Pysäköintilupa, liikuntaesteinen

Täältä löydät tietoa, kun haet liikuntaesteiselle tarkoitettua pysäköintilupaa.

Pysäköintilupa on tarkoitettu henkilöille, joilla on pysyvä liikuntaeste ja joka on kestänyt vähintään 6 kuukautta. Liikuntaesteeksi ei lasketa vain motorisia fyysisiä liikuntaesteitä, vaan myös toisia syitä, kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit. Lupa on ensi kädessä tarkoitettu sinulle, joka ajat itse.

 • Pysäköintilupa on henkilökohtainen ja sitä saa käyttää ainoastaan luvan haltijan itse ajaessa kulkuneuvoa. Myös pysäköintilupa matkustajalle on henkilökohtainen ja saa käyttää ainoastaan kun luvan haltija on mukana autossa.
 • Pysäköintilupa täytyy sijoittaa näkyville tuulilasin sisäpuolelle. Huomioi, että lupa kiinnostaa varkaita ja siksi on hyvä jos sitä ei säilytetä autossa, kun sitä ei käytetä.
 • Pysäköintilupaa voi käyttää koko maassa ja myös useimmissa Euroopan maissa. Säännöt saattavat erota kuntien välillä.
 • Väärinkäytettynä pysäköintilupa voidaan peruuttaa. Hävinnyt tai varastettu pysäköintilupa täytyy aina ilmoittaa poliisille. Käänny siinä tapauksessa kunnan puoleen, joka estää kortin käytön ja myöntää uuden.

Säännöt pysäköintiluvasta liikuntavammaiselle löytyy (ruotsiksi) 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) ja yleiset ohjeet pysäköintiluvasta liikuntaesteiselle (ruotsiksi) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73). Nämä säännöt perustuvat Euroopan unionin suosittamiin ohjeisiin pysäkointiluvasta liikuntaesteisille henkilöille (ruotsiksi) Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) (Lähde: Transportstyrelsen).

Yhteistiedot

Kollektivtrafik och tillgänglighet
Puheliaika: 09:30-11:00
Puhelin: 060-19 14 14

Pysäköintiluvalla saat pysäköidä:

 • Pysäköinti paikalla, joka on varattu liikuntaesteiselle voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Korkeintaan 24 tuntia, P tai vammaistunnuksella merkityllä paikalla.
 • Siellä missä pysäköinti on luvallista vähemmän kuin 3 tuntia saa liikuntaesteinen pysäköintiluvan kanssa pysäköidä 3 tuntia, mutta pysäköintimaksu on maksettava.
 • Korkeintaan 3 tuntia siellä missä pysäköinti on kielletty.

Lupa ei ole voimassa:

 • Yksityisellä alueella tai autotallissa
 • Siellä missä on pysähtymiskielto
 • Lastauspaikalla, taksipaikalla, kääntöpaikalla, linja-autolle/rekalle tarkoitetuilla pysäköintipaikoilla jne.
 • On kiellettyä pysähtyä ja pysäköida esim. erityisesti tietylle asialle merkityllä paikalla, pääkadun yhteyteen ja niin että ulosmenotie tukkiutuu.

Hinta

Pysäköintiluvalla pysäköit normaalisti maksuttomasti erityisesti liikuntaesteisille varatuilla paikoilla, jos muuta tietoa ei ole annettu.

Pysäköitäessä yleisillä P-paikoilla Sundsvallin kunnassa täytyy myös pysäkointiluvan haltijan maksaa osoitettu pysäköintimaksu. (Eri säännöt eri kuntien välillä)

Yhteys

Asiakaspalvelu 060-191565 tai gatuavdelningen@sundsvall.se

Sinä joka et aja itse

Jos et aja itse ja olet sairas tai liikuntaesteinen, on sinulla Liikennesääntöjen (Trafikförordningen) 11. kap 9 § kohdan 7 mukaan oikeus saada kuljetus päämäärääsi. Sinulla on oikeus tulla kuljetetuksi myös paikkoihin, joissa liikennesääntöjen mukaan on kielletty pysähtyä tai pysäköidä.

Täytä alla olevat lomakkeet. Muista liittää voimassaoleva lääkärintodistus. Lähetä hakemus:
Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Läkarintyg för P-tillståndsanmälan (ruotsiksi)
Hakemus pysäköintiluvasta liikuntaesteiselle (ruotsiksi)

Kontakt

Trafikutredarna

060-19 14 14

Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: måndag-torsdag
mellan kl. 9.30 -11.00

Gatuavdelningen

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.