Hae kotipalvelua

Kotipalvelu perustuu kotona annettavaan palveluun ja henkilökohtaiseen huolenpidolliseen tukitoimeen. Voit saada kotipalvelua toimiin, joista et itse selviydy.

Halutessasi kotipalvelua ota yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään, jonka löydät Hoidon ja hoivan viranomaistoiminnon vastaanottoryhmästä.  Sinulle voidaan myöntää kotiapua sosiaalipalvelulain mukaisena avustuksena.

Tuki on tarvehankintainen ja maksat siitä avuntarpeesi ja tulojesi mukaan. Kustannus on sama riippumatta kenen suorittajan puoleen käännyt. Kaikki kotipalvelut rahoitetaan verovaroin.

Jos äidinkielesi on suomi ja haluat palvelua suomen kielellä on kunta velvollinen järjestämään sitä. Kotipalvelua haettaessa on avuntarpeenkäsittelijän kysyttävä haluatko suomenkielistä kotipalvelua. (Laki 2009:724) Kunnan on tarpeen vaatiessa palkattava suomenkielistä henkilökuntaa.

Hakemuslomake sosiaalitoimen avusta vanhuksille sosiaalipalvelulain mukaan – ruotsiksi

Hakemus ja ilmoitus toimintarajoitteisuudesta

Maksut-ja-hinnat-hoito-ja-hoiva/

Jokainen asia käsitellään niin nopeasti ja helposti kuin vain on mahdollista ilman että oikeusturva kärsii. Mikä sitten on nopeaa ja helppoa riippuu siitä onko tarve kiireellinen vai ei ja minkä tyyppisestä tarpeesta, toimesta tai avun määrästä on kyse.

Yksinkertaisemmissa asioissa käsittely voi viedä muutaman päivän ennenkuin saat hakemaasi apua, mutta vaikeammat asiat voivat viedä jopa kaksi kuukautta. Jos tarpeesi ovat kiireellisiä voit saada apua samana päivänä.

Sundsvallin kunta soveltaa kotipalvelun vapaata valintaa (Fritt val inom hemtjänsten). Se tarkoittaa sitä, että voit itse päättää avuntarpeen saajana kenen suorittajan haluat kotiisi. Kotipalvelun suorittajan valinta on mahdollisuus, muttei vaatimus.

Kotipalvelun tarjoama apu saattaa olla henkilökohtaista hoivaa, palvelua tai aktiviteetteja omassa asunnossasi. Toimet suunnitellaan ja muotoillaan yhdessä avunsaajan kanssa siten, että asiakas itse voi olla aktiivinen.

 • Hoivatoimia ovat esimerkiksi avustaminen syödessä ja juodessa, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, omahoito ja ulkoilu.
 • Palvelutoimia ovat esimerkiksi siivous, pyykinpesu, kaupassakäynti ja asioiden hoito.
 • Aktiviteetteja ovat esimerkiksi ulkoilu ja saattajapalvelu.
 • Voit myös saada turvahälyttimen asennuksen.

Jos sinulla on kotipalvelu, mutta tunnet että tarpeesi kotona kasvavat, käänny silloin Hoidon ja hoivan viranomaistoiminnon vastaanottoryhmän puoleen, puhelin 060-19 25 50.

Ilmoita ajoissa, jos sinulla on kotipalvelu ja lähdet matkoille

Jos aiot lähteä matkoille etkä tarvitse kotipalvelua tiettynä ajankohtana, tulee sinun ottaa yhteyttä aluepäällikköösi ja/tai vastaanottoryhmän avuntarpeenneuvojaan.

Muista ilmoittaa hyvissä ajoin (2-3 viikkoa ennen) aluepäälliköllesi, jos tulet oleskelemaan toisessa osoitteessa, esimerkiksi kesämökillä, mutta tarvitset silti kotipalvelun toimia.

Kotipalvelu tai muu toimi sinulle, joka oleskelet tilapäisesti Sundsvallin kunnassa.

Saadaksesi apua Sundsvallin kunnalta täällä oleskelusi aikana tulee sinun ensimmäiseksi ja hyvissä ajoin ottaa yhteyttä omaan kotikuntaasi. Sinun kuntasi ottaa sen jälkeen yhteyttä Sundsvalliin hoidon ja hoivan viranomaispalvelun vastaanottoryhmään ja antaa tietoja oleskelustasi.

Vastaanottoryhmä antaa tietoa ketkä suorittajat ovat valittavissa eri oleskelualueella.

Voit anoa tiettyjä kotipalveluja ilman tarveharkintaa, jos täytät alla olevat kriteerit:

 • Olet 80 -vuotias tai sitä vanhempi
 • Asut ja olet väestörekisterissä Sundsvallin kunnassa
 • Asut omassa asunnossasi
 • Myös avio-/avopuoliso on yli 80 -vuotias

Jos täytät nämä kriteerit voi hakea seuraavia palveluja:

 • Turvahälytin
 • Ruokatoimitus
 • Kaupassakäynti
 • Siivous
 • Pyykinpesu

Näin haet:

Täytä lomake “Ansökan om insatser inom äldreomsorgen” ja lähetä se osoitteeseen:

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Saat tiedon


Kun olet lähettänyt hakemuksen tai ottanut yhteyttä suullisesti avuntarpeenkäsittelijään, käsitellään asiasi niin pian ja yksinkertaisesti kuin mahdollista ilman että oikeusturvasi vaarantuu. Yksinkertaisten asioiden käsittely voi viedä jonkin päivän ennenkuin saat hakemaasi apua. Tämä riippuu siitä millaista apua, tukea ja miten suuressa määrin on haettu. Päätös on rajoitettu ajallisesti yhteen vuoteen.

Maksu

Maksat siitä miten paljon apua tarvitset ja kuinka suuret tulosi ovat. Kustannus on sama eikä ole riippuvainen siitä kenen toimijan valitset. Kaikki kotiapu rahoitetaan verorahoin.

Voit valita suorittajan


Voit aivan samalla tavoin kuten perinteisessä hakemuksessa itse valita kuka toimija suorittaa palvelut. Voit valita kunnallisen kotipalvelun tai jonkun ulkopuolisista suorittajista, jonka kunta on hyväksynyt.

Jos sinulla on useita tai muita tarpeita


Sinulla on aina mahdollisuus perinteiseen, sosiaalipalvelulain mukaiseen avuntarpeenkäsittelyyn. Se voi olla mahdollista mikäli et täytä yksinkertaisen päätöskäsittelyn kriteereitä tai jos avuntarpeesi ei mahdu näihin ehtoihin.

Apu jonka kunnan kotipalvelu ja kotisairaanhoito voi sinulle antaa perustuu pääasiassa seuraaviin lakiin.

Sosiaalipalvelulaki (Socialtjänstlagen, SoL) antaa sinulle oikeuden hakea apua esimerkiksi henkilökohtaiseen hoivaan (2001:453) tai oikeus käyttää suomen kieltä Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724,18§). Tarvitessasi lääkinnällistä hoitoa perustuu se Terveyden- ja sairaudenhoitolakiin (Hälso- och sjukvårdslagen, HSL).

Kunnallisessa eläkeläisneuvostossa (pensionärsråd) on Suomi-Seuran jäsen, Eila Nilsson, jos haluat tukea ja lisätietoja suomeksi. Voit ottaa myös yhteyttä suomen kielellä vähemmistökoordinaattoriin, Pirjo Linna, puhelin 070-180 5560 ja kysyä oikeuksistasi. Vanhustenhoidon projektin yhteyshenkilö Minna Suhonen vastaa kysymyksiin hoivan ja hoidon tarpeesta, puhelin 076-695 8817, sähköpostiosoite: minna.suhonen@sundsvall.se

Suomenkielinen hoivaosasto on avattu 2021 Nackstan kaupunginosassa, Kristinelundin hoivakodissa. Lisätietoja antaa Minna Suhonen puhelin 076-695 8817.

Päätöksestä valittaminen ruotsiksi

Kunnallinen eläkeläisneuvosto suomeksi

Norrmalmsgatan 4

 

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag-tisdag och torsdag-fredag 08.30-10.00
 
Om du redan har beviljade och pågående hemtjänstinsatser kontaktar du ansvarig biståndshandläggare.
 
Om ett akut behov av hemtjänstinsatser uppkommer under helg/kväll/natt ringer du 1177 och begär att få kontakt med tjänstgörande distriktssköterska i Sundsvalls kommun.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.