Perunkirjoitukset

Kun joku on kuollut, täytyy kuolipesään kuuluvien suorittaa perunkirjoitus.

Yhteenveto varoista ja veloista

Perunkirjoituksessa tehdään kirjallinen yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Jos vainajalta on jäänyt puoliso, otetaan myös hänen varansa ja velkansa mukaan yhteenvetoon. Normaalisti perunkirjoitus tehdään kolmen kuukauden sisällä kuolinpäivästä ja lähetetään Verovirastoon rekisteröintiä varten.

Apua perunkirjoitukseen

Jos käyttää ammattilaisapua perunkirjoituksessa, esimerkiksi hautaustoimistoa tai lakitoimistoa, saa kaiken avun sieltä.

Tee perunkirjoitus itse

Jos tekee perunkirjoituksen itse on hyvä lukea Veroviraston tiedote ja käyttää heidän perunkirjoituskaavakettaan. Täältä pääset Veroviraston verkkosivuille Verotoimiston tiedote ja kaavake perunkirjoitukseen/ ruotsiksi

Kuolinpesäilmoitus

Jos vainajalla on olemattomat varat tai jos vainajan varat eivät riitä muuhun kuin hautajaiskuluihin ja muihin kuolemasta aiheutuviin menoihin, voidaan perunkirjoitukset korvata niin kutsutulla kuolinpesäilmoituksella.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.