Väkivalta läheisissä suhteissa tai seksuaalirikollisuus

Apua on saatavissa. Voit pyytää apua nimettömänä.

Väkivalta läheisissä suhteissa tarkoittaa ruumiillista, psyykkistä, seksuaalista, taloudellista tai materiaalista väkivaltaa yksityisessä ympäristössä perheen sisällä.

Akuutissa tilanteessa soita numeroon 112

Akuutissa väkivaltatilanteessa soitat aina SOS Alarm, puhelinnumeroon 112.

Haluatko tietää lisää?

Lisää verkkosivuilta Sundsvall.se

http://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-ungdom/stodcentrum-for-barn-och-unga/

http://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer-eller-sexualbrott/stodcentrum-for-utsatta-vuxna/

http://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/vald-och-brott/vald-och-misshandel/

https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/misstanke-om-barn-som-far-illa/

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.