Maksut ja hinnat – hoito- ja hoivapalvelut

Tältä löydät tietoja kotipalvelun ja erityisasumisen maksuista. Löydät tietoja myös muista maksuista.

Perusta hinnoille on sama koko maassa. Valtiopäivät päättää maksukatosta, vähimmäissummasta ja toimeentulovarauksesta.

Maksukatto

Sinulle tarpeittesi perusteella myönnetty tuki ja maksut on laskettu maksukykysi mukaan. Se tarkoittaa, että olet antanut meille oikeuden tutkia tulosi ja että maksut vastaavat tulojasi. Muussa tapauksessa maksat aina tämän hetkisen maksukaton mukaan sinulle myönnetyistä hoivatoimista. Jos sinulla on pienet tulot voi maksu olla alhaisempi. Jos sinulla ei ole tuloja, et silloin maksa mitään niistä toimista, jotka sinulle on myönnetty. Jos sinulla on korkeat tulot maksat korkeamman summan, mutta et koskaan korkeampaa kuin päätetyn maksukaton, joka on 2 139 kr kuukaudessa (2021). Maksukatto (korkeakustannussuoja) on Valtiopäivien päättämä ja sama koko maassa.

Maksukatto on se kuukausittainen summa ja korkein maksu riippumatta siitä kuinka korkeat tulot tai suuri omaisuus hakijalla on ja kuinka paljon kotipalvelutoimintoja on myönnetty.

Vähimmäissumma

Vähimmäissumman päätetään Valtiopäivillä tämän hetkisen hintaperusmäärän pohjalta ja perustuu Kuluttajaviraston normeihin. Vuonna 2021 vähimmäissumma on 5 373 kuunua kuukaudessa jos olet yksinelävä ja 4 540 kruunua molemmille aviopuolisoille tai partnerille. Summan lasketaan riittävän

 • Elintarvikkeisiin – kaikkiin aterioihin, vaatteisiin ja kenkiin.
 • Vapaa-aikaan, hygieniaan ja kulutustavaroihin.
 • Lehtiin, puhelimeen, huonekaluihin ja kodinlaitteisiin sekä kotivakuutukseen ja sähköön.
 • Matkoihin, hammashuoltoon, avoimeen terveyden- ja sairaudenhoitoon sekä lääkkeisiin.

Toimeentulovaraus (suojaosuus)

Toimeentulovaraukseksi kutsutaan sitä summaa, jonka tarvitset henkilökohtaisiin menoihin ja maksaaksesi asumiskustannukset ennen kuin kunta voi ottaa maksua.

Vähimmäissumma + todellinen asumiskustannus = Toimeentulovaraus

Maksuvara

Maksuvara on se osuus, joka jää jäljelle kun asumiskustannukset ja vähimmäissumma on vähennetty tuloistasi. Maksuvaraa laskettaessa aviopareille ja rekisteröidylle partnereille, jotka asuvat yhdessä lasketaan puolisoiden tulot ja mahdollinen asumistuki yhteen ja jaetaan kahdella. Summa lasketaan sitten yksilöllisesti. Jos asutte omissa asunnoissanne lasketaan teidät erillään asuviksi, joka tarkoittaa että toimeentulovaraus on korkeampi teillä molemmilla.

Nähdäksemme millainen taloudellinen mahdollisuus sinulla on maksaa maksu teemme näin:

Nettotulot vähennettynä toimeentulovaraus = maksuvara

Esimerkkinä laskelma yksinään asuvan maksuvarasta:

Nykyinen tulo verojen jälkeen  + 10 000 (nettotulo)
Asumiskustannukset  – 4 000
Vähimmäissumma – 5 373
Asumistuki  + 500
= Maksuvara  = 1 127

 

Jos maksuvara on plussan puolella, määrää tämä summa kuinka paljon voit maksaa aina kattomaksuun asti. Jos maksuvara on miinuksen puolella, kunta ei voi ottaa sinulta kotipalvelumaksua. Myös maksua erityisasumisen hoivasta kutsutaan kotipalvelumaskuksi.

Kuinka suureksi sinun maksusi muodostuvat riippuu siitä kuinka paljon tuloja sinulla on verojen maksun jälkeen (nettotulosi), kuinka korkeat asumiskustannuksesi ovat ja miten paljon apua saat.

Kysely tuloista ja asunnosta

Tarvitsemme tietoja taloudestasi, jotta voimme käsitellä tämänhetkisen tulosi maksukattoa vastaan.

Kun olet saanut päätöksen kotipalvelusta tai erityisasumisesta tulet saamaan maksupäätöksen, joka on laskettu sinulle myönnettyjen toimien ja maksukaton perusteella. Sen mukana lähetämme kaavakkeen, jonka nimi on “Kysely tuloista ja asumisesta”, Sinun täytyy täyttää ja lähettää se meille takaisin, jos annat meille luvan hakea tulotietojasi. Tämä koskee tuloja, jotka saat Ruotsin Eläkevirastolta, Vakuutuskassasta tai Verotoimistosta. Muita tuloja kuten esimerkiksi yksityiset eläkemaksut tai muut korvaukset täytät itse lomakkeeseen. Jotta voimme huomioida asumiskustannuksesi, täytyy meidän saada tietää asutko erityisasumisessa, omassa asunnossa, asumisoikeusasunnossa tai omistatko oman kiinteistön.

Jos kyselylomaketta tuloista ja asumisesta ei jätetä meille, laskutetaan maksukaton mukaan niistä toimista, jotka sinulle/teille on myönnetty. Liitä mukaan nykyiset vuokratiedot, jos asut omassa huoneistossasi.

Tuloihin lasketaan:

 • Eläke/ansiotulo
 • Pääomatulot viimeisimmässä verotuksessa, esimerkiksi talletusten korot, osaketulot ja tulot rahastoista. Jos olet myynyt huoneiston/talon tulee mahdollinen myyntivoitto eritellä pääomatulojen ylijäämänä veroilmoituksessa. Tämän tiedon voimme jättää huomioimatta mikäli kopio veroilmoituksesta jätetään meille. (Varallisuus itsestään ei vaikuta maksuperusteeseen.)
 • Mahdolliset palkkiot.
 • Asumislisä eläkeläisillle/asumistuki.

Asumiskustannuksiin lasketaan:

 • Vuokra (vuokra-asunnossa) tai kuukausimaksu (asumisoikeusasunnossa), voimassa olevat vuokratiedot tulee lähettää meille. Huomioi, että pelkkä kopio maksukortista/tilisiirrosta ei riitä vahvistukseksi.
 • Jos asut omassa talossa tulee sinun lähettää todistus kiinteistön nimeämisestä. Silloin käytämme kunnan kiinteistörekisterin tietoja neliöpinta-alasta laskelmassa.
 • Asumiskustannuslaskelmassa talolle käytämme samaa kiinteää summaa kuin Vakuutuskassa ja Eläkevirasto käyttää laskiessaan asumislisää/asumistukea, siis vuosittain päätettävä summa jokaista asumisneliötä kohti. Kiinteistövero lasketaan kiinteistön verotusarvosta.
 • Jos sinulla/teillä on asuntolainaa huomioidaan 70 % korkomenoista, jos vahvistus lainanantajalta lähetetään meille. Siitä tulee selvästi näkyä nykyiset korkokustannukset.

Eläkeläisenä sinulla on mahdollisuus hakea asumislisää Eläkevirastolta. Jos olet nuorempi haet asumistukea Vakuutuskassalta.

Kuinka veloitus lasketaan ?

Laskettavat vuositulot jaetaan kahdellatoista. Tästä saatu kuukausisumma on pohjana päättämillemme maksuille. Myös asumituki lasketaan tuloiksi. Nettotuloja, korkotuloja ja asumistuki puolisolta ja rekistöröidyltä partnerilta lasketaan yhteen ja jaetaan laskelmassa.

Maksu on yksilöllinen ja henkilöä kohti. Jos molemmille kotitaloudessa on myönnettyjä toimia maksatte molemmat omat maksunne.

Kun omaiselle maksetaan kotipalvelutoimien tekemisestä pätee samat maksut ja laskelmat kuin kotipalveluhenkilökunnan tekemänä.

Kalliimpia elinkustannuksia

Kalliimmat elinkustannukset voivat antaa sinulle suuremman toimeentulovarauksen. Haet tarkistusta kunnan maksukäsittelijältä. Kalliimpiin elinkustannuksiin lasketaan esimerkiksi kotona asuva alaikäinen lapsi, kustannus edunvalvojalle joka voidaan vahvistaa palkkiopäätöksellä, ruoka-allergian yhteydessä vaaditaan lääkärintodistus ja niin edelleen. Kalenterivuodelle jättämäsi tiedot sinun täytyy itse päivittää vuosittain. Kustannusten täytyy nousta vähintään 250 kruunua kuukaudessa ja kestää vähintään 6 kuukautta kalenterivuoden aikana.

Maksupäätös

Kun kunta on tehnyt laskelmat antamiesi tietojen perusteella saat kotiin kirjeen otsikolla “Maksupäätös”. Siinä selvitämme kuinka olemme laskeneet ja mikä maksuvara sinulla on ja mikä sinun kustannuksesi tulee olemaan. Jos joku tieto ei pidä paikkaansa, täytyy sinun täyttää uusi tulokysely. Sen voit tulostaa kunnan kotisivuilta tai voit ottaa yhteyttä maksumäärittäjään. Kaikkien muutoksien täytyy olla kirjallisena. Saat uuden maksupäätöksen, kun tiedot on vaihdettu.

Tietojen muunnokset

Jokaiset muutokset esimerkiksi tuloista, asumiskustannuksista ja asumislisästä/asumistuesta täytyy ilmoittaa meille kirjallisesti, jotta maksut tulevat oikein lasketuksi.

Me hyväksymme vuokratietoja vuokran vaihtuessa ja päätös/tieto Eläkelaitokselta tai Vakuutuskassalta asumislisän/asumistuen ja eläkkeen/korvauksen muuttuessa. Muihin tuloihin liittyen tieto SPV/AMF/Alecta, kopio palkkatuloista työantajalta tai arvioitu tulo yksityisyrittäjältä.

Tietojen muutokset lähetetään:

Sundsvalls kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Ekonomienheten/Avgifter
851 85 Sundsvall

Saat laskun vuokrasta ja laskun muista maksuista.

Postin vastaanottaja

Kunta lähettää laskut henkilölle, jolle on myönnetty palveluja. Laskun lähettäminen muulle vastaanottajalle, kuten omaiselle tai edunvalvojalle, on myös mahdollista. Tulokyselyssä on mahdollisuus antaa muu vastaanottaja maksupäätökselle ja laskuille. Tieto muusta postinvastaanottajasta on annettava kirjallisesti ja näin myös postin vastaanottajan vaihdossa.

Suoraveloitus

Hakemus suoraveloituksesta voi nyt tulostaa kunnan kotisivuilta tai pyytää maksunkäsittelijältä. Sähköisen laskutuksen hoidat pankkisi verkkoyhteyden kautta.

Eikö lasku pidä paikkaansa?

Sundsvallin kunta laskuttaa jälkikäteen joten lasku jonka saat on viime kuulta. Jos jokin perusteissa on väärin tai et saanut joitakin vähennyksiä voi kääntyä toimiesi toteuttajan puoleen.

Kotipalvelumaksu

Maksat kotipalvelumaksun niistä toimista jotka sinulle on myönnetty, mutta et koskaan enempää kuin maksukatto on. Kotipalvelu voi koostua henkilökohtaisesta avusta kuten esimerkiksi apua pukemisessa, suihkussa käynnissä ja niin edelleen tai palvelutoimista kuten esimerkiksi pyykkien pesusta, siivouksesta, kaupassa käynnistä ja niin edelleen. Kustannus lasketaan niistä toimista, jotka sinulle on myönnetty kuukauden aikana.

Ateriajakelu

Yritys Riksbud toimittaa ruoan sinulle, jos sinulle on myönnetty ruokalaatikoiden toimitus kunnan toimesta. Maksat kiinteän summan toimituksesta. Kustannus ruokalaatikoista tulee erikseen. Jos teitä on kaksi henkilöä samassa taloudessa, puolitetaan toimituskustannus.

Puhelinpalvelu

Jos sinulle on myönnetty puhelinpalvelu, toisin sanoen että kotipalvelu soittaa sinulle yhdessä päätettynä aikana ja kuullakseen että kaikki on hyvin, maksat kiinteän kuukausimaksun toimesta.

Turvahälytin

Jos sinulla on turvahälytin maksat kiinteän kuukausimaksun hälyttimen myöntämispäivämäärästä sen lopettamispäivämäärään. Jos valitset turvahälyttimen kesäasuntoosi, maksat siitä erikseen. Hukatusta hälytinnapista maksat yksittäisen napin hinnan. Vaikka löytäisit napin myöhemmin, joudut maksamaan tilatusta extra napista kuitenkin.

Kotisairaanhoito

Jos sinulle on myönnetty kotisairaanhoitoa, maksat kiinteän kuukausisumman riippumatta siitä kuinka monta kertaa olet apua saanut. Avun toimittaja voi olla sairaanhoitaja, hoitohenkilkunta, fysioterapeutti tai työrapeutti. Maksu veloitetaan aloitetulta kalenterikuukaudelta. Maksat itse lääkkeesi, lääkärihoidon ja hoidoista, jotka saat Västernorrlandin aluesairaanhoidosta. Apuvälineiden kokeilusta ja asunnonsopeuttamistodistuksesta maksat oman maksun jokaista apukertaa kohden.

Sääntöjä kotihoitomaksun vähennyksistä

Saadaksesi vähennyksiä kotipalvelumaksuistasi poissaolosi vuoksi täytyy sinun ilmoittaa avun toimittajalle vähintään kolme päivää aikaisemmin, muuten veloitetaan täysi hinta. Sairaalassaolon aikana lasketaan poissaolo enimmäisestä päivästä lähtien. Jos et ole saanut vähennystä maksuista, käännyt avun toimittajan puoleen ja ilmoitat asiasta. Jos laskua täytyy muuttaa, laitamme mahdollisen vähennyksen seuraavaan laskuun. Poissaolosi aikana saat vähennyksen 1/30 päivää kohden kotipalvelumaksusta. Ateriajakelusta, kotisairaanhoidosta ja puhelinpalvelusta saa vähennyksen maksusta vain, jos on poissa täyden kalenterikuukauden. Turvahälyttimeen emme anna vähennystä, riippumatta syystä.

Lopetus ja muutoksia palveluissa

Tehdäksesi muutoksia palveluihin tai jos haluat lopettaa palveluja käännyt aina avuntarpeenkäsittelijän puoleen hyvissä ajoin, muuten veloitetaan maksu.

Täysimääräiset maksut maksukykyysi asti

Useimmat erityiasunnoissa (hoiva-asuminen, palvelutalo tai tai sosiaalipsykiatrian asunnoissa) asuvat tarvitsevat laajamittaista henkilökunnan tai terveyden- tai sairaanhoidon henkilökunnan turvaa ja avunantoa.

Vuokrasopimuksessa ilmenevän vuokran lisäksi maksat enimmäistaksaan perustuvan maksun 2 139 kruunua kuukaudessa maksuvarasi perusteella. Jos maksuvarasi on alhainen on myös maksu alhaisempi. Jos olet “mukanamuuttaja” eikä sinulla ole omaa asumispäätöstä tai itsellesi myönnettyjä tukitoimia, et maksa mitään maksua.

Maksuun sisältyy:

 • Sinulle myönnetty kotipalvelu
 • Turvahälytin
 • Ympärivuorokautisen asumisen tarjoama turvallisuus henkilöstöineen
 • Mahdollisuus yhdessäoloon, aktiviteetteihin ja palveluihin
 • Terveyden- ja sairaanhoitotoimet

Sääntöjä maksun vähennyksiin

Sairaalassaolon aikana lasketaan poissaolo ensimmäisestä päivästä lähtien. Jos et ole saanut vähennystä maksustasi, otat yhteyttä hoivakotisi yksikönjohtajaan ja ilmoitat asiasta. Jos laskua tarvitsee muuttaa laitamme mahdollisen vähennyksen seuraavaan laskuun. Poissaolosi aikana saat vähennystä 1/30 päivästä kohden seuraavan kotipalvelumaksun laskutuksen yhteydessä.

Erityisasumisen ruokakustannusten alennuksen saa kalenterikuukauden kahdeksannesta päivästä lähtien.

Jos sinulle on myönnetty lyhytaikaishoitoa maksat:

 • 117 kruunua vuorokaudessa aterioista
 • Kotipalvelumaksun lyhytaikaishoidossa viettämästäsi ajasta maksat 71 kruunua vuorokaudessa, kuitenkin enintään 2 139 kruunua kuukaudessa

Maksuja jotka sisältyvät maksukattoon ja vaikuttaa maksuvaraasi

Kotipalvelu 390 kr/tunti
Kotipalvelu erityisasumisessa 2139 kr/kuukausi
Kotipalvelu lyhytaikaishoidossa 71 kr/vuorokausi
Kotisairaanhoito 390 kr/kuukaudessa Vähennys maksuun tehdään vain jos olet ollut poissa koko kalenterikuukauden. Maksuton alle 20 vuotiaille.
Ateriajakelu (ainoastaan toimitus) 334 kr/kuukaudessa Maksu puolitetaan jos taloudessa on kaksi joille on myönnetty toimi.
Ruokalaatikot normaali 57,10 kr/laatikko
erityis 59,20 kr/laatikko
täydennetty, “kultareunus” 71,40 kr/laatikko
keitto 44,90 kr/laatkko
jälkiruoka 18,40 kr/laatikko
Puhelinpalvelu 279 kr/kuukaudessa Maksuvähennys ainoastaan kokonaisen kalenterikuukauden poissaolosta
Turvahälytin 279 kr/kuukaudessa Maksusta ei tehdä poissaolovähennystä

 

Maksut jotka ovat maksukaton ulkopuolella ja ei vaikuta maksuvaraasi

 

Poishukattu/särkynyt turvahälytinnappi 223 kr/nappi Ei takaisinmaksua vaikka vanha löytyisi
Ateriat erityisasumisessa 3511 kr/kuukaudessa Poissaolovähennys kalenterikuukauden kahdeksannesta päivästä lähtien.
Ateriat lyhytaikaishoidossa ja omaistukiasumisessa 117 kr/vuorokausi Kustannus lounaasta ja välipalasta
Toimintakeskus dementiasairaille 84 kr/kerta
Apuvälineiden kokeilu 223 kr/kerta
Asunnonsopeutus todistus 223 kr/kerta
Jalkahoito täysihoito 557 kr/kerta
Jalkahoito osahoito 279 kr/kerta
Jalkahoito kotikäynti 669 kr/kerta

 

Kyselykaavake tuloista ja asumisolosuhteista pitää tulostaa, täyttää, allekirjoittaa ja lähettää tavallisella postilla osoitteeseen:

Sundsvalls kommun
Socialtjänstens ekonomienhet
Avgiftshandläggare
851 85 Sundvall

Haluatko tietää lisää?

Muita sivuja sundsvall.se

Toisia webbsivuja

 

 

 

 

Kontakt

Avgiftshandläggare

060-19 28 00

Öppettider

Telefontid mån-tors klockan 9.30 -11.00
Under perioden juni-augusti har vi ingen telefontid tisdagar

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.