Eläkeläisneuvosto

Kunnallinen eläkeläisneuvosto (KPR) on areena neuvonpitoon ja molemminpuoliseen informaation jakoon eläkeläisjärjestöjen ja kunnan edustajien kesken.

Kokouspäivät 2021

  • 18 helmikuuta
  • 27 toukokuuta
  • 17 syyskuuta
  • 23 marraskuuta
  • 11 marraskuuta

Eläkelaisneuvoston tehtävä?

Eläkeläisneuvostoon kuuluu neljätoista jäsentä. Neljä valitaan kunnanvaltuustosta ja kymmenen eläkeläisjärjestöistä. Neuvosto toimii lähete- ja yhteyselimenä.

Neuvoston kautta osallistuvat eläkeläiset laajemmin yhteiskunnan toiminnalle. Kunta saa mielipiteitä ja neuvottelee eläkejärjestöjen kanssa aikaisin asiavalmisteluissa.

Eläkeläisedustajilla on oikeus anoa keskusteluja kunnan lautakuntien ja kunnallisten hallitusten kanssa periaatekysymyksissä, jotka koskevat ikäihmisiä.

Jäsenet ja varajäsenet

Kunnanhallitus
Niklas Säwén (S) puheenjohtaja
Christina Nordenö (S) jäsen
Catrin Eliasson (L) jäsen
Niklas Evaldsson (V) jäsen
Åsa Ulander (S) varajäsen
Mikael Westin (S) varajäsen
Sanna Jonsson (C) varajäsen
Tom Emanuelz (M) varajäsen

 

PRO- eläkeläisten valtakunnallinen yhdistys
Kjell Olofsson varapuheenjohtaja
Aagoth Lögdahl jäsen
Stefan Aronsson jäsen
Christer Tarberg jäsen
Staffan Sollén varajäsen
Britt-Marie Karström varajäsen
Anders Nylin varajäsen
Ann Norberg varajäsen

 

RPG – Keskusliitto eläkeläisten yhteisö
Berit Andersson jäsen
Eva Wikman varajäsen

 

SKPF – Ruotsin kunnalliseläkeläisten keskusliitto 
Ing-Britt Höglin jäsen
Maud Selinder varajäsen

 

SPF – Ruotsin eläkeläisliitto
Lars-Göran Brandhammar jäsen
Wathier Svelander jäsen
Margret Bergström jäsen

 

Sundsvallin Suomi-Seura
Eila Nilsson jäsen

 

Haluatko tietää lisää?

Toisia verkkosivuja

Pensionärernas Riksorganisation – PRO

Sveriges Pensionärsförbund – SPF Seniorerna

Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund – SKPF

Sveriges Pensionärers Riksförbund – SPRF

Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG

Kontakt

Niklas Säwén (S) Ordförande

Caroline Grafström Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 21 03

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.