Dementiakeskus

Sundsvallin dementiakeskus antaa neuvoja, tukea ja tietoja sinulle, jolla on dementiasairaus tai dementiaa muistuttavia oireita, sekä myös omaisillesi.

Henkilökunnan läsnäolo ja tavoitettavuus on kesän aikana alentunut:

 

 • 21. kesäkuuta – 16. heinäkuuta, maanantaista perjantaihin kello 08.30-16.00
 • 19. heinäkuuta – 23. heinäkuuta, maanantaista perjantaihin kello 08.30-12.00
 • 26. heinäkuuta – 30. heinäkuuta, maanantaista perjantaihin kello 08.30-16.00

Otamme vastuun tämänhetkisestä tilanteesta. Jatkamme fyysisten tapaamisten taukoa Omaiskeskuksessa ja Dementiakeskuksessa toistaiseksi. Olemme tavoitettavissa puhelimitse tai jos haluat, voimme käyttää Skypea sopimuksen mukaan.

Soita 060-19 21 90 tai ota yhteys sähköpostin kautta alla oleviin osoitteisiin, jos tarvitset tavoittaa meitä.

anhorigcenter@sundsvall.se
demenscentrum@sundsvall.se

Tärkeää tietoa koronaviruksen johdosta kunnan hoidon ja hoivan asiakkaille suomeksi

Sundsvallin Dementiakeskus

Sosiaalilautakunnan tavoitteena on, että Sundsvallin kunta on dementiaystävällinen kunta. Keskuksen henkilökunta muodostuu eri alan ammattilaisista, jotka yhdessä ja suunnitelmallisesti tukevat ja antavat neuvoja dementiasairaille tai joilla on sitä muistuttavia oireita sekä heidän omaisilleen. Dementiakeskus tekee yhteistyötä Omaiskeskuksen kanssa esimerkiksi järjestämällä eri aktiviteetteja dementiasairauksien tiimoilta.

Sundsvallin dementiakeskuksen tehtävä:

 • Tarjota yhteneväistä ja yksilöllistä apua sairaalle ja tämän omaisille koko sairauden keston ajan.
 • Välittää yhteyksiä ja tehdä yhteistyötä eri viranomaisten ja toimintojen kanssa, jota henkilö tarvitsee selviytyäkseen arkipäivästä.
 • Tarjota omaisille jatkuvaa koulutusta dementiasairauksista ja sen kohtaamisesta.
 • Antaa jatkuvaa tukea, koulutusta ja opastusta henkilökunnalle, joka työssään kohtaa dementiaa sairastavia henkilöitä.

Sinun ei tarvitse selviytyä kaikesta yksin. Omaiset ovat tärkeitä (finska) on omaisille tarkoitettu tiedotuslehtinen jonka voit myös tilata soittamalla suomeksi tai ruotsiksi puhelimeen 060-19 21 90 tai sähköpostilla demenscentrum@sundsvall.se

Me Sundsvallin Dementiakeskuksessa olevat työntekijät omaamme dementia-alan eri ammattien huippupätevyyden.

Dementiakeskuksessa on suomenkielinen yhteyshenkilö.

Voit käyttää suomen kieltä ja pyytää suomenkielistä apua henkilökunnalta.

Vuoden 2019 alusta astui voimaan vahvistettu laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724). Lain mukaan on kunnan tarjottava hoitoa ja hoivaa suomen kielellä Sundsvallin kunnassa, koska kuulumme suomen kielen hallintoalueeseen. Hoivaa on annettava joko kokonaan tai suurimmilta osin suomen kielellä, jos hoivan tarvitsija sitä haluaa. Myös suomenkielistä henkilökuntaa on oltava käsillä siellä missä sitä tarvitaan.

Ruotsin Dementiakeskuksen suomenkielistä informaatiota:

Tietoa dementiasairauksista suomeksi

Lisätietoja vähemmistölaista ruotsiksi alla olevasta Sosiaalihallituksen sivustosta:

https://www.socialstyrelsen.se/meddelandeblad/2018-12-60.pdf

Tervetuloa ottamaan yhteyttä Dementiakeskukseen

Puhelin 060-19 21 90 (suljettu lounasaikaan klo 12.00-13.00) arkisin klo 08.30-16.00 tai sähköpostitse: demenscentrum@sundsvall.se

Selvitystyö ja diagnoosi

Selvitystyön ja oikean diagnoosin tekeminen on tärkeää sillä dementiaa muistuttavat oireet saattavat johtua muista syistä, jotka ovat parannettavissa. Tämän lisäksi on muistisairauksiin saatavissa oireita lievittäviä lääkkeitä. Jos sinulla tai jollakin tuntemallasi henkilöllä on ongelmia muistin kanssa ota yhteyttä Terveys-/hoitokeskukseen ja tilaa aika dementiaselvitykseen (demensutredning).

Jos tarvitset neuvoja ja tietoja sairaudesta tai apua yhteyksien välittämiseen, ota yhteyttä Sundsvallin Dementiakeskukseen.

Nuoret dementiasairaat

Dementiasairaudet eivät ole vain vanhojen ihmisten sairauksia. Ruotsissa on noin 2 000 alle 60-vuotiasta henkilöä, jolla on dementiasairaus. Oletko sinä tai joku perheestäsi kiinnostunut tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia? Soita Sundsvallin Dementiakeskukseen.

Omaiskoulutus

Toistuvat koulutusajankohdat

Sundsvallin dementiakeskus tarjoaa koulutusta sinulle joka hoidat tai olet lähiomainen dementiasairaalle. Koulutus muodostuu kahdesta tapaamiskerrasta ja sisältää dementiasairauksia koskevaa tietoa, vihjeitä ja neuvoja arkipäivän ongelmiin, tietoa kunnan avustuspalveluista ynnä muuta.

Sundsvallin kunnan tiedotuslehtinen Omaiskeskuksen toiminnasta suomeksi:

Foldern Anhörigstöd på finska (pdf).

Ajankohta koulutuksiin ilmoitetaan myöhemmin. Jos sinulla on kysymyksiä voit ottaa yhteyttä Dementiakeskukseen 060-19 21 90, demenscentrum@sundsvall.se

Ilmainen webbkoulutus dementiaa sairastavan omaisille.

Organisaatio Kansallinen pätevyyskeskus omaiset (Nationellt kompetenscentrum anhörig) toimii aktiviisesti kehittääkseen tulevaisuuden omaistukea. He ovat tehneet webbkoulutuksen, joka sisältää tietoa dementiasairauksista, konkreettisia vihjeitä ja ohjeita sinulle joka olet dementiaa sairastavan omainen, saat myös tietää mitä tukea sinulle on saatavissa. Luennoitsijoina on muutama Ruotsin arvostetuimpia experttejä dementiasairauksista:

 • Wilhelmina Hoffman, lääkäri ja johtaja Ruotsin dementiakeskukselle ja Silviakotiin.
 • Björn Strindberg Lennhed, vanhustentautien spesiaalilääkäri ja Silvialääkäri
 • Elisabet Londos, ylilääkäri ja professori Malmön muistivastaanotolle ja muistiklinikalle.

Linkki webbkoulutukseen

Koulutus on maksuton ja käytettävissä vuorokauden ympäri (ruotsiksi): Verkon kautta tapahtuva koulutus omaisille dementiasairaudesta, Kansallinen kompetenssikeskus

Koulutus henkilökunnalle

Dementiakeskus tarjoaa jatkuvasti koulutusta henkilökunnalle. Ota yhteyttä Dementiakeskukseen, jos haluta tietää lisää. Kutsu lähetetään vastaavalle yksikönjohtajalle ennen jokaista koulutuskertaa.

Haluatko lisätietoja?

Lisäsivuja Sundsvall.se/suomeksi

Muita verkkosivuja:

Kontakt

Sundsvalls Demenscentrum

060-19 21 90

Sundsvalls Demenscentrum
Skepparegatan 5B
851 85 Sundsvall

Öppettider

Vardagar 8.30-12.00, 13.00-16.00

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-11.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.