Sosiaalitoimen avuntarpeenmäärityspäätöksestä valittaminen

Kunnallisesta avuntarpeenmäärityksestä voi valittaa. Se ei ole vaikeaa. Joten älä epäröi, jos tunnet olevasi tyytymätön päätökseen.

Päätöksen avuntarpeesta tehnyt käsittelijä on velvollinen kertomaan kuinka voit tehdä valituksen.

Voit valittaa jos:

  • Saat kieltävän päätöksen avuntarpeestasi
  • Saat avuntarpeenpäätöksen, joka on vähemmän kuin olit hakenut
  • Saat avuntarpeenpäätöksen, joka on erilainen kuin olit hakenut (esim. apua kotiin hoivakodin sijasta)
  • Kunta vähentää tai ottaa pois avuntarpeenpäätöksen.
  • Olet tyytymätön maksupäätökseen

Näin valitat

Sinulla on kolme viikkoa aikaa

Jätä kirjallinen valitus kuntaan viimeistään kolme viikkoa avuntarpeenpäätöksen saatuasi. Voit kirjoittaa tavalliselle paperille.

Kirjoita mitä päätöstä se koskee ja mitä haluat muuttaa. Sinun tulee itse allekirjoittaa valitus. Valitus ei ole laillinen, jos joku toinen allekirjoittaa sen.

Jätä valituksesi päätöksen tehneelle käsittelijälle

Käsittelijä arvioi löytyykö syytä muuttaa päätöstä. Jos et saa päätöstä muutettua niinkuin olit pyytänyt, on kunnan lähetettävä valitus eteenpäin hallinto-oikeuteen. Oikeus käsittelee tapauksen ja tekee päätöksen, toisin sanoen antaa tuomion.

Jos et ole tyytyväinen hallinto-oikeuden tuomioon on sinulla mahdollisuus viedä asia eteenpäin kamarioikeuteen ja viimeiseksi Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Molempiin viimeksi mainittuihin oikeusistuimiin tarvitset valitusluvan. Se tarkoittaa, että tuomioistuin päättää ensin onko sinulla riittävästi syitä valituksen käsittelyksi ottamiseen.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.