Dementiakeskus

Sundsvallin dementiakeskus antaa neuvoja, tukea ja tietoja sinulle, jolla on dementiasairaus tai dementiaa muistuttavia oireita, sekä myös omaisillesi.

Otamme vastuun tämänhetkisestä tilanteesta. Jatkamme fyysisten tapaamisten keskeytystä Omaiskeskuksessa ja Dementiakeskuksessa toistaiseksi. Olemme tavoitettavissa puhelimitse tai jos haluatte, voimme käyttää Skypea sopimuksen mukaan. Palaamme asiaan niin pian kuin saamme tietoa toimintoamme koskevista uusista päätöksistä.

Soita 060-192190 tai ota yhteys sähköpostin kautta alla oleviin osoitteisiin, jos tarvitset tavoittaa meitä.

anhorigcenter@sundsvall.se

demenscentrum@sundsvall.se

Tärkeää tietoa koronaviruksen johdosta kunnan hoidon ja hoivan asiakkaille suomeksi

Sundsvallin Dementiakeskus

Sosiaalilautakunnan tavoitteena on, että Sundsvallin kunnan tulisi olla dementiaystävällinen kunta.Toiminnon henkilökunta muodostuu eri alan ammattilaisista, jotka yhdessä ja suunnitelmallisesti tukevat ja antavat neuvoja dementiasairaille tai joilla on sitä muistuttavia oireita sekä heidän omaisilleen. Dementiakeskus tekee yhteistyötä Omaiskeskuksen kanssa esimerkiksi järjestämällä eri aktiviteetteja dementiasairauksien tiimoilta.

Sundsvallin dementiakeskuksen tehtävä:

  • Tarjota yhteneväistä ja yksilöllistä apua sairaalle ja tämän omaisille koko sairauden keston ajan.
  • Välittää yhteyksiä ja tehdä yhteistyötä eri viranomaisten ja toimintojen kanssa, jota henkilö tarvitsee selviytyäkseen arkipäivästä.
  • Tarjota omaisille jatkuvaa koulutusta dementiasairauksista ja sen kohtaamisesta.
  • Antaa jatkuvaa tukea, koulutusta ja opastusta henkilökunnalle, joka työssään kohtaa dementiaa sairastavia henkilöitä.

Sinun ei tarvitse selviytyä kaikesta yksin. Omaiset ovat tärkeitä (finska) on tiedotuslehtinen omaisille.

Me Sundsvallin Dementiakeskuksessa olevat työntekijät omaamme dementia-alan eri ammattien huippupätevyyden.

Dementiakeskuksessa on suomenkielinen yhteyshenkilö.

Voit käyttää suomen kieltä ja pyytää suomenkielistä apua henkilökunnalta.

Vuoden 2019 alusta astui voimaan vahvistettu laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724). Lain mukaan on kunnan tarjottava hoitoa ja hoivaa suomen kielellä Sundsvallin kunnassa, koska kuulumme suomen kielen hallintoalueeseen. Hoivaa on annettava joko kokonaan tai suurimmilta osin suomen kielellä, jos hoivan tarvitsija sitä haluaa. Myös suomenkielistä henkilökuntaa on oltava käsillä siellä missä sitä tarvitaan.

Lisätietoja laista ruotsiksi alla olevasta Sosiaalihallituksen sivustosta:

https://www.socialstyrelsen.se/meddelandeblad/2018-12-60.pdf

Tervetuloa ottamaan yhteyttä Dementiakeskukseen    puhelin 060-19 21 90 arkisin klo 08.30-16.00. Suljettu lounasaikaan klo 12.00-13.00, tai sähköpostitse: demenscentrum@sundsvall.se

Selvitystyö ja diagnoosi

Selvitystyön ja oikean diagnoosin tekeminen on tärkeää sillä dementiaa muistuttavat oireet saattavat johtua muista syistä, jotka ovat parannettavissa. Tämän lisäksi on muistisairauksiin saatavissa oireita lievittäviä lääkkeitä. Jos sinulla tai jollakin tuntemallasi henkilöllä on ongelmia muistin kanssa ota yhteyttä Terveys-/hoitokeskukseen ja tilaa aika dementiaselvitykseen (demensutredning).

Jos tarvitset neuvoja ja tietoja sairaudesta tai apua yhteyksien välittämiseen, ota yhteyttä Sundsvallin Dementiakeskukseen.

Nuoret dementiasairaat

Dementiasairaudet eivät ole vain vanhojen ihmisten sairauksia. Ruotsissa on noin 12 000 alle 65-vuotiasta henkilöä, jolla on dementiasairaus. Oletko sinä tai joku perheestäsi kiinnostunut tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia? Soita Sundsvallin Dementiakeskukseen.

Omaiskoulutus

Toistuvat koulutusajankohdat

Sundsvallin dementiakeskus tarjoaa koulutusta sinulle joka hoidat tai olet lähiomainen dementiasairaalle. Koulutus muodostuu kahdesta tapaamiskerrasta ja sisältää dementiasairauksia koskevaa tietoa, vihjeitä ja neuvoja arkipäivän ongelmiin, tietoa kunnan avustuspalveluista ynnä muuta.

Ajankohta syksyn koulutuksiin ilmoitetaan myöhemmin. Jos sinulla on kysymyksiä voit ottaa yhteyttä Dementiakeskukseen 060-19 21 90, demenscentrum@sundsvall.se

Ilmainen webbkoulutus dementiaa sairastavan omaisille.

Organisaatio Kansallinen pätevyyskeskus omaiset (Nationellt kompetenscentrum anhörig) toimii aktiviisesti kehittääkseen tulevaisuuden omaistukea. He ovat tehneet webbkoulutuksen, joka sisältää tietoa dementiasairauksista, konkreettisia vihjeitä ja ohjeita sinulle joka olet dementiaa sairastavan omainen, saat myös tietää mitä tukea sinulle on saatavissa. Luennoitsijoina on muutama Ruotsin arvostetuimpia experttejä dementiasairauksista:

Wilhelmina Hoffman, lääkäri ja johtaja Ruotsin dementiakeskukselle ja Silviakotiin.
Björn Strindberg Lennhed, vanhustentautien spesiaalilääkäri ja Silvialääkäri
Elisabet Londos, ylilääkäri ja professori Malmön muistivastaanotolle ja muistiklinikalle.

Linkki webbkoulutukseen

Koulutus on maksuton ja käytettävissä vuorokauden ympäri (ruotsiksi): http://anhoriga.se/stod-och-kunskap/navigeringskurs-om-demens-for-anhoriga/navigeringskurs-om-demens/

Koulutus henkilökunnalle

Dementiakeskus tarjoaa jatkuvasti koulutusta henkilökunnalle. Enemmän tietoa saat Dementiakeskuksesta. Kutsu lähetetään vastaavalle yksikönjohtajalle ennen jokaista kertaa.

Toimintakeskus

Toimintakeskuksessa on päivätoimintaa, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on lievä tai keskivaikea muistisairaus.Toiminnan tavoittena on antaa muistisairauksista kärsiville mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja viriketoimintaan. Toiminta antaa myös sinulle omaisena mahdollisuuden omaan aikaan.

Toimintakeskukseen tarvitaan hakemus. Tarpeenkäsittely-yksikkö arvio tarpeen ja tekee päätöksen.

Päivähoito on toimintaa, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on muistihäiriöitä. Toiminnan tarkoituksena on tarjota kävijöille viihtyisä päivä arkisine askareineen.

Päivähoito auttaa myös ehkäisemään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Vierailijat ja henkilöstö tekevät yhdessä kotitöitä, lukevat lehtiä, laulavat, kävelevät, voimistelevat ja tekevät paljon muuta sellaista kivaa, mikä antaa iloa päivään.

Päivä Toimintakeskuksessa

Tavallinen päivä voi näyttää vaikka tällaiselta: Kun vierailija on saapunut taksilla tarjoamme kahvit ja voileivän minkä jälkeen rupattelemme pienin tovin pöydän ääressä. Kahvin jälkeen jotkut haluavat ehkä kävelylle, toiset pelata pelejä kun taas muut lukea lehtiä. Tämän jälkeen saattaa olla jo voimistelun ja laulun aika.

Lounas ja iltapäiväaktiviteetit

Lounas tarjotaan noin kello kaksitoista. Vieraat, jotka haluavat auttaa, voivat auttaa kattauksessa tai kuoria esimerkiksi perunoita. Lounaan jälkeen jatketaan eri toimintoja ja keskusteluja aina iltapäiväkahviin asti. Tämän jälkeen onkin kotiinpalun aika. Päivän ohjelmia mukautetaan mahdollisuuksien mukaan.

Aukioloajat

Päivähoito on avoin päivisin maanantaista perjantaihin.

Haluatko lisätietoja?

Lisäsivuja Sundsvall.se

Omaiskeskus

Lomitus kotiin

Lyhytaikaishoito-vuorotteluhoito

Muita verkkosivuja:

Sundsvalls demensförening / Sundsvallin dementiayhdistysSvenskt demenscentrum / Ruotsin dementiayhdistys:

Demenscentrum.tietosivuja dementiasairauksista suomeksi 

Muistitutkimuksesta tehty suomenkielinen video Skoone.

Tiedotussivu dementiasairauksista suomeksi

Demensförbundet /Dementialiitto
Alzheimerföreningen i Sverige / Ruotsin Alzheimeryhdistys
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD / Käyttäytymistavat ja psyykkiset oireet dementiassa, BPSD
Tips om förhållningssätt av demenssjuka personer / Vihjeitä dementiasairaudesta kärsivän henkilön kohtaamisesta
Förening för unga anhöriga / Nuorten omaisyhdistys
Region Västernorrland https://www.rvn.se/for-vardgivare/demensutredning/Länsinorlannin aluehallinto, dementiasairaanhoito ja dementiaselvitys

Kontakt

Sundsvalls Demenscentrum

060-19 21 90

Sundsvalls Demenscentrum
Skepparegatan 5B
851 85 Sundsvall

Öppettider

Vardagar 8.30-12.00, 13.00-16.00

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.