Palautetta ja vaalituksia terveyden- ja sairaanhoidosta

Terveyden- ja sairaanhoito työskentelee aktiivisesti välttääkseen hoitotapaturmia – palautteet ja valitukset potilailta ja omaisilta on tärkeä osa työtä.

Palaute tai valitus voi käsittää asioita harmittavista pikkuhaitoista aina vakaviin kielteisiin tapauksiin, mutta myös iloisia kokemuksia kunnan terveyden- ja sairaanhoidossa. Hoitotyötä tekevä terveyden- ja sairaanhoito toimii aktiivisesti välttääksen hoitotapaturmia.

Sinun kokemuksesi on tärkeä osa ehkäisevää työtä, sekä risuja että ruusuja tarvitaan. Siksi kehoitamme sinua jättämään palautetta ja valituksia.

Minne voin potilaana tai omaisena ottaa yhteyttä?

Hoito- ja huolenpito rakentuu kunnioittavaan ja molemminpuoliseen luottamukseen. Yritä puhua ensiksi henkilökunnan kanssa, jos koet itsesi huonosti kohdelluksi. Tapahtuneelle voi olla yksinkertainen selitys.

Voit myös kääntyä vastaavan yksikköjohtajan tai sairaanhoitajan puoleen. Useimmiten toimintayksikkö voi parhaiten selvittää mitä on tapahtunut ja päättää toimista jottei sama tapahdu uudelleen. Voit valittaa nimettömänä jos haluat, mutta muista että silloin et voi saada vastauksia.

On muitakin mahdollisuuksia antaa palautetta ja tehdä valituksia kuin yhteydenpito henkilökuntaan, johtajaan tai sairaahoitajaan:

Ilmoitus palautteesta kunnalle

Palautteen tai valituksen voi tehdä suoraan verkkosivuilla. Ilmoittaja saa vastauksen, että palaute/valitus on otettu vastaan ja tullaan käsittelemään. Tavoitteena on käsitellä ilmoitus kiirehtien, mutta poikkeuksellisesti voi esimerkiksi tapaus, joka tarvitsee lisätutkimusta viedä enemmän aikaa. Linkki(ruotsiksi) terveyden- ja sairaidenhuollon palautesivulle

Henkilötiedot jotka annetaan registeröinnin yhteydessä käsitellään tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Jos haluat lisätietoja kuinka käsittelemme henkilötietojasi, voit seurata linkkiä (ruotsiksi) https://sundsvall.se/personuppgifter

Jos haluat lähettää palautteesi kirjeessä, voit kirjoittaa kokemuksestasi ja lähettää se:

Sosiaalihallinnon viranomaispostilaatikkoon
sähköpostilla:

Vård- och omsorgsförvaltningen, VON@sundsvall.se

Individ. och arbetsmarknadsförvaltningen, ian@sundsvall.se

tai

tavallisena kirjeenä:

Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Sundsvalls kommun Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
Norrmalmgatan 4
851 85 Sundsvall

Sundsvallin kuntaan saapuneet tapaukset registeröidään aina. Henkilökohtaiset yhteydet ja salaisia tietoja ei julkisteta.

Potilaslautakunnan eettineen lautakunta Västernorrlannissa.

Sundsvallin kunnalla on yhteinen potilaslautakunta Västernorrlannin aluehallinnon (Region Västernorrland) kanssa. Potilaslautakunta kuuntelee näkökantaasi ja antaa neuvoja. Valituksen vastaanottanut käsittelijä välittää tiedot edelleen hoitotoiminnolle ja auttaa selvittämään mitä on tapahtunut. Linkki (ruotsiksi) Potilaslautakunnan eettiselle lautakunnalle

Ilmoitus suoraan hoiva- ja huolenpidon tarkistuslaitokselle (IVO)

Jos joku on mielestäsi kärsinyt vakavasta hoitotapaturmasta ja ne ovat aiheuttaneet pysyviä tai muuttamattomia vaurioita, olennaisesti suurentuneen hoidontarpeen, voit ottaa yhteyttä IVO:on. Linkki (ruotsiksi) IVO:n tiedonhakupalveluun

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.