MAS ja MAR

MAS – lääkityksestä vastaava sairaanhoitaja omaa kokonaisvastuun henkilöistä, jotka saavat hoito- ja hoivahallinnon palveluja.

 

 

Hän vastaa, että palvelut täyttävät turvallisen ja hyvän hoidon laatuvaatimukset.

Vastuu sisältää muun muassa, että on olemassa tietyt rutiinit:

  • Potilastiedot on kirjattu potilastietolain määräämässä laajuudessa
  • Potilas saa sen hoidon ja käsittelyn, jonka lääkäri on määrännyt.
  • Lääkkeiden käsittely on turvallista, tarkoituksenmukaista ja hyvin toimivaa.
  • Lääkinnällisten työtehtävien delegointi on potilaan kannalta turvallista.
  • Yhteys lääkäriin tai muuhun terveyden- ja sairaanhoitohenkilökuntaan otetaan kun potilaan hoitotilanne sitä vaatii.
  • Potilas saa turvallista ja tarkoituksenmukaista hoitoa ja hyvälaatuista käsittelyä.

Lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastuussa oleva (MAR)

MAR vastaa potilaiden turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta, hyvälaatuisesta kuntoutuksesta siltä osin kuin kunta on siitä vastuussa, ja että toiminnan laatua järjestelmällisesti ja jatkuvasti kehitetään ja varmistetaan.

Vastuu tarkoittaa muun muassa, että on olemassa tietyt rutiinit:

  • Potilastiedot on kirjattu potilastietolain (2008:355) määrämässä laajuudessa
  • Vastuualuetta koskevia poikkeamia voidaan selvittää ja arvioida
  • Lääketeknisten tuotteiden turvallisen käytön ja käsittelyn rutiinit ovat olemassa sekä ilmoitusvelvollisuus onnettomuuden tai rikkeen tapahtuessa.

Jos jollain henkilöllä on hoidon tai käsittelyn yhteydessä riski altistua tapaturmalle tai sairaudelle tai jos näin on jo käynyt vastaa siitä MAS tai MAR tekemällä ilmoituksen Sosiaalihallitukseen lex Maria-käytännön mukaisesti.

Lisää sivustoja sundsvall.se

Patientsäkerhetsberättelse Lääkinnällisesti vastaava sairaanhoitaja  (MAS)

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Katarina Funseth Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

060-19 14 92, 073-065 40 53

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.