sundsvall.se

Bli god man för ensamkommande flyktigbarn/ Erityisesti määrätty holhooja yksintulevalle pakolaislapselle/nuorelle

 

Kontakt

Therese Samuelsson Östlund Överförmyndarchef

Överförmyndarkontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.