Mitä uskottu mies tai edunvalvoja tekee?

Uskottu mies ja edunvalvoja on henkilö, jonka tehtävänä on tukea ja valvoa toisen henkilön taloudellisia, oikeudellisia ja henkilökohtaisia etuja.

Uskotun miehen/edunvalvojan tehtävä

Uskotun miehen/edunvalvojan tehtävät ovat erilaisia riippuen siitä millaisesta avusta kyseisellä henkilöllä on tarve. Avuntarpeen määrästä riippuu myös se kuinka paljon uskotulta mieheltä/edunvalvojalta vaaditaan tehtävän hoitamiseen aikaa. Se saattaa vaihdella muutamasta tunnista kuukaudessa muutamaan tuntiin viikossa. Uskotun miehen/edunvalvojan on tavattava henkilöä niin usein, että voi arvioida henkilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnalta saatavan avun oikeaksi.

Henkilön taloudellisten etujen valvonta, omaisuuden hoitaminen.

Esimerkkinä tehtävän sisällöstä voidaan mainita, että uskottu mies/edunvalvoja hoitaa taloudellisia asioita ja pitää huolen siitä, että henkilön laskut tulee maksettua, kontrolloi välttämättömien vakuutusten voimassolon, hoitaa turvallisesti omaisuutta, katsoo että henkilöllä on käteistä rahaa käytössään tai auttaa tämän velkojen selvittelyssä.

Henkilön oikeudellisten etujen valvonta, oikeusturva

Uskotun miehen/eduvalvojan tehtävänä on henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien valvonta yhteiskunnassa. Esimerkiksi kuljetuspalvelun tai asuntotuen anominen, päätöksistä valittaminen tai kuolinpesän edustaminen. Tehtävänä saattaa olla myös henkilön etujen valvominen perinnönjaon tai muun oikeudellisen tilanteen yhteydessä.

Informationsbroschyr om godmanskap/förvaltarskap för vuxna personer över 18 år /Informaatiolehtinen uskotun miehen/edunvalvojan tehtävistä aikuisille,18-vuotta täyttäneille ruotsiksi

Rollkoll, ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (ruotsiksi)

Rollkoll.pdf (suomeksi, på finska)

Uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävien eroavaisuudet

Jotta uskottu mies voisi tehdä suurempia päätöksiä vaaditaan siihen henkilön, jolla on uskottu mies/edunvalvoja, hyväksyntä. Edunvalvoja ei tarvitse päämiehen hyväksyntää ennen päätöksen tekoa. Sekä uskotun miehen että edunvalvojan tulee aina toimia päämiehen parasta ajatellen.

Uskotun miehen tehtävä on vapaaehtoinen. Jos henkilö ei hyväksy terveydentilastaan johtuen uskottua miestä on siihen oltava lääkärin- todistus.

Edunvalvojan tehtävänä on puuttua asioihin suojatoimenpiteenä ja henkilö voi saada edunvalvojan myös vastoin tahtoaan.  Edunvalvojan määräämiseksi vaaditaan aina lääkärin lausunto. Henkilö, joka ei itse pysty hoitamaan itseään tai omaisuuttaan voi saada edunvalvojan. Myös henkilöt, joiden pitää suojella itseään ja omaisuuttaan muita ympärillä olevia ihmisiä vastaan, ja jotka yrittävät käyttää häntä hyväkseen, voivat saada edunvalvojan.

Edunvalvojan saaminen on toimenpiteenä asioihin puuttumista ja saadaan määrätä vain, jos uskotun miehen apu ei ole riittävä.

Henkilöllä, jolla on uskottu mies on tallella oikeustoimikelpoisuutensa verrattuna henkilöön, jolla on edunvalvoja ja joka menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Esimerkkinä siitä mitä henkilö, jolla on edunvalvoja, ei voi tehdä on oikeus nostaa tililtä rahaa, tehdä sopimuksia ja vastaavaa. Henkilö, jolla on edunvalvoja, on edelleen täysivaltainen ja voi äänestää.

Kaikki uskotut miehet ja edunvalvojat ovat velvollisia antamaan vuosittain Yliholhoustoimistolle selonteon hoitamistaan tehtävistä.

Uskottu mies/edunvalvoja saa korvauksen

Uskottu mies/edunvalvoja on oikeutettu korvaukseen. Korvauksen maksaa henkilö, jolla on uskottu mies tai edunvalvoja, jos tämän tulot ylittävät 2,65 kertaa hintaperusmäärän ja tai omaisuuden arvo on 2 kertaa hintaperusmäärä. Muussa tapauksessa maksaa kunta korvauksen.

Haluatko tietää lisää?

Lisätietoja verkkosivulta sundsvall.se ruotsiksi

 

Ansök eller anmäl om att få god man eller förvaltare/ Hakemus tai ilmoitus päästä uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi

Bli god man eller förvaltare/ Uskotuksi mieheksi tai eduvalvojaksi tuleminen

Vem kan få en god man eller en förvaltare?/ Kuka voi saada uskotun miehen tai edunvalvojan

Bli god man för ensamkommande flyktingbarn/ Hakemuslomake uskotusta miehestä yksin tulleelle pakolaislapselle/

Blanketter-god man-förvaltare-förmyndare / lomakkea uskotulle miehelle tai edunvalvojalle

Muita verkkosivuja:

http://rfs.se/godmanskap/

Godmanskap, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

(SCB vuosittainen hintaperusmäärä, prisbasbelopp)

Prisbasbelopp, Statistiska centralbyrån

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.