Hakemus, ilmoitus ja tarvearviointi

Käänny sosiaalipalvelun vastaanottoryhmän puoleen halutessasi apua.

Otamme vastaan hakemuksia ja päättämme toimista tai toimitamme hakemuksen edelleen perusteellisempaa selvitystä varten. Voit myös soittaa meille, jos haluat tehdä ilmoituksen jostakin tai vain esittää kysymyksiä. Voit ottaa yhteyttä suomeksi joko suullisesti tai kirjallisesti ja saada myös vastauksen suomen kielellä.

Voit tehdä hakemuksen joko kirjallisesti tai suullisesti kun otat yhteyttä Vastaanottoryhmään. Voit tehdä sen suomeksi.
Hakemuksesi perusteella asian käsittelijä selvittää avuntarpeesi. Selvitykseen kuuluu joskus kotikäynti. Selvityksen valmistuttua saat postitse kirjallisen päätöksen. Ellet ole tyytyväinen päätökseen voit valittaa siitä.

Valita päätöksestä (ruotsiksi) / Överklaga beslut

Sosiaalitoimen-avuntarpeenpäätöksestä-valittaminen/ suomeksi

Yksinkertaisissa asioissa saa hakemansa avun muutamassa päivässä. Monimutkaisimmissa asioissa avun saanti saattaa kestää pitempään. Kiireellisessä tapauksessa apua voi saada jo samana päivänä.
Jokainen asia tulee käsitellä mahdollisimman pian ja mutkattomasti ilman että oikeusturva kärsii. Se, mikä on pikaista ja mutkatonta, saattaa riippua siitä onko tarve kiireellistä vai ei ja minkä tyyppinen tarve, toimi ja tarpeen laajuus on kyseessä.

Ota yhteyttä
Vastaanottoryhmä virantoimitus Hoito ja hoiva 
Puhelin 060-19 25 50

Esimerkkejä vanhuksille annettavasta avusta

 • Apua kotona, kotipalvelu
 • Asuminen hoivakodissa
 • Päivätoimintaa dementiasairaille
 • Tukea omaishoitajille

Sosiaalihuoltolain mukainen vanhustenhoidon tukihakemus, lomake (ruotsiksi) / Ansökan om insatser inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen-blankett

Kun haet paikkaa vanhustentalosta tai palvelutalosta:

När du ansöker om äldreboende eller servicehus – tiedotuslehtinen

Ruotsiksi:

Socialstyrelsens broschyr Rätt till vård och omsorg – oikeutesi hoitoon ja hoivaan, ruotsiksi

Suomeksi oikeudet hoitoon ja hoivaan:

Sosiaalihallituksen esite oikeudesta hoitoon ja hoivaan

Esimerkkejä toimintaesteisille annettavasta avusta

 • Päivätoiminta
 • Asuminen
 • Tukea kotona

Sosiaalilain mukainen tuki- ja hoitohakemus, lomake (ruotsiksi) / Ansökan om insats inom stöd och omsorg enligt socialtjänstlagen, blankett
Hae LSS-tukea, lomake (ruotsiksi) / Ansökan om LSS-insats, blankett

Ota yhteyttä

Lasten, perheiden ja aikuisten Vastaanottoryhmä
(Mottagningsgruppen för barn, familj och vuxna)
Puhelin 060-19 22 62

 • lapsen kaltoinkohtelu
 • päihteiden väärinkäyttö
 • lähisuhdeväkivalta

Ota yhteyttä

Taloudellisen tuen Vastaanottoryhmä
(Mottagningsgruppen för ekonomiskt stöd)
Puhelin 060-19 10 60

Jos sinulla jo on taloudellisen tuen käsittelijä, voit kääntyä suoraan kyseisen henkilön puoleen.

Jos sairaalahoitosi on päättynyt etkä sen jälkeisenä aikana selviä kotona yksin tulee sairaanhoitohenkilöstön ottaa yhteyttä kunnan hoitosuunnitteluryhmään.

Maksut

Hakeminen ei maksa mitään, mutta jos apua myönnetään, tukitoimista joutuu useimmiten maksamaan tuloihin ja tukitoimiin perustuvan maksun. LSS-lain (Laki tuesta ja palvelusta määrätapauksissa) mukaan annetut tukitoimet ovat maksuttomia.

Haluatko tietää lisää?

Katso sundsvall.se

Valita päätöksestä (ruotsiksi) / Överklaga beslut

maksut-ja-hinnat-hoito-ja-hoiva suomeksi

Taloudellinen tuki ruotsiksi

Taloudellinen tuki suomeksi

Epäily lapsen kaltoinkohtelusta ruotsiksi
Päihteiden väärinkäyttö ruotsiksi
Lähisuhdeväkivalta ruotsiksi

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.