Maksut ja hinnat – hoito- ja hoivapalvelut

Tältä löydät tietoja kotipalvelun ja erityisasumisen maksuista ja hinnoista. Löydät tietoja myös muista hinnoista.

Kotipalvelu

Sinulle myönnetystä avusta, palvelusta ja huolenpidosta maksat kotipalvelumaksun. Maksu perustuu sinulle myönnettyyn tukimuotoon. Maksun suuruus lasketaan yksilöllisesti tulojesi perusteella. Sundsvallissa maksat korkeintaan 379 kruunua tunnilta ja enintään 2 125 kruunua kuukaudessa.

Vanhustentalot ja sosiaalipsykiatrian asunto Hammarvägenillä

Jos asut jossakin kunnan vanhustentalossa tai sosiaalipsykiatrian asunnossa Hammarvägenillä maksat:

 • Vuokran vuokrasopimuksesi mukaan.
 • Kotipalvelumaksun sinulle myönnetystä avusta, palvelusta ja huolenpidosta kotipalvelun enimmäistaksan mukaan (2 125 kruunua kuukaudessa) tulojesi perusteella.
 • Ateriakustannuksen 3 409 kruunua kuukaudessa , johon sisältyy aamiainen, lounas, päivällinen ja kaksi välipalaa.

Palvelutalot ja sosiaalipsykiatrian muut asunnot

Useimmat palvelutaloissa tai sosiaalipsykiatrian asunnoissa asuvat tarvitsevat laajamittaista henkilökunnan tai terveyden- tai sairaanhoidon henkilökunnan turvaa ja avunantoa.

Vuokrasopimuksessa ilmenevän vuokran lisäksi maksat enimmäistaksaan perustuvan maksun 2 125 kruunua kuukaudessa maksuvarasi perusteella. Jos olet “mukanamuuttaja” eikä sinulla ole omaa asumispäätöstä tai itsellesi myönnettyjä tukitoimia, et maksa mitään maksua.

Maksuun sisältyy:

 • Sinulle myönnetty kotipalvelu
 • Turvahälytin
 • Ympärivuorokautisen asumisen tarjoama turvallisuus henkilöstöineen
 • Mahdollisuus yhdessäoloon, aktiviteetteihin ja palveluihin
 • Terveyden- ja sairaanhoitotoimet.

Lyhytaikaishoito

Jos sinulle on myönnetty lyhytaikaishoito maksat:

 • 114 kruunua vuorokaudessa aterioista
 • Kotipalvelumaksun lyhytaikaishoidossa viettämistäsi vuorokausista, kuitenkin enintään 2 125 kruunua kuukaudessa. Kotipalvelumaksu päivää kohti 71 kruunua vuorokaudessa niiltä päiviltä jolloin asut lyhytaikaishoidossa.

Kotipalvelumaksun suuruus riippuu tuloista, huolenpitotarpeesta ja asumiskustannuksista ja on enintään 2 125 kruunua kuukaudessa..
Otamme huomioon, että asiakkaalle jää rahaa henkilökohtaisiin tarpeisiin, kun maksu ja asumiskustannukset on suoritettu. Siksi teemme aina henkilökohtaisen maksulaskelman.

Lähimmälle vuodelle arvioitu tulosi jaetaan kahdellatoista, jotta saadaan kuukausimäärä (maksuperuste), jonka mukaan kotipalvelumaksusta päätetään. Alinta maksua ei ole, vaan se voi olla nolla kruunua, jos maksuperusta on niin alhainen, ettei maksua voida periä.

Maksu on henkilökohtainen ja se koskee yhtä henkilöä. Jos talouden molemmille henkilöille on myönnetty tukitoimia, maksu peritään kummaltakin erikseen.

Kun omainen on palkattu suorittamaan kotipalvelutoimet, pätevät samat maksut ja laskentaperusteet kuin kotipalveluhenkilökunnankin antamasta kotipalvelusta.

Reducering av avgiften

Särskilt boende: Vid frånvaro görs ett avdrag med 1/30 per dag på hemtjänstavgiften. Från och med åttonde dagen görs även ett avdrag på matkostnaden för dig som bor i särskilt boende. Frånvaron räknas per kalendermånad.

Muut maksut

Ruokalaatikot 

Tilattujen ruokalaatikoiden toimitus 

56 – 70 kruunua ruokalaatikko

325 kruunua kuukaudessa

Lisätietoja: ota yhteys Sundsvallin Mat och måltider kunnan keskuksen kautta puhelin 060-19 10 00.

(Huom! ei koske ruokalaatikkokustannusta)

 

Turvahälytin (sisältyy maksuun palvelutalossa ja sosiaalipsykiatrisessa asunnossa)

Turvahälyttimen napin hukkuminen

Apuvälineiden kokeileminen

Enintään 271 kruunua kuukaudessa

 

216 kruunua per nappi

216 kruunua per kerta

Maksusta ei tehdä poissaolovähennystä.

 

 

Kunnan oma henkilökunta

Puhelinpalvelu Enintään 271kruunua kuukaudessa Maksuvähennys ainoastaan kokonaisen kalenterikuukauden poissaolosta
Muistisairaiden päivätoiminta aktivointikeskuksessa 81 kruunua päivässä Maksat lounaan ja välipalan.
Terveyden- ja sairaanhoito

Todistus asunnon sopeuttamiseen toimintaesteen vuoksi

Enintään 369 kruunua

216 kruunua per kerta

Maksuvähennys ainoastaan kokonaisen kalenterikuukauden poissaolosta. Lääkärin tai maakäräjien antaman hoidon ja lääkkeet saa maksaa itse. Alle 20 vuotiaat maksutta.

Kunnan oma henkilökunta

Maksun vähentäminen

Erityisasuminen: Asiakkaan poissaolon yhteydessä kotipalvelumaksusta tehdään 1/30 vähennys päivää kohti. Kahdeksannesta poissaolopäivästä alkaen tehdään myös ruokakuluvähennys. Poissaolo lasketaan kalenterikuukausittain.

Henkilötietojen käsitteleminen

Käsittelemme henkilötietojasi maksun laskennan yhteydessä.

Käsittelyn tarkoitus

Kotipalvelumaksujen ja sosiaalipalveluasumisen maksujen laskenta ja hallinnointi.

Tietyissä tapauksissa tietoja saa luovuttaa (lain sallimissa tapauksissa) toisille viranomaisille kuten tuomioistuimille ja valvontaviranomaisille.

Käsiteltävät tiedot

Nimi, henkilötunnus, osoite, siviilisääty, asunto-olosuhteet ja taloudelliset olosuhteet.

Virheellisten tietojen oikaiseminen

Sinulla, joka olet rekisteröity, on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua.

Ote henkilötietorekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää ilmainen ote tietorekisteristä kerran vuodessa.

Kyselykaavake tuloista ja asumisolosuhteista pitää tulostaa, täyttää, allekirjoittaa ja lähettää tavallisella postilla osoitteeseen:

Sundsvalls kommun
Socialtjänstens ekonomienhet
Avgiftshandläggare
851 85 Sundvall

Avgiftsfolder 2020

Maksutapa laskutus tai tilisiirto

Tietosuojalaki (GDPR)

Patientdatalagen

 

 

Kontakt

Avgiftshandläggare

060-19 28 00

Öppettider

Telefontid mån-tors klockan 9.30 -11.00
Under perioden juni-augusti har vi ingen telefontid tisdagar

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.