Omaiskeskus

Omaistuen toiminta on rajoitettu koronaviruksen (Covid-19) leviämisen estämiseksi.

Kansallinen osaamiskeskus omaiset (Nka) ja Linné yliopisto toteuttaa Sosiaaliministeriön ja Eurocacersin tuella kartoituksen kuinka covid-19 on vaikuttanut omaisiin.

Osaksi tutkimusta on tehty mielipidekysely. Mielipidekyselyn tarkoituksena on kartoittaa kuinka covid-19 pandemia on vaikuttanut hoitavien omaisten terveyteen ja elämäntilanteeseen, sekä kerätä ehdotuksia kuinka omaisia voidaan tukea paremmin pandemia aikoina.

Mielipidetutkimus suuntautuu kaikille 18 -vuotiaille ja vanhemmille, jotka hoitavat ja antavat tukea tai apua läheiselleen. Läheinen voi olla perheenjäsen, ystävä, naapuri tai työkaveri joka tarvitsee hoitoa tai tukea sairautensa, toiminnanvajauksen, voimattomuuden tai vanhuuden vuoksi.

Mielipidetutkimukseen voi vastata digitaalisesti tai tulostamalla kyselykaavakkeen ja vastaamalla siihen ja lähettämällä sen meille. Oikeasta yläkulmasta voit vaihtaa kielen suomeksi.

Linkki mielipidetutkimukseen (digitaalinen)
Linkki kyselykaavakkeeseen (tulosta)

Tulostettu ja täytetty kyselykaavake lähetetään osoitteeseen:
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Viskastrandsgatan 5, 5 tr
506 30 Borås

Viimeinen vastauspäivä 28 helmikuuta.

Jos sinulla on kysymyksiä tutkimuksesta, ota yhteys:
Annica Larsson Skoglund, epost: annica@anhoriga.se

Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, tai jos haluat, skypen kautta sopimuksen mukaan. Ilmoitamme uusista päätöksistä niin pian kuin me itse saamme uutta tietoa. Soita 060-19 21 90 tai lähetä sähköpostia meidän virkasähköposteihin kun tarvitset ottaa meihin yhteyttä:

anhorigcenter@sundsvall.se
demenscentrum@sundsvall.se

Omaistuki on avoinna:

Yksityiset, varatut keskusteluajat alle 70-vuotiaille omaisille.
Jos toivot omaisena puhelinkeskustelua omaiskonsulentin kanssa, soita numeroon 060-19 84 71 tai 060-19 84 72 tai ota yhteyttä sähköpostitse: anhorigcenter@sundsvall.se

Kohtauspaikka sinulle omaishoitaja, joka autat läheistäsi, jolla toimintaesteen, pitkäaikaissairauden tai päihdeongelmien vuoksi on vaikeuksia selviytyä arjesta

Lähimmäisen auttaminen, tukeminen ja hoitaminen voi olla monella tapaa antoisaa, mutta joskus myös vaikeaa ja raskasta. Siksi tuen antaminen omaishoitajalle on tärkeää.

Omaisella tarkoitetaan yli 18-vuotiasta henkilöä, joka hoitaa tai tukee lähimmäistään. Lähimmäinen voi olla perheenjäsen, partneri, lähisukulainen, läheinen ystävä tai naapuri. Lähimmäisellä saattaa olla psyykkisiä tai fyysisiä toimintarajoitteita, pitkäaikainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai hänellä on päihde- tai riippuvuusongelmia.

Dementiasairaiden omaisille tarjoamme apua Dementiakeskuksesta. Dementiakeskus

Mikä on omaistuen tarkoitus?

 • Tarkoituksena on vähentää omaisen taakkaa, niin fyysistä kuin psyykkistäkin.
 • Tuen avulla voidaan auttaa omaista parempaan elämäntilanteeseen ja estää omalta osaltaa sairastumisen riskiä.

Kunnan tarjoama omaistuki tiedote paperiversiona on saatavilla omaiskeskuksesta, myös suomeksi. 

Omaiskeskuksen omaiskonsulentit tarjoavat:

 • Mahdollisuuden yksityiseen keskusteluun
 • Neuvoa ja tukea
 • Omaisryhmiä
 • Tiedotustilaisuuksia ja omaisiltoja
 • Apua yhteiskunnassa yhteyksien löytämiseen ja niihin tukitoimiin, joita lähimmäiset tarvitsevat.

Omaisryhmät

Omaisryhmässä on sinulla mahdollisuus tavata muita samanlaisessa tilanteessa olevia.

Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Jos sinulla on toivomuksia, niin ota yhteyttä omaiskeskukseen.

Mitä ryhmiä on tällä hetkellä?

 • Omaisryhmä neuropsykiatrisen toimintarajoitteisuuden omaavan lähimmäiselle, esimerkiksi ADHD, autismi.
 • Huntingtonin sairautta potevien omaisille.
 • Omaisille, jotka ovat menettäneet lähimmäisensä.

Omaistukija

Omaista kotonaan hoitava voi saada sijaistukea omaistukijalta. Hoitoa voidaan myöntää maksuttoman omaistukijan muodossa, joka tulee kotiin ja on hoidettavan luona silloin, kun lähimmäinen ei voi tai ei halua olla yksin. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi silloin, kun haluaa omaa aikaa, ehkä osallistua joihinkin aktiviteetteihin, matkustaa tai vain levätä jonkin aikaa. Apua voidaan tarjota maanantaista perjantaihin kello 08.00 ja 17.00 välisenä aikana. Sopimuksen mukaan voidaan aikaa jatkaa kello 19.00 asti. Enintään voi tukea saada 12 tuntia kuukaudessa.

Tarve jatkuvasta sijaistuesta

Jos sinulla on tarve pysyvään, säännölliseen sijaistukeen, ota yhteyttä sosiaalitoiminnon vastaanottoryhmään, Mottagningsgrupp, Handläggningsenheten, puhelin 060-19 25 50.

Kaikilla Omaiskeskuksen työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus emmekä dokumentoi yhteydenottoa. Tuki on maksutonta.

Kahvilatapaamiset ovat tauolla koronapandemian vuoksi. 

Omaistapaamiset ovat tauolla Koronapandemian vuoksi. 

Muita verkkosivustoja:

Kansallinen osaamiskeskus omaisille
Anhörigasriksforbund
Socialstyrelsen
1177 hoito-opas

Omaiskeskuksessa on suomenkielistä henkilökuntaa.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.