Kotipalvelun hakeminen

Kotipalvelu on tukitoimi palvelun ja henkilökohtaisen huolenpidon muodossa. Voit saada apua kotipalvelulta toimintoihin joista et selviä itsenäisesti.

Kotipalvelun hakeminen

Jos haluat hakea kotipalvelua, ota yhteys tarpeenmäärityksen käsittelijään sosiaalipalvelun vastaanottoryhmässä. Sinulle voidaan myöntää kotipalveluavustusta sosiaalipalvelulain mukaisesti.

Tuki on tarveharkintainen ja sinä maksat avusta, avun tarpeen ja tulojesi perusteella. Maksut ovat samat avun suorittajasta riippumatta. Kaikki kotipalvelut ovat pohjimmiltaan rahoitettu verotuloista.

Hakemus vanhushuollon toimista sosiaalilain mukaisesti, lomake (ruotsiksi)
maksut ja hinnat – hoito- ja hoivapalvelut

Kuinka kauan päätöksenteko kestää?

Jokainen tapaus käsitellään niin nopeasti ja yksinkertaisesti kuin on mahdollista oikeusturvasta tinkimättä. Mitä tarkoittaa ‘nopeasti ja yksinkertaisesti’ riippuu siitä onko avuntarve akuutti tai ei, minkä tyyppinen avuntarve ja sen suuruus on.

Yksinkertaisimmissa tapauksissa saattaa viedä muutaman päivän ennen kuin saat avun jota olet hakenut, kun taas hieman monimutkaisemmat tapaukset voivat viedä aikaa kahteen kuukauteen saakka. Jos avuntarpeesi on akuutti, saat apua samana päivänä.

Valitse suorittaja vapaasti

Sundsvallin kunnassa sinulla on mahdollisuus valita kotipalvelun suorittaja vapaasti. Se tarkoittaa, että jos sinulle on myönnetty kotipalvelu, sinulla on mahdollisuus valita kuka avun toimittaa. Kotipalvelusuorittajan valinta on mahdollisuus, ei vaatimus.

Mitä on kotipalvelu?

Apu kotipalvelulta voi olla henkilökohtainen huolenpito, palvelut ja toimintoja omassa asunnossa. Toiminnot suunnitellaan yhdessä avun tarvitsijan kanssa jotta asiakas voi olla aktiivinen.

 • Huolenpitotoimintoja ovat esimerkiksi apua syömiseen ja juomiseen, henkilökohtaisen puhtauden hoitamiseen, omahoito ja ulkoilu.
 • Palvelutoimintoja ovat esimerkiksi siivous, pyykin pesu, kaupassa käynti ja asiointi.
 • Aktiviteetteja ovat esimerkiksi ulkoilu ja saattopalvelu.
 • Sinä voit myös saada turvahälyttimen asennuksen.

Jos avuntarve lisääntyy

Jos sinulla on jo kotipalvelu, mutta tunnet että tarve kotiavusta on lisääntynyt, käänny vastaanottoryhmän puoleen, puhelin 060-19 25 50.

Voit hakea tiettyjä kotipalvelutoimia ilman tarpeenmääritystä jos täytät seuraavat kriteerit:

 • Olet 80 vuotias tai vanhempi
 • Asut ja olet rekisteröitynä Sundsvallin kunnassa
 • Asut omassa asunnossa
 • Myös puolisosi/avopuolisosi on yli 80 -vuotias

Jos täytät nämä kriteerit voit hakea seuraavia toimia:

 • Turvahälytin
 • Ruokajakelu
 • Kaupassa asiointi
 • Siivous
 • Pyykinpesu

Näin haet
Täytät kaavakkeen “Ansökan om insatser inom äldreomsorgen” ja lähetät sen:

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Voit myös soittaa vastaanottoryhmälle puhelimeen: 060-19 25 50.
Puhelinaika maanantai, tiistai, torstai ja perjantai 8.30-11.00.
Sähköpostiosoite: mottagningomsorg@sundsvall.se

Päätöksen teko
Kun olet lähettänyt hakemuksesi tai ottanut yhteyttä tarpeenmäärityksenkäsittelijään suullisesti on sinun hakemus käsiteltävä niin nopeasti ja yksikertaisesti kuin mahdollista ilman lainmukaisuuden laiminlyöntiä. Yksinkertaisissa tapauksissa voi viedä muutaman päivän ennen kuin saat avun jota olet hakenut, riippuen tarpeesta ja avun tarpeen suurudesta. Päätös on voimassa korkeintaan vuoden. .

Maksut
Maksat avusta tarpeidesi ja tulojesi perusteella. Maksut on samat riippumatta avun suorittajasta. Kaikki kotipalvelu rahoitetaan pohjimmiltaan verovaroista.

Voit valita suorittajan
samoin kuin tavallisesti kotipalvelua hakiessa voit valita itse kuka suorittaa palvelut. Voit joko valita kunnan oman kotipalvelun tai jokun yksityisistä kotipalveluista jotka kunta on hyväksynyt.

Jos sinulla on enemmän tai muita tarpeita
Sinulla on aina mahdollisuus hakea apua tavallisen tarpeenmäärityksen kautta Sosiaalilain mukaisesti. Esimerkiksi jos et täytä kriteerejä yksinkertaistettuun päätöksentekoon tai jos sinulla on muita tarpeita jotka eivät sisälly niihin kriteereihin.

Ilmoita ajoissa, jos matkustat pois ja haluat kotiapua

Jos aiot matkustaa pois, etkä tarvitse kotipalvelun apua sillä ajalla, ota yhteys alueesi johtajaan ja/tai tarpeenmäärityksen käsittelijään.

Muista ilmoittaaa alueen johtajalle hyvissä ajoin (2-3 viikkoa), jos aiot asua muussa osoitteessa, esimerkiksi kesämökillä, mutta tarvitset kotipalvelun apua.

Kotipalvelu tai muu apu sinulle, joka oleskelet väliaikaisesti Sundsvallissa

Saadaksesi apua Sundsvallin kunnalta väliaikaisen vierailusi aikana, ota yhteys kotikuntaasi hyvissä ajoin ennen vierailuasi. Kuntasi ottaa yteyden sosiaalitoimiston vastaanottorymään Sundsvallissa ilmoittaakseen vierailustasi.

Vastaanottoryhmä antaa tietoa siitä mitkä suorittajat on mahdollisia valita vastaavalla alueella.

Laki

Avun jonka saat kotipalvelulta tai kotisairaanhoidolta pohjautuu kahteen lakiin: Sosiaalipalvelulaki (SoL), joka antaa sinulle oikeuden hakea apua esimerkiksi henkilökohtaiseen huolenpitoon ja Terveyden- ja Sairaanhoitolaki (HSL) kun tarvitset lääketieteellistä apua. Sinulla on oikeus käyttää suomen kieltä yhteyksissäsi kunnan henkilökuntaan. (SoL 5 kap.).

Sinulla on myös oikeus saada kirjallinen vastaus suomeksi, jos olet asianomainen tarpeensaaja.

 

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag-tisdag och torsdag-fredag 8.30-11.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.