Omaistuki, lomitus

Oletko omainen henkilölle, joka tarvitsee tukeasi pitkäaikaisen sairauden, toimintaesteen tai riippuvuusongelmien vuoksi jokapäiväisessä elämässä?

Sinulle on tarjolla erilaisia tukimuotoja.

Jos tarvitset pysyvää ja säännöllistä tukea, hae sitä. Voit hakea lomakkeella tai soittamalla sosiaalitoimen astaanottoryhmälle. Hakemuksesi vastaanoton jälkeen otamme yhteyttä sinuun ja sovimme tapaamisesta keskustellaksemme tarpeistasi. Tarpeenkäsittelijä tekee tämän jälkeen arvion ja päätöksen siitä oletko oikeutettu hakemaasi tukeen.

Esimerkkejä tukimuodoista, joita voit hakea:

• Kotihoidon lomauttaja
• Taloudellinen korvaus (käytä ruutua “Annat” (“Muu”) lomakkeessa)
• Asuminen lyhytaikaisasunnossa tai vuorotteluhoito hoitoa tarvitsevalle
• Taloudellinen korvaus – käteisavustus
• Oleskelu Aktiviteettikeskuksessa/Aktivitetscenter (entinen päivähoito) henkilöille, joilla on lievä tai kohtalainen dementiasairaus. Tarjoaa mahdollisuuden päiväsaikaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja virikkeisiin eri aktiviteettien avulla.
• Vuorotteluhoito – Hoitoa tarvitsevalle asuminen lyhytaikaispaikassa vanhustenhoitolaitoksessa.

Hakemus vanhustenhoidon palveluihin – ruotsinkielinen lomake

Tilapäinen lomitus omaistukijan avulla

Jos tarvitset tilapäistä lomitusta muutaman tunnin ajaksi saadaksesi hoitaa asioita, käydä kylässä tai vain saada aikaa rentoutua, voi omaistukija tulla teille kotiin. Tilapäinen lomitus on ilmaista. Ota yhteyttä omaistukijaan paikassa Anhörigcenter/Omaiskeskus puhelin 060-19 2190 tai anhorigcenter@sundsvall.se.

Tarvitessasi säännöllisempää ja pysyvämpää sijaisapua voit anoa sitä sosiaalitoimelta, vanhusten ja toimintarajoitteisten vastaanottoryhmältä. 

Lomitus omaistukiasunnossa

Jos tarvitset omaisena muutaman vuorokauden omaa aikaa, voit varata lomituksen hoitoa tarvitsevalle omaistukiasunnossa 1-14 vuorokauden ajaksi. Tähän lomituksen muotoon ei tarvita tarvehankintapäätöstä. Voit jättää viestin vastaanottoryhmän puhelimeen 060-19 28 38.

Dementiasairaille henkilöille:

  • Solgården, Indal,
  • Ljustagården,  Ljustadalen
  • Skottsundsbacken, Njurunda

Muille tarvitseville: 

  • Rutsgården, Liden

Voit varata omaistukiasunnon useita kertoja, mutta vain yhdeksi ajanjaksoksi kerrallaan. Maksat lomituksesta omaistukiasunnossa ainoastaan ruokakulut.

Haluatko hakea tai saada neuvoa pitkäaikaisempiin ja tarvehankintapäätöstä vaativiin tukitoimiin?

Pitkäaikainen, toistuva lomitus ota yhteyttä sosiaalitoimen vastaanottoryhmään.

 

Voit hakea myös näitä tukimuotoja:

• Taloudellinen korvaus – käteisavustus
• Oleskelu Aktiviteettikeskuksessa/Aktivitetscenter (entinen päivähoito) henkilöille, joilla on lievä tai kohtalainen dementiasairaus. Tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja virikkeisiin eri aktiviteettien avulla päiväsaikaan
• Vuorotteluhoito – Hoitoa tarvitsevalle asuminen lyhytaikaispaikassa vanhustenhoitolaitoksessa.

Muita sivustoja

Anhörigwebben

Omaisten valtakunnallinen järjestö (ruotsiksi) / Anhörigas riksförbund
Kansallinen kompetenssikeskus omaisille (ruotsiksi) / Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Sundsvall.se/suomeksi

Hoiva- ja tukipalvelut – Omaiskeskus

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-11.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.