Taloudellinen tuki

Voimme kaikki joutua taloudellisiin vaikeuksiin jolloin tarvitsemme tukea selvitäksemme omasta tai perheen elättämisestä. Tällöin voit hakea taloudellista tukea.

Tuen on tarkoitus olla lyhytaikainen ja sinun tulee pystyä elättämään itsesi mahdollisimman pian.

 • Jos sinulla on rahaa pankissa tulee sinun käyttää ne ensi sijaisesti. Jos sinulla on aikaisemmilta kuukausita taloudellista ylijäämää, meidän laskelmiemme mukaan, voimme ottaa sen huomioon arvioidessamme avun tarvetta.
 • Jos sinulla on omaa varallisuutta, esimerkiksi rahastoja ja osakkeita, auto tai omistusasunto, on sinun mahdollisesti myytävä se ennenkuin voit saada rahaa elatukseesi.
 • Jos olet avoliitossa, aviossa tai rekisteröidyssä suhteessa lasketaan puolisoiden yhteiset tulot yhteen.
 • Jos olet oikeutettu muihin tukiin, esimerkiksi Vakuutuskassaan tai Työttömyyskassaan, tulee sinun Aina ensin kääntyä niiden puoleen.
 • Jos olet työtön on sinun oltava työmarkkinoiden käytössä. Se tarkoittaa, että olet ilmoittautunut työnvälitystoimistoon ja olet aktiivinen työnhakija.
 • Jos sinulla on työntekoon liittyviä esteitä on sinun todistettaa ettet voi tehdä työtä.
 • Jos maksat lastenhoidon tai kotiavun maksuja tulee sinun kontrolloida, että maksusi vastaavat tämän hetkisiä tulojasi.
 • Opiskelija tai oma yrittäjä ei useimmiten ole oikeutettu taloudelliseen tukeen.
 • Jos olet jo kokeillut kaikkia näitä keinoja elantosi tukemiseksi voit anoa taloudellista tukea. Sosiaalipalvelulaki määrää oletko oikeutettu siihen.

 

Valtakunnallinen normi

Hallitus päättää vuosittain valtakunnallisen normin tasosta ja se perustuu Kuluttajaviraston hintaindeksiin. Sundsvallin normi on 100 kruunua korkeampi lasta ja kuukautta kohden.

Valtakunnallinen normi 2020

Laske itse oletko oikeutettu tukeen

Valtakunnallisen normin suuruus on sama koko maassa ja sen tulee peittää kustannukset näihin tarkoituksiin:

 • elintarvikkeet
 • vaatteet ja jalkineet
 • leikki ja vapaa-aika
 • käyttötarvikkeet
 • terveys ja hygienia
 • päivälehti ja puhelin

Muut taloudellinen tuki (ei kuulu valtakunnalliseen normiin)

Denna del ska täcka skäliga månadskostnader för:

 • Asuminen, koskee ainoastaan asumiskustannuksia, ei autopaikkaa tai lisävarastoa
 • Asumiseen kuuluva sähkö
 • Työmatkat:
  Tarkoittaa edestakaisia matkoja töihin tai muuhun suunniteltuun työhön, matkoihin työnvälitystoimistoon tai työnantajan luo.
 • Kotivakuutus
 • Jäsenyyt ammattiyhdistyksessä ja työttömyyskassassa

On mahdollista hakea tukea myös muihin kuin yllämainittuihin kustannuksiin kuten esimerkiksi lääkärissä käyntiin (ei peruutusmaksuihin johtuen aiheettomista poissaoloista), lääkkeisiin (reseptilääkkeet kuuluvat korkeakustannussuojan piiriin), hammashoitoon, silmälaseihin, hautauskustannuksiin ym.

Silmälaseihin ja hammashoitoon tarkoitetusta tuesta on tehtävä ennakkolaskelma.

Voit hakea myös tukea hautauskustannuksiin mikäli kuolinpesä on varaton tai osittain varaton.
Lue lisää sivulta Hautausapu (Begravningshjälp). Linkki sivun alaosassa.

Sosiaalihallituksen koelaskennan avulla voit itse nähdä miten oma taloutesi sijoittuu suhteessa annettavan taloudellisen tuen tasoon. Laskenta ei tarkoita sitä että olet oikeutettu taloudelliseen tukeen. Sen ratkaisee henkilökohtaisesti tehty laskenta ja kunnan taludellisesta tuesta vastaavan yksikön päätös.

Anoaksesi tukea vaaditaan henkilökohtainen yhteys hakijaan. Soita Taloudellisen tuen vastaanottoryhmään puhelimitse: 060-19 10 60. Jos sinulla jo on henkilökohtainen yhteys sosiaalipalvelun käsittelijään voit kääntyä välittömästi hänen puoleensa. .

Täytä lomake: Ansökan om ekonomiskt bistånd. / Hakemus taloudellisesta tuesta
Voit kirjoittaa ulos anvisningarna för ekonomiskt bistånd tästä hakuohjeet.

Sinun täytyy todistaa lomakkeessa ilmenevät tiedot ottamalla kopioita tärkeistä papereista ja oheistaa ne hakemukseen. Jos koet vaikeuksia näiden saamisessa ota yhteys omaan henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi.  

Lähetä kopiot tulevan kuukauden menoistasi/laskuistasi.

Näistä dokumenteista tarvitset kopiot:

 • Kopiot laskuista ja kuiteista joiden mukaan aiot anoa tukea valtakunnallisen normin ylittävältä osalta (katso yhteiset menot keltaisesta hakemuslomakkeesta)
 • Kopio vuokrasopimuksesta mikäli anot tukea vuokrakustannuksiin.
 • Vakuutuskirje mikäli anot tukea kotivakuutukseen.

 • Tiliote ja -tapahtumat pankistasi. (Paperi haetaan pankista ja siinä näkyy kaikki pankkitilisi/rahastot/osakkeet jotka sinulla on)
 • Tiliotteet kaikista tileistäsi ja rahastoistasi viimeisen kahden kuukauden ajalta.
 • Veroilmoituksen kopio (kaikki neljä sivua). Jos et ole jättänyt veroilmoitusta hae kaikki tulotietosi (Samtliga KU) Verovirastosta.
 • Tuloselvitykset niistä tuloista ja korvauksista, joita saat, esimerkiksi palkka, työttömyyskassa, Vakuutuskassasta saadut korvaukset, CSN (opintolainat) tai eläke.

 • Kopio henkilötodistuksestasi.
 • Kopio asumistukihakemuksesta tai päätöksestä Vakuutuskassasta, jos olet alle 29-vuotias tai sinulla on kotona asuvia lapsia.
 • Kopio oleskeluluvasta mikälin olet Euroopan ulkopuolelta olevan maan kansalainen
 • Kopio anomuksesta tai päätöksestä koskien lapseneläkettä/leskeneläkettä Eläkevirastosta, jos sinulla on yhteinen lapsi jo kuolleen vanhemman kanssa.

Sinun pitää lähettää myös kopiot tärkeistä dokumenteista jotka liittyvät elämäntilanteeseesi, esimerkiksi jos olet työtön. Alla olevista otsikoista löydät eri vaihtoehtoja.

 

 • Todistus työnhausta Työnvälityksestä
 • Ote “minun sivuni” Työnvälitystoimistosta ja josta käy ilmi suunnitelmasi
 • Todistus 7 haetusta työstä keltaisesta hakemuslomakkeesta
 • Aktiviteettiraportti
 • Täytä ”Samtycke till hävande av sekretess; Arbetsförmedlingen” eli sallit että tietojasi voidaan käsitellä.
 • Kopio työttömyyskorvauksen hakemuksesta/päätöksestä A-kassasta/Alfa-kassasta

Kopio työtodistuksesta.

 • Kopio voimassa olevasta lääkärintodistuksesta
 • Kopio sairaskorvauksen hakemuksesta/päätöksestä Vakuutuskassasta

 • Työnvälitystoimistosta saatava “Etableringsplan”
 • Vakuutuskassasta saatava kopio asumistuen hakemuksesta/päätöksestä
 • Jos sinulla on lapsia: kopio Vakuutuskassasta saatavasta hakemuksesta/päätöksestä koskien maahanmuuton yhteydessä saatavista lisäkorvauksista
 • Täytä ”Samtycke till hävande av sekretess; Arbetsförmedlingen” eli sallit että tietojasi voidaan käsitellä.

 • Koulusta saatava opiskelusuunnitelma
 • Opintotukikeskuksesta (CSN) saatava kopio opintolainan/tuen hakemisesta/päätöksestä

Kopio vanhempainrahan hakemuksesta/päätöksestä. Korvausta on haettava jokaiselle päivälle jolloin et saa muuta korvausta.

Eläkevirastosta saatava kopio asumislisän hakemisesta/päätöksestä.

 • Kopio Vakuutuskassasta saatavasta aktiviteettikorvauksen tai sairaskorvauksen hakemuksesta/päätöksestä.
 • Kopio Vakuutuskassasta saatavasta asumislisän hakemuksesta/päätöksestä.

 • Kirjallinen selvitys työesteen syystä, esimerkiksi riippuvuusongelmat.
 • Selvitys muusta ajankohtaisesta suunnitelmasta, esimerkiksi hoitotoimenpiteet.
 • Vakuutuskassasta saatavan ennaltaehkäisevän sairaskorvauksen hakemus/päätös mikäli hoitotoimenpiteet ovat ajankohtaisia.

Kun kaikki tarvittavat paperit ovat saapuneet Vastaanottoryhmälle on tavoitteenamme tehdä päätös kahden viikon sisällä.

Voit seurata asiasi etenemistä “Minun sivut” kautta, jos sinulla on e-henkilötodistus.

Taloudellinen tuki Ekonomiskt bistånd – Mina sidor

Sinulla on oikeus valittaa päätöksestä ruotsiksi  /överklaga beslut/

tai suomeksi  avuntarpeenpäätöksestä-valittaminen

 

Tulkki

Sinulla on oikeus tulkkiapuun, jos et puhu tai ymmärrä ruotsia. Sinulla on myös oikeus tulkkiin, jos kuulosi on huonontunut tai puheesi vaikeutunut. Sinulla on aina oikeus pyytää apua suomen kielellä joko kirjallisesti tai suullisesti ja saada myös vastaus suomen kielellä hallintoalueen sisällä (Sundsvallin kunta, Region Västernorrland).

Lähetä hakemuksesi ja kopiosi:

Socialtjänsten
Ekonomiskt bistånd
851 85 SUNDSVALL

Lisäsivuja Sundsvall.se

Begravningshjälp / hautausapu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.